X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19528
Dział: Gimnazjum

Scenariusz montażu słowno - muzycznego z okazji Światowego Dnia Tolerancji. Apel szkolny

Cele:
- kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi,
- uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
- uwrażliwienie na przeżycia innych,
- wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym
- budzenie uczuć humanitarnych.

Adresaci: nauczyciele i uczniowie klas I –III gimnazjum.

Miejsce: Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

Termin realizacji: 24.11.2010

Czas trwania: 45 minut
Autor:
Bożena Owczarzak

Apel odbywa się na Sali gimnastycznej. Dekorację stanowi hasło „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” oraz duże czerwone serce z białym znakiem zapytania. Recytatorzy przepasani są różnobarwnymi szarfami z następującymi napisami: życzliwość, dobroć, miłość, radość, sprawiedliwość, serdeczność, uczynność, przyjaźń, szczerość, wyrozumiałość.

uczeń I
Dzień dobry.
Mamy zaszczyt powitać dzisiaj wszystkich zgromadzonych tu: grono pedagogiczne, pracowników i całą społeczność uczniowską na obchodach Światowego Dnia Tolerancji.
Dzisiejszy apel poświęcony jest problemowi współistnienia ludzi, poszanowaniu ich odmienności i tolerancji.

uczeń II
Światowy Dzień Tolerancji przypadał na 16 listopada i w naszej szkole w ramach obchodów tego święta były przeprowadzone zajęcia na temat tolerancji, był zorganizowany konkurs plastyczny, w klasach przygotowano gazetki ścienne. W czasie przerw słuchaliśmy muzyki sławnych wykonawców polskich na temat tolerancji. Dzisiaj odbył się konkurs między klasami pt. „KOLORY”.

Uczeń III
Pojęcie tolerancja oznacza wyrozumiałość i poszanowanie dla cudzych poglądów, wierzeń, zachowań, mimo że są one odmienne od tego, co my uważamy za słuszne i prawdziwe.
Brak tolerancji jest jak tsunami. Najpierw trzęsienie ziemi, a później rozlewająca się szeroko fala.

uczeń IV
Tolerancja jest bardzo trudną umiejętnością, wymaga pozytywnego nastawienia do świata i do ludzi, a także dużej cierpliwości i mądrości. Tak naprawdę wielu z nas ma kłopoty z takim myśleniem.

uczeń V
Nasz świat jest światem podzielonym. Z wielką łatwością dostrzegamy różnice, nazywamy je i wartościujemy. Ileż pogardy jest w słowach, którymi posługujemy się co dzień. Jakże często słyszymy: to Żyd, Cygan, pedał, głupek, grubas, wieśniak, , że wygląda jak szkielet lub chodzi jak oferma.

Piosenka – Niemen Cz.: „Dziwny jest ten świat” (I zwrotka))

uczeń VI
Ach tak! Zapewne wszyscy się zgodzimy, że ten świat jest dziwny. Potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych, a jednak czegoś nam brak.
Aby zrozumieć ludzi trzeba starać się usłyszeć to, czego nigdy nie mówią i być może nigdy nie powiedzieliby.

uczeń VII
My – ludzie - uważamy się za panów tej ziemi. Wydaje nam się, że we wszystko możemy ingerować, że pełnymi garściami możemy korzystać z zasobów Ziemi. Nie dostrzegamy jedynie, jak bardzo wzajemnie się ranimy.

uczeń VIII
Tolerancja moim zdaniem to postawa rozgrywająca się zawsze na płaszczyźnie człowiek – człowiek. I to my właśnie kilka razy dziennie, bez względu na toczące się na świecie wojny i prześladowania, dajemy wyraz swej tolerancji lub nietolerancji wobec „INNEGO”.
W autobusie, na ulicy, w pracy, w szkole, dyskotece, kinie, muzeum...
uczeń IX
Mówiąc o tolerancji, nie możemy pominąć problemów osób niepełnosprawnych.
W Polsce jest około 5 milionów osób, których dotknął problem niepełnosprawności. Człowiek niepełnosprawny powinien być odbierany jako pełnowartościowa osoba, mająca również potrzeby duchowe, zdolna nie tylko do brania, ale mogąca też wiele dać swojemu otoczeniu.

uczeń X
Istotnym problemem polskiego społeczeństwa jest również brak życzliwości w relacjach międzyludzkich oraz posiadanie uprzedzeń wobec mniejszości narodowych. Jesteśmy słabo przygotowani do kontaktu z ludźmi innych kultur, a zwłaszcza rasy.

Piosenka - IRA: „Nie ma niepotrzebnych” (refren)

Wszyscy uczniowie
Bądźmy tolerancyjni! Kochajmy bliźniego swego jak siebie samego.

Uczennica I – ANIA
A teraz proszę Panią Dyrektor, aby ogłosiła wyniki konkursów.

Podsumowaniem dzisiejszego apelu będzie projekcja dwóch krótkich filmów. W pierwszym filmie poznamy zwyczaje i tradycje kultury romskiej, a drugi dotyczy osób „sprawnych inaczej”. ZAPRASZAMY i prosimy o uwagę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.