X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20151
Przesłano:

Wyrazy przeciwstawne. Mały - duży, niski - wysoki - określanie cech przedmiotów. Konspekt lekcji języka polskiego dla kl. IV-V

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

Temat lekcji: 1. Wyrazy przeciwstawne ( dla lekko upośledzonych)
2. Mały – duży, niski – wysoki - określanie cech przedmiotów ( dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym).
Cele:
- usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- ćwiczenia spostrzegawczości,
- doskonalenie poprawnego wypowiadania się na dany temat,
- bogacenie słownictwa ucznia,
- kształcenie umiejętności wyszukiwania par wyrazów przeciwstawnych w tekście,
- samodzielne tworzenie par wyrazów przeciwstawnych,
- kształtowanie mowy ucznia poprzez stosowanie różnorodnych form aktywności i sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy,
- kształcenie umiejętności słuchania,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- dba o poprawność i estetykę.
Cele operacyjne:
Uczeń umie i potrafi:
- odnaleźć wyrazy przeciwstawne w tekście,
- utworzyć pary wyrazów przeciwstawnych ( samodzielnie uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz z pomocą obrazków uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym),
- poprawnie przeczytać tekst,
- koncentrować uwagę,
- wykonać samodzielnie ćwiczenia związane z tematem lekcji,
- poprawnie się wypowiadać,
- poprawnie segregować pary wyrazów przeciwstawnych.
Metody:
Pogadanka, pokaz, obserwacja, praktyczne działanie.
Środki dydaktyczne:
- ilustracje,
- karty pracy,
- tekst wiersza pt. „Zagadka” R. Pisarskiego.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjno– porządkowe.
II. Zapisanie tematu lekcji.
- pogadanka wstępna, nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celem lekcji, jakim są wyrazy przeciwstawne.
III. Wprowadzenie nowych treści.
- opracowanie nowego materiału pogadanka podająca w czasie której nauczyciel wyjaśnia uczniom, że wyrazy przeciwstawne dobierane są na zasadzie przeciwnego znaczenia, podaje przykłady, np.: mały – duży, wysoki – niski; (dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym pokazuje obrazki prezentujące pary wyrazów przeciwstawnych)
IV. Rozdanie uczniom kartek z tekstem wiersza pt.” Zagadka”
- uczniowie czytają tekst,
- uczniowie wyszukują w wierszu wyrazy przeciwstawne i podkreślają je, a następnie przepisują pary wyrazów do zeszytu (z lekkim upośledzeniem)
- uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym otrzymują karty pracy z parami obrazków do których trzeba dobrać odpowiednie napisy z wyrazami przeciwstawnymi.
IV. Dopisywanie do podanych rzeczowników wyrazów przeciwstawnych:
Np. pracowity – leniwy, wesoły – smutny...(uczniowie lekko upośledzeni)
- uczniowie z umiarkowanym upośledzeniem otrzymują koperty, w których znajdują się obrazki prezentujące wyrazy przeciwstawne, zadaniem uczniów jest dobranie wyrazów przeciwstawnych w pary.
V. Prezentacja ilustracji obrazków, na których znajdują się wyrazy przeciwstawne. Zadaniem uczniów jest podanie odpowiednich wyrazów do obrazków.
VI. Podsumowanie zajęć. Rozmowa z uczniami na temat dzisiejszej lekcji. Ocena pracy uczniów.
VII. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej:
- dla lekko upośledzonych: (rozsypanka) odszukaj pary wyrazów przeciwstawnych i wklej do zeszytu,
- dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym: uzupełnij według wzoru:
* stary plecak – nowy plecak * stare buty – nowe buty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.