X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19747
Dział: Gimnazjum

Wulkanizm. Konspekt lekcji w klasie I gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI W KLASIE I GIMNAZJUM

Temat: Wulkanizm.

Cele lekcji:

A: Uczeń zna:

- budowę wulkanu
- skutki działalności wulkanów

B: Uczeń rozumie:

- pojęcia: wulkan, lawa magma, erupcja, krater, kaldera, komin, bomba wulkaniczna, lapilli,

- prawidłowości:
▪ większość wulkanów występuje na granicach płyt litosfery

C: Uczeń potrafi:
- omówić budowę wulkanu
- wskazać zależność pomiędzy występowaniem wulkanów a rozmieszczeniem płyt litosfery
- wskazać na mapie przykłady wulkanów
- omówić skutki działalności wulkanicznej

D: Uczeń potrafi:

- analizować dane i formułować wnioski

Metody: pogadanka, praca z mapą, praca z tekstem, burza mózgów mapa mentalna
Typ lekcji: wprowadzenie nowego materiału
Forma organizacji pracy: zbiorowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: podręcznik, słownik geograficzny, mapa fizyczna świata


TOK LEKCJI

a) czynności organizacyjne

- sprawdzenie listy obecności

b) przebieg lekcji

Czynności ucznia
Czynności nauczyciela
Uwagi

1. Uczniowie podają propozycje wyjaśniające termin „wulkan”, a następnie wybrany uczeń odczytuje je ze słownika geograficznego.

1. Nauczyciel poleca uczniom zastanowić się nad znaczeniem tematu lekcji.

słownik geograficzny

2. Uczniowie analizują wskazane mapy i stwierdzają, że wulkany występują na granicach płyt litosfery.

2. Nauczyciel poleca uczniom zanalizowanie mapy w podręcznika „Wulkany i obszary sejsmiczne” oraz mapy „Płyty litosfery”, prosi o podanie zależności pomiędzy rozmieszczeniem płyt litosfery a rozmieszczeniem wulkanów

Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie, dlaczego w Polsce nie ma czynnych wulkanów

podręcznik

3. Uczniowie słuchają wyjaśnienia.

3. Nauczyciel, posługując się właściwym schematem z podręcznika, wyjaśnia uczniom powstawanie wulkanów.

podręcznik

4. Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują budowę stożka wulkanicznego, nazywają i definiują formy wulkaniczne.

Uczniowie wykonują kartę pracy

4. Uczniowie zapoznają się z budową stożka wulkanicznego na podstawie schematy z podręcznika.


Nauczyciel sprawdza stopień zrozumienia form wulkanicznych polecając wykonanie karty pracy
podręcznik

karta pracy (zał1), uczniowie pracują indywidualnie

5. Uczniowie zapisują na tablicy skutki działalności wulkanicznej.
5. Nauczyciel poleca uczniom zapoznać się z fragmentem podręcznika dotyczącym skutków erupcji wulkanicznych, a następnie zapisanie ich na tablicy w formie mapy mentalnej.
podręcznik

Zadanie domowe
Wykonaj zad. 1 i 4 w zeszycie ćwiczeń


Załącznik 1

Wpisz do tabeli podstawowe pojęcia dotyczące wulkanizmu: kaldera, lapilli, erupcja, magma, lawa, komin wulkaniczny, krater, bomba wulkaniczna, popiół wulkaniczny

inaczej: wybuch
roztopiona skała pod powierzchnią ziemi
roztopiona skała na powierzchni ziemi
przewód łączący ognisko magmy z kraterem
zagłębienie na szczycie stożka wulkanicznego
zagłębienie powstałe wskutek np. gwałtownej eksplozji niszczącej stożek wulkaniczny
bryła zastygłej lawy wulkanicznej wyrzucona w czasie erupcji wulkanu
okruchy skalne (kamyczki) wyrzucane podczas erupcji wulkanu
bardzo drobne fragmenty skał, podczas erupcji wyrzucane jest do atmosfery na bardzo dużą wysokość i przemieszcza się na duże odległości. Opadając na powierzchnię terenu tworzy pokrywę która może zasypać obiekty wielkości domów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.