X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20157
Dział: Gimnazjum

Indywidualna karta ucznia - dostosowania edukacyjne

Gimnazjum xxx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDYWIDUALNA KARTA UCZNIA
– PROPOZYCJE DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Nazwisko i  imię UCZNIA,                                                                klasa __________
-------------------------------------------------------------------------------------------
Język angielski:
Język rosyjski:
Opracowano w oparciu o zalecenia aktualnej opinii  psychologiczno – pedagogicznej
nr.  .. .................., z dn......................,  ew. inny dokument ( jaki?)................................
PROPONOWANE dostosowania wymagań edukacyjnych:
Izabelin........................................---------------------------------------

Proponowana strategia działania.
Przedłużenie czasu pracy do wymaganego przez stan ucznia.
Umożliwienie odpowiedzi ustnej indywidualnie w czasie przerwy.
Powtórzenie nagrania audio lub zmniejszenie jego roli w czasie oceniania.
Aktywowanie ucznia przez dodanie zadań i projektów domowych zgodnych z jego zainteresowaniami.
Błędy z zakresu pisowni nie wpływają drastycznie na punktację.
Wielokrotne powtórzenie polecenia z upewnieniem się czy uczeń je rozumie.
Wybór jednego adekwatnego ćwiczenia dla ucznia i ocena na jego podstawie.
Uczeń nie musi czytać przy klasie nowego tekstu.
Jeśli to możliwe kartkówki i testy przygotowywane są w formie testów.
Uczeń może wykonywać pewne prace na komputerze po wcześniejszy ustaleniu.
Nie ocenianie strony wizualnej i estetycznej pracy.
Uwzględnianie trudności w zrozumieniu treści nowych w tekście.
Uproszczenie zasad gramatycznych i egzekwowanie tylko minimum konieczne do poprawnej komunikacji.
Stopniowanie trudności ćwiczeń z uwzględnieniem indywidualnego tempa pracy.
Stosowanie pytań pomocniczych podczas odpowiedzi ustnej.
Niewyrywanie do natychmiastowej odpowiedzi.
Promowanie aktywności na lekcji.
Ocenianie za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie materiału.
Ocenianie sukcesów nie porażek, pozytywne motywowanie.

                      Data                                                                       Podpis NAUCZYCIELA
miejscowość, data --------------------------------------
                       Data                                                 Podpis RODZICA/ opiekuna prawnego
........................................ --------------------------------------
AKTUALIZACJA dostosowań wymagań edukacyjnych:
 
 
DATA
                                        NR OPINII/  DATA             
 
DOSTOSOWANIA
PRZEDMIOT/
PODPIS NAUCZYCIELA
1
 
j/w
j/w

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.