X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19529
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz zajęcia aktywizującego uczniów do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego

Cele:
-zapoznanie uczniów z działalnością doradczą szkoły w Polsce i innych krajach UE wobec uczniów - w kreowaniu ich zawodowych planów
-zapoznanie uczniów z harmonogramem zajęć aktywizujących
-stworzenie zasad ułatwiających przeprowadzenie zajęć – kontrakt wychowawczy
-wzajemne poznanie się oraz nawiązanie przyjacielskich relacji między prowadzącym, a uczestnikami, otwarcie się grupy i na grupę.
 zapoznanie uczniów z literaturą i adresami portali internetowych dotyczącą orientacji zawodowej
Metody wspierania aktywności ucznia:
-słowne – rozmowa, wykład
-oglądowe – pokaz, obserwacja
-praktycznego działania
Formy:
-zbiorowa jednolita
-indywidualna jednolita
-grupowa jednolita
Środki dydaktyczne: kwestionariusz ankiety pt. „Plany edukacyjno – zawodowe uczniów liceum” dla każdego ucznia, mazaki, karteczki.


Przebieg:
1. Powitanie i przedstawienie się – zabawa „Witam wszystkich, którzy...”
Prowadząca kiwa ręką i mówi: witam wszystkich którzy się wyspali, a uczniowie którzy się identyfikują z tym stwierdzeniem powinni pomachać do prowadzącej.
Kolejną rundkę mogą prowadzić uczniowie wymyślając treść powitania.
2. Przedstawienie tematu i celu zajęć.
3. Praca w grupach: ustalenie przez uczniów zasad ułatwiających przeprowadzenie zajęć.
4. Zawarcie kontraktu wychowawczego – podpisanie przez uczniów i prowadzącą.
5. Wykład nt. „Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego” – zapoznanie uczniów z systemem doradztwa zawodowego w Polsce i innych krajach UE.
6. Przeprowadzenie ćwiczenia „Wizytówka”, dotyczącego prezentacji swojej osoby – uczniowie piszą pionowo na kartce swoje imię i do każdej litery piszą przymiotnik określający cechy ucznia. Prowadząca podaje przykład swojej wizytówki.: B - bardzo cierpliwa; O – odważna; Ż – żartobliwa; E – energiczna; N – nadopiekuńcza;
A – ambitna. Następnie następuje prezentacja swojej osoby przez chętnych uczniów.
7. Zapoznanie uczniów z literaturą i adresami portali internetowych dotyczącą orientacji zawodowej.
8. Przeprowadzenie ankiety „Plany edukacyjno – zawodowe uczniów liceum”.
9. Zakończenie – podziękowanie za udział w zajęciach i dokończenie zdania przez każdego ucznia: najbardziej lubię, gdy....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.