X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19534
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji Młodzieżowego Klubu Wolontariuszy

Załącznik nr
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MŁODZIEŻOWEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
NA ROK SZKOLNY 2011/2012
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II
(Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego
Roku Wolontariatu)
W Młodzieżowym Klubie Wolontariuszy w roku szkolnym 2011/2012 działało 22 wolontariuszy.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANEGO PROGRAMU
• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
• Kształtowanie postaw prospołecznych
• Rozwijanie empatii, zrozumienia
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
• Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
• Rozwijanie zainteresowań
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
DZIAŁANIA WOLONTARIATU
1. Pozyskanie nowych członków spośród uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
2. Wykonanie gazetki ściennej propagującej szkolny wolontariat-w świetlicy szkoły podstawowej – pogadanki , prezentacja działań wolontaryjnych dla dzieci z podstawówki
3. Omówienie i ustalenie planu pracy MKW na rok szkolny 2011/2012
4. Udział w różnych warsztatach (w. biżuteryjny, kryminalistyczny itp.) w ramach udziału w „Projektorze” wolontariacie studenckim
5. Zbiórka tonerów i kartdridży – w celu ratowania koni – koordynatorem jest J. Reślińska
6. Prowadzenie zajęć integrujących –metodą Klanzy – dla dzieci z klasy III a i II b - S.P.
7. Udział w różnych imprezach: Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych, Prezentacja Plastyczna, Dzień Przedszkolaka, Pożegnanie wychowanków w Domu Dziecka w Górze
8. Udział w akcji „szlachetna paczka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
9. Uczestnictwo w akcji zbierania plastikowych zakrętek. Celem zbiórki było wsparcie finansowe dla niepełnosprawnego dziecka
10. Pomoc w odrabianiu zadań domowych uczniom potrzebującym – szkoła podstawowa
11. Świąteczna Zbiórka Żywności . Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności. Akcja została zorganizowana przez PCK- my współpracowaliśmy z P. Kurzawą
Wolontariusze pełnili dyżury w sklepach na terenie Gorzowa wlkp. Rozdawali ulotki i zachęcali do zakupu produktów dla potrzebujących. Zebrana żywność trafiła do rodzin z naszej szkoły.
12. Zbiórka karmy dla zwierząt ze Schroniska w Radlinie
13. Udział w konkursach: „Różne oblicza wolontariatu”, „My wolontariusze”, Konkurs w Koźminie Wlkp. „Mój zawód zawodem przyszłości”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.