X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19278
Przesłano:

Harmonogram - ewaluacja wewnętrzna Efekty 1.4

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

Przedmiot ewaluacji:


1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI.


1.4 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Cel ewaluacji wewnętrznej: zebranie informacji, czy w szkole uczniowie czują się bezpiecznie i czy respektowane są normy społeczne. Ustalenie, co szkoła mogłaby zrobić, aby skutecznie eliminować zagrożenia i wzmacniać zachowania akceptowalne.

Przedmiot ewaluacji:
1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
2. W szkole diagnozuje się zachowania uczniów.
3. Podejmuje się działania wychowawcze w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań.

Kryteria:
- zgodność z przepisami prawa,
- znajomość regulaminów prawa wewnątrzszkolnego,
- powszechność, dostępność,
- jawność wymagań,
- przestrzeganie,
- zrozumienie i akceptacja,
- skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych;
- zgodność z oczekiwaniami uczniów i rodziców.

Pytania kluczowe:
1. Jakie akty prawne regulują ww. zagadnienie?
2. Które dokumenty prawa wewnątrzszkolnego określają zasady bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?
3. Kto zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego bezpieczeństwa i przestrzegania norm społecznych?
4. Gdzie znajdują się wewnątrzszkolne regulaminy, jaka jest dostępność do tych akt prawa?
5. W jakim stopniu dokumenty prawa wewnątrzszkolnego są znane i przestrzegane przez uczniów, rodziców i nauczycieli?
6. Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne podejmuje szkoła?
7. Jaką rolę w formułowaniu i realizacji tych działań odgrywają rodzice?
8. W jaki sposób monitorujemy zachowania uczniów?
9. Kto i jak często diagnozuje i analizuje zachowania uczniów w szkole?
10. W jaki sposób zbierane są opinie i uwzględniane inicjatywy uczniów dotyczące działań wychowawczych?
11. Jak często modyfikujemy i oceniamy skuteczność działań wychowawczych?
12. W jaki sposób promujemy właściwe zachowania uczniów?
13. Jak szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom?
14. W jaki sposób uczniowie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych?
15. W jaki sposób rodzice oceniają zapewniane bezpieczeństwo przez szkołę?

Próba badawcza: uczniowie, rodzice, nauczyciele

Lider grupy: Anna Gajzler

Członkowie zespołu:
L.p. Zadanie Pytania kluczowe Narzędzia badawcze
1. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w drodze do szkoły.
Ad. 15 Ankieta wśród rodziców.

2.Znajomość aktów prawnych oraz działania
profilaktyczne i wychowawcze rodziców.
Ad. 5 Ad. 7 Ankieta wśród rodziców.

3. Zasady bezpieczeństwa a dokumenty prawa
wewnątrzszkolnego. Ad. 2 Ad. 3 Ad. 6 Ad. 11 Ad. 12 Analiza dokumentów

4. Analiza zachowań uczniów. Ad. 9 Analiza danych

5. Respektowanie norm społecznych w szkole. Ad. 1
Ad. 3 Ad. 4 Ad. 6 Ad. 8 Ad. 9 Ad. 13
Rozmowa z dyrektorem szkoły

6. Normy społeczne a uczniowie Ad. 5 Ad. 14 Ankieta wśród uczniów

7. Rola nauczyciela w respektowaniu przez uczniów norm
społecznych Ad. 3 Ad. 5 Ad. 8 Ad. 9 Ad. 12
Ankieta wśród nauczycieli

8. Promowanie właściwych zachowań. Ad. 8 Ad. 10 Ad. 11
Ad. 12 Ad. 13 Rozmowa koordynatorem ds. bezpieczeństwa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.