X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19499
Przesłano:

Program promocji zdrowia

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program oparty jest na założeniach i celach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w:
- Podstawie Programowej kształcenia ogólnego na I i II etapie kształcenia
- Narodowym Programie Zdrowia
- Szkolnym Programie Wychowawczym
- Szkolnym Programie Profilaktycznym

Promowanie zdrowego odżywiania, rozpowszechnianie aktywnego stylu a także kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych to główne założenia mojego programu.
Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków upowszechniania zdrowych stylów życia. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci.
Każdy nauczyciel ma wiele różnych możliwośći wpływania na edukację prozdrowotną dzieci. Na zajęciach lekcyjnych, świetlicowych, podczas zabaw, wycieczek, nawet przerw międzylekcyjnych powinien zwracać uwagę na odpowiednie postawy prozdrowotne.


II. CELE PROGRAMU

Cel główny:
Promowanie zdrowego trybu życia poprzez:
- Zdrowe odżywianie
- Aktywność fizyczną
- Higienę osobistą

Cele szczegółowe:
1. kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw i owoców
2. poznania podstawowych zasad zdrowego odżywiania
3. wdrażania do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków
4. podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych
5. kształtowanie przekonania o konieczności zasad higieny osobistej
6. uświadomienie związku między aktywnością ruchową a umiejętnością radzenia sobie ze stresem i zapobieganie chorobom
7. zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, jako alternatywa siedzącego trybu życia
8. poznanie różnych form aktywności ruchowej.


III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

MODUŁ TREŚCI/ZADANIA EFEKTY
1. odżywianie
-jak zdrowo i właściwie się odżywiać
-racjonalne odżywianie
-czynniki wpływające na niewłaściwe odżywianie
-skutki złego odżywiania
UCZEŃ:-rozumie wpływ właściwego odżywiania na zdrowie
-zna wartości odżywcze różnych produktów i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu
-rozumie konieczność spożywania posiłku przed wyjściem do szkoły oraz drugiego śniadania w szkole
-potrafi krytycznie odbierać reklamy niezdrowej i szkodliwej żywności
-potrafi wymienić produkty zdrowe i szkodliwe dla organizmu
-potrafi w sposób kulturalny i higieniczny spożywać posiłki
-zna sposoby przechowywania produktów żywnościowych
2. aktywny styl życia
-co to jest aktywność fizyczna?
-wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
-wpływ ruchu na mój organizm
-jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas
-różnice między wypoczynkiem czynnym a biernym
-aktywność ruchowa
-alternatywą na siedzący tryb życia
-aktywność fizyczna lekarstwem na stres
-rozumie znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka
-potrafi aktywnie spędzać czas
-uczestniczy w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu
-chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach na basenie w wyniku czego potrafi pływać
3. wpływ hałasu na nasze zdrowie
-pogłębianie wiedzy uczniów nt hałasu
-uświadomienie jak bardzo hałas szkodzi naszemu zdrowiu
-uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie i innych
-pogłębienie wiedzy o czynnikach sprzyjających i zagrażających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu człowieka
-zna wpływ hałasu na słuch i układ nerwowy człowieka
-jest świadomy wpływu na swoje zdrowie i innych
-zna czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu
4. higiena i zdrowie człowieka
-przybory do higieny osobistej i higieny jamy ustnej
-czystość ciała a zdrowie człowieka
-właściwy ubiór do warunków atmosferycznych
-znaczenie i sposoby hartowania organizmu
-znaczenie profilaktyki dla zdrowia
-zapobieganie wadom postawy
-przestrzega higieny osobistej
- posiada nawyk mycia rąk przed jedzeniem i po wyjściu z toalety
-stosuje zasady profilaktyki i higieny jamy ustnej
-zna znaczenie fluoru i wapnia dla dobrego stanu uzębienia
-rozumie potrzebę i dostosowuje swoje ubrania do warunków atmosferycznych w zależności od pory roku
-dba o czystość swojego stroju
-dba o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce i odrabiania prac domowych

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Rozmowy, pogadanki
2. Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną
3. Zamieszczanie tekstów o tematyce zdrowotnej w gazetce szkolnej, gazetce ściennej oraz stronie internetowej szkoły
4. Organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi: lekarz rodzinny, stomatolog
5. Tematyczne filmy
6. Ulotki, foldery
7. Apel szkolny we współpracy z wychowawcami klas
8. Organizowanie konkursów
9. Przekazywanie materiałów dydaktycznych wychowawcom klas, w celu propagowania założeń programowych
10. Zajęcia rehabilitacyjno- sportowe na basenie (nauka pływania dla dzieci)
11. Spacery, wyjazdy rowerowe- współpraca z nauczycielami WF

IV. EWALUACJA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.