X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20126
Przesłano:

Scenariusz zajęć wychowawczych "Moje mocne strony"

Scenariusz zajęć wychowawczych

Temat: Moje mocne strony.

Czas trwania: 2 x 45 minut.

Cele ogólne:
- zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Cele operacyjne – uczeń:
- jest świadomy swoich mocnych stron,
- potrafi mówić o swoich zaletach,
- zna mocne strony swoich kolegów.

Metody pracy: słowna, w tym rozmowa kierowana, ćwiczenia aktywizujące, zadań praktycznych.

Formy pracy: grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: dwie plansze z przykładami zalet i wad, kartki z imionami uczniów napisanymi pionowo, kartki typu ksero, karteczki z napisami, kredki, szary papier, klej, apaszki.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie.

2.Rozmowa wprowadzająca – z czym dzisiaj przychodzimy? Dzielenie się w kręgu informacjami na temat ważnych wydarzeń z ostatniego dnia/tygodnia.

3.Podanie tematu zajęć i kilka słów na temat zalet i wad. Prezentacja dwóch plansz, na jednej są wypisane przykładowe zalety, a na drugiej wady. Omówienie.

4.Ćwiczenie: „Wszyscy ci, którzy ...”
Uczestnicy siedzą w kręgu, a nauczyciel staje w środku i wypowiada formułę typu: „Wszyscy ci, którzy pomagają innym”. Uczniowie, którzy odkrywają u siebie tę zaletę podnoszą do góry rękę i machają apaszką.
Inne przykładowe polecenia:
- wszyscy ci, którzy są weseli,
- wszyscy ci, którzy dbają o porządek,
- wszyscy ci, którzy pomagają mamie,
- wszyscy ci, którzy mówią prawdę,
- wszyscy ci, którzy słuchają nauczyciela, itp.

5.Ćwiczenie: „Akronim”
Uczniowie otrzymują kartki z własnym imieniem napisanym pionowo i mają za zadanie wypisać swoje pozytywne cechy, swoje mocne strony rozpoczynające się na litery z ich imienia. Nauczyciel pomaga w szczególności uczniom, którzy nie potrafią pisać. Przed rozpoczęciem zdania omawia przykład.
O – odpowiedzialna
L – lubi sprzątać
A – ambitna

Po wykonaniu zadania poszczególni uczniowie prezentują swoje akronimy.

6.Zabawa ruchowa: „Ekspresja ciała”
Uczestnicy chodzą swobodnie po sali wymachując swobodnie rękami, tak jakby radośni i zadowoleni wybierali się na wycieczkę. Na znak nauczyciela zamierają w bezruch. Po chwili na drugi znak ponownie chodzą po sali z większą ekspresją. Każdy uczeń na miarę swoich możliwości próbuje naśladować zrywanie jagód, pogoń za uciekającym zającem, chodzenie po wodzie, wysokiej trawie, skakanie z kamienia na kamień, udeptywanie piasku.

7.Ćwiczenie: „Dłoń moich sukcesów”
Na kartce papieru uczniowie obrysowują swoją dłoń. Na każdym palcu swojej dłoni zapisują swoje sukcesy, bądź nazwę dyscypliny, w której czują się najlepsi np. sport, gotowanie, Internet itp. Po zakończeniu pracy każdy uczeń prezentuje swoją pracę na forum klasy.

8.Ćwiczenie: „Nasze wady i zalety”
Uczniowie pracują w grupie i mają za zadanie posegregować zalety i wady z rozsypanki karteczek z ich nazwami, odczytują poszczególne określenia i umieszczają je na właściwej planszy. Po wykonaniu zadania wszyscy wspólnie sprawdzają prawidłowość przyporządkowania.

9.Praca indywidualna – „Moja wizytówka”
Uczniowie mają za zadanie wykonać wizytówkę w formie rysunku. Narysować coś co ich charakteryzuje, symbolizuje ich mocne strony. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoje wizytówki.

10. Zakończenie zajęć i podziękowanie uczniom za aktywny udział.

Plansze z przykładami zalet i wad:

ZALETY WADY

KOLEŻEŃSKA SAMOLUBNA
PRACOWITA LENIWA
MIŁA OBRAŻALSKA
POMOCNA KŁAMCZUCHA
ODPOWIEDZIALNA SKARŻYPYTA
ZARADNA KŁÓTLIWA
WESOŁA BAŁAGANIARA
PRAWDOMÓWNA WULGARNA
POGODNA ZAZDROSNA

Opracowanie: Wioletta Sobieralska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.