X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19745
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Komunikacja w Europie. Konspekt lekcji w klasie III gimnazjum

Konspekt lekcji w klasie III gimnazjum

Temat: Komunikacja w Europie.

Cele lekcji:

A: Uczeń zna:

- rodzaje usług
- podział transportu

B: Uczeń rozumie:

- pojęcia: usługi, komunikacja, transport, łączność

C: Uczeń potrafi:

- scharakteryzować poszczególne rodzaje transportu,
- potrafi wymienić przykłady łączności,
- wskazać na mapie fizycznej Europy największe porty morskie, porty lotnicze,
- określić, dlaczego transport samochodowy odgrywa dużą rolę w przewozie towarów i osób
- wymienić i wskazać na mapie kraje, w których jest najwięcej autostrad
- wymienić i wskazać na mapie kraje, w których nie ma autostrad
- wymienić i wskazać na mapie kraje, które charakteryzują się największą ilością przeładunków.
- wskazać na mapie rzeki, które mają największe znaczenie dla żeglugi śródlądowej w Europie
- wymienić i wskazać na mapie kraje, które mają najdłuższą sieć żeglownych dróg morskich.

D: Uczeń potrafi:

- określić znaczenie usług komunikacyjnych dla życia i gospodarki człowieka

Metody: pogadanka, praca z mapą, mapa mentalna (rybi szkielet)

Środki dydaktyczne: podręcznik, mapa fizyczna Europy, atlasy geograficzne

Forma organizacji pracy: zbiorowa, grupowa

Typ lekcji: wprowadzenie nowego materiału


TOK LEKCJI
1. Czynności organizacyjne
- sprawdzenie listy obecności

2. Przebieg lekcji.

Czynności uczniów
Czynności nauczyciela
Uwagi

1. Uczniowie uczestniczą w pogadance.
1. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala definicję usług.

2. Uczniowie uczestniczą w pogadance.
2. Nauczyciel wspólnie z uczniami określa definicje komunikacji, transportu i łączności, a następnie dokonuje podziału transportu.

3. Uczniowie wykonują polecenia.
3. W dalszej części lekcji uczniowie charakteryzują komunikację w Europie. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z grup otrzymuje polecenia do opracowania (zał. 1), a następnie zapisuje na tablicy tworząc mapę mentalną (rybi szkielet)


Zał.1

4. Nauczyciel poleca wykonanie zadania domowego:
a) Wymień czynniki utrudniające rozwój transportu.
b) Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.


Gr. 1. Transport kolejowy

- dlaczego obecnie zwiększa się znaczenie transportu kolejowego?
- wymień znane koleje (oraz kraj w którym się znajduje)

Gr.2 Transport samochodowy

- dlaczego transport samochodowy odgrywa dużą rolę w przewozie towarów i osób?
- wymień kraje, w których jest najwięcej autostrad.
- wymień kraje, w których nie ma autostrad.
- podaj nazwę kraju o największej liczbie samochodów osobowych na 1000 mieszkańców.

Gr.3. Transport morski

- co świadczy o wielkości transportu morskiego?
- wymień kraje, które charakteryzują się największą ilością przeładunków.
- wymień największe porty morskie w Europie (atlas str.48)

Gr. 4 Żegluga śródlądowa

- podaj nazwy rzek, które maja największe znaczenie dla żeglugi śródlądowej w Europie
- podaj nazwy krajów, które mają najdłuższą sieć żeglownych dróg morskich.

Gr. 5. Transport lotniczy.

- określ, czy transportem lotniczym przewozi się więcej towarów czy pasażerów?
- podaj nazwy miast, w których znajdują się największe lotniska

Gr. 6. Łączność.

- podaj przykłady łączności
- podaj nazwę kraju, w którym najwięcej osób ma dostęp do Internetu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.