X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19750
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie wiadomości o węglowodorach

Joanna Pałdyna

Temat: Powtórzenie wiadomości o węglowodorach

Cele operacyjne:
Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
•Co to są węglowodory
•Jakie są rodzaje węglowodorów
•Do czego służą węglowodory
•Jaka postać mają wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów
•Jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych
•Jakie typy wiązań występują w węglowodorach nasyconych i nienasyconych
•Które z węglowodorów są najmniej, a które najbardziej reaktywne
•Od czego zależy rodzaj produktów spalania węglowodorów
•Na czym polega reakcja polimeryzacji
•Napisać wzory sumaryczne półstrukturalne i strukturalne dowolnych węglowodorów
•Napisać, uzgodnić i odczytać równania reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania dowolnego węglowodoru
•Napisać uzgodnić i odczytać równania reakcji przyłączania Br2, Cl2, F2, I2, H2, HCl, HF, HI, HBr do węglowodorów nienasyconych
•Jak wykryć obecność węgla w związkach organicznych
•Zakwalifikować węglowodory do danego szeregu homologicznego na podstawie wzoru
•Przyporządkować nazwom węglowodorów wzory sumaryczne i strukturalne i odwrotnie
•Obliczanie masy cząsteczkowej węglowodorów

Metody:
•heurystyczna – gra dydaktyczna
•praktyczna - praca w grupach

Materiały i środki dydaktyczne
•Kartoniki z wzorami sumarycznymi, strukturalnymi, półstrukturalnymi oraz nazwami węglowodorów – domino
•Kartki z zadaniami do wykonania

Przebieg lekcji:
1.Cześć nawiązująca:
•Sformułowanie tematu lekcji
•Wyjaśnienie uczniom jak będzie przebiegała ich praca na lekcji (Podział na grupy, ułożenie gry dydaktycznej, odczytanie nazwy węglowodoru zaszyfrowanego na kartonikach do gry, wykonanie dodatkowych zadań dotyczących między innymi znalezionej soli
•Rozdanie gry dydaktycznej, a następnie zadań do wykonania

2.Część właściwa
Każda grupa otrzymuje grę – domino
Po odczytaniu zaszyfrowanej nazwy węglowodoru dostają dodatkowe zadania

Zadanie 1
•Napisz wzór sumaryczny i strukturalny i półstrukturalny oraz nazwę węglowodoru, którą odszyfrowano w grze
•Oblicz masę cząsteczkowa tego węglowodoru

Zadanie 2
•Napisz reakcje spalania całkowitego, niecałkowitego oraz półspalania podanego węglowodoru

Zadanie 3
•Zaproponuj doświadczenie, które pozwoli wykryć obecność węgla np. w mące

Zadanie 4
•Napisz reakcje i podaj nazwę produktu:
a)acetylenu z chlorem
b)butynu z wodorem
c)propenu z HBr
d)reakcje polimeryzacji etylenu

Zadanie 5
•Zaproponuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić etyn od etanu

Zadanie 6
•Napisz równania reakcji za pomocą których można dokonać następujących przemian:

Propyn --- propen ---- dibromopropan

Butyn ---- chlorobuten ---- dichlorobutan

Etyn --- fluoroeten --- fluoroetan

3.Część podsumowująca:
•Uczniowie podają swoje rozwiązania
•Nauczyciel podsumowuje prace w grupach i udziela wskazówek, które treści nauczania wymagają utrwalenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.