X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18141
Przesłano:

Plan ewaluacji

Plan ewaluacji 2012/2013


ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA
ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ


1. Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji:

• Pozyskanie informacji użytecznych dla organizacji pracy świetlicy szkolnej
• Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej
• Zbadanie przydatności zajęć organizowanych w świetlicy szkolnej

2. Określenie odbiorców ewaluacji:

• Nauczyciele
• Dyrektor
• Uczniowie
• Rodzice

3. Identyfikacja zasobów czasowych, finansowych i ludzkich:

• Czas realizacji ewaluacji – 2 miesiące
• Koszt papieru, tonera
• Należy skonsultować koncepcję ewaluacji z dyrektorem szkoły

4. Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego):
koordynator ............, nauczyciele - członkowie zespołu................ .
Cały zespół będzie opracowywać koncepcję ewaluacji oraz zbierać dane. Raport zostanie napisany przez koordynatora.

5. Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych):

• Czy świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa?
• Czy świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z rocznym planem ustalonym na początku roku szkolnego?
• Jakie są warunki pracy w świetlicy szkolnej?
• Czy czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji pracy szkoły i potrzeb rodziców?
• Czy świetlica zaspokaja indywidualne potrzeby uczniów?
• Czy świetlica pomaga w rozwijaniu zainteresowań uczniów?
• Czy spełnia wymogi bezpieczeństwa?
• Czy zapewnia warunki do swobodnej zabawy?

6. Dobór metod badawczych:

• Ankieta wśród nauczycieli
• Ankieta wśród rodziców
• Ankieta wśród uczniów
• Obserwacja zajęć w świetlicy
• Analiza dokumentów

7. Określenie sposobu upowszechniania wyników ewaluacji:

Raport zostanie zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.