X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19595

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Martyna Bujnowska
Nazwa szkoły: XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie: mgr Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego
lic. kulturoznawstwo, spec. filmoznawstwo Uniwersytetu Łódzkiego
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Plitt
Czas trwania stażu: 1.09.2012 – 31.05.2013
Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

SFERA ORGANIZACYJNA
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, określenie zasad współpracy.

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły, obowiązującą dokumentacją oraz z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Analiza dokumentacji: Statut szkoły,
regulaminy, program wychowawczy i harmonogram działalności wychowawczej na rok bieżący.

Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.

Zapoznanie się z wewnętrznym systemem oceniania.

Odbycie szkolenia BHP.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, czasopisma, testy diagnostyczne, plany wynikowe.

Przegląd oferty wydawniczej w księgarniach, Internecie, analiza wybranych pozycji, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych.

2. Obserwacja zajęć opiekuna stażu i innych nauczycieli
Hospitacja zajęć przeprowadzanych przez innych nauczycieli, analiza wniosków z hospitacji.

3. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach

Studiowanie literatury metodycznej, hospitacja u innych nauczycieli.

4.Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.

5.Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie zajęć.

6.Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy metodyczne, szkolenia, warsztaty).

7.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

8.Uczestniczenie w działaniach wewnątrzszkolnych
Udział w zebraniach Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami.

Udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem próbnych egzaminów maturalnych oraz egzaminu dyrektorskiego.

9.Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów
Przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach pierwszych.

Systematyczne badanie wyników nauczania.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów.

10. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów. Przeprowadzanie rozmów z rodzicami i nauczycielami.
Uczestniczenie w imprezach środowiskowych.

11. Prowadzenie, analizowanie i przetwarzanie dokumentacji nauczyciela. Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy, zaświadczeń, itp.

12. Przygotowanie projektu sprawozdania
Dokonanie autoanalizy pracy.

Sporządzenie opisu realizacji planu rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.