X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19565
Przesłano:

Dzieci mają swoje prawa. Scenariusz zajęć

Cel ogólny:
- zdobycie wiadomości o prawach dziecka,
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna swoje prawa i obowiązki,
- wie, że prawa i normy są potrzebne,
- dostrzega wokół siebie potrzeby innych dzieci,
- umie wyrażać emocje i uczucia,
- potrafi formułować podstawowe prawa i obowiązki,
- dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie dzieci,
- potrafi wysłuchać wiersza i odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści,
- dowolną techniką plastyczną przedstawia wybrane prawo.
Metody:
- rozmowa kierowana,
- dyskusja,
- zbieranie pomysłów,
- pokaz zdjęć , rysunków,
- praca indywidualna i zbiorowa,
- promyczkowe uszeregowanie- słoneczko

Środki dydaktyczne:
- zdjęci różnych dzieci,
- rysunki praw,
- wiesze: Kolorowe dzieci i O prawach dziecka
- arkusz kolorowego papieru,
- kolorowe karteczki,
- kartki do rysunków
- dowolne materiały do przedstawienia wybranego prawa

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na dobry początek:
- Głowa, ramiona, kolana, pięty , oczy , uszy, usta, nos. Zabawa polega na pokazywaniu części ciała w coraz szybszym tempie.
2. Zabawa integracyjna.
Powitanie tych, którzy są: weseli, smutni, chętni do pracy, niechętni, itp
3.Nauczyciel przedstawia cel dzisiejszych zajęć . Zadaje uczniom pytanie : Kto to są dzieci.
Wspólnie z nauczycielem dochodzą do wniosku, że dziecko to każda istota ludzka poniżej 18 roku życia. Dzieci wymieniają cechy wspólne dzieci ( małe, lubią się bawić, śmieją się itp.) oraz różnice między dziećmi( kolor skóry, ubranie, kolor oczu itp).
4.Nauczyciel czyta wiersz „ Kolorowe dzieci” i przedstawia uczniom różne zdjęcia dzieci z różnych krajów.
Wystarczy przetrzeć oczy,
Wystarczy unieść głowę....
Czy widzisz że na świecie
Nic nie jest jednakowe?
Po niebie płyną chmury
Okrągłe i podłużne
Świat pełen jest kolorów
I dzieci też są różne.
Są duże i są małe.
Są czarne i są białe.
Są grube i są chude.
Bywają błąd i rude.
Są żółte albo śniade,
Brązowe albo blade
Są niskie są wysokie
Są nawet skośnookie.
Mieszkają w różnych krajach
I noszą różne ciuchy
A zabaw znają tyle że aż wymienić trudno
I właśnie dzięki temu
Na świecie nie jest nudno!
Wypowiedzi na temat treści wiersza sugerowane pytaniami nauczyciela:
-Jakie dzieci przedstawiła poetka w wierszu?
-Czym się one różnią od siebie?
-Co jeszcze na świecie nie jest jednakowe a co jest jednakowe?
5. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że jeszcze jedną rzeczą jednakową dla wszystkich dzieci na świecie są ich prawa. Stawia pytanie.
- Co to jest prawo?
Po wypowiedziach uczniów wyjaśnia, że prawo to znaczy to, że komuś coś wolno lub czegoś nie wolno. Nauczyciel zachęca dzieci do wymieniania praw, jakie mają wszystkie dzieci na świecie. Podpowiedziami są rysunki symbolizujące różne prawa np: serce- prawo do miłości, książka – prawo do nauki itp.
6. Nauczyciel czyta wiersz p. Marcina Brykczyńskiego – O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.
Rozmowa kierowana na temat wiersz i zawartych tam praw.
7. Tworzenie wspólnego plakatu – Nasze prawa.
Nauczyciel rozdaje kolorowe karteczki na których dzieci zapisują najważniejsze dla nich prawo. Następnie dzieci odczytują te prawo i w formie słoneczka przyklejają swoje karteczki na kolorowy karton.
8. Przedstawienie dowolną techniką plastyczną jednego z praw dziecka.
9. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to że oprócz praw dzieci mają też swoje obowiązki. Wspólnie wymieniają podstawowe obowiązki.
10. Nauczyciel stawia problem :
- Do czego prowadzi brak praw ?
Wspólnie z nauczycielem dochodzą do wniosku, że prowadzi to do chaosu i bałaganu w którym człowiek nie może normalnie funkcjonować.
11.Ewaluacja zajęć – uczniowie odpowiadają – tak lub nie
- Mam prawo uderzyć kolegę, kiedy on uderzył mnie pierwszy?
- Mam prawo zaglądać do cudzych piórników , szuflad czy szafek?
- Mam prawo płakać, kiedy jest mi źle , boli mnie coś czy jest mi smutno?
- Mam prawo bawić się z kim chcę?
- Mam prawo zniszczyć pracę kolegi , kiedy mi się nie podoba?
itd.
12. Zabawa wyciszająca- motyl
Dzieci siedzą na dywanie w kręgu i w ciszy podają sobie niewidzialnego motyla, ale tak, żeby nie wyfrunął. Na koniec nauczyciel wypuszcza motyla. Jakie prawo zostało w ten sposób przedstawione?
- Prawo do wolności .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.