X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19279
Przesłano:

Harmonogram - procesy 2.1

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

Przedmiot ewaluacji:


2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.


2.1 SZKOŁA LUB PLACÓWKA MA KONCEPCJĘ PRACY:

Cel ewaluacji wewnętrznej: Określenie stopnia spełniania przez szkołę wymagania w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

Kryteria:
• Skuteczność koncepcji pracy szkoły na jej rozwój organizacyjny.
• Innowacyjny i efektywny charakter koncepcji pracy szkoły.

Pytania kluczowe:

1. W jakich dokumentach zawarta jest koncepcja pracy szkoły?
2. Na podstawie jakich źródeł informacji została opracowana koncepcja pracy szkoły?
3. Jakie są wybrane cele do osiągnięcia w określonym czasie (w roku szkolny)
4. Czy koncepcja pracy szkoły wpływa na doskonalenie jakości funkcjonowania szkoły?
5. Jak często jest aktualizowana i modyfikowana koncepcja pracy szkoły? Czego dotyczą zmiany?
6. Czy nauczyciele uczestniczą w pracach nad analiza i/lub modyfikacja koncepcji pracy? W jakim zakresie?
7. Jak pozostałe podmioty społeczne – uczniowie i rodzice angażują się w przygotowanie i przyjęcie obowiązujące w szkole lub placówce koncepcji pracy?
8. Czy koncepcja jest znana i akceptowana w środowisku szkolnym?
9. Czy koncepcja pracy szkoły jest adekwatna do potrzeb uczniów i lokalnego środowiska?
10. Czy koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby uczniów uzdolnionych, a także mających problemy z nauka, potrzeby rodziców oraz mieszkańców.
11. Czy nauczyciele, uczniowie, rodzice znają i akceptują koncepcje pracy szkoły?
12. Jaka jest dostępność do dokumentów związanych z koncepcją
13. Czy uczestnicy, którzy wcześniej przyjęli pewne rozwiązania koncepcyjne i wynikające z nich zadania, teraz równie ochoczo i rzetelnie je realizują.?


Próba badawcza: nauczyciele, uczniowie, rodzice

Lider grupy:

Członkowie zespołu:

Metody badawcze:
• Analiza dokumentów: koncepcja pracy szkoły stara i nowa, roczny plan pracy szkoły, protokoły zebrań rady pedagogicznej, statut, program wychowawczy itp.
• Ankieta dla nauczycieli
• Ankieta dla Rady Rodziców
• Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi
• Ankieta dla uczniów lub wywiad grupowy
• Ankieta dla rodziców
• Ankieta dla Rady Rodziców
• Wywiad z dyrektorem

Narzędzia:
• Ankiety
• Arkusz badania dokumentów
• Notatka z wywiadu indywidualnego lub grupowego
• Kwestionariusz pytań - do wywiadu.

1. Wywiad z dyrektorem szkoły
Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Kwestionariusz pytań - do wywiadu, Notatka z wywiadu

2.Ankieta dla Rady Rodziców
Ad. 9, 14, 16, 18
Ankieta

3. Ankieta dla rodziców
Ad. 2, 9, 14, 15, 16
Ankieta

4. Analiza dokumentów
Ad. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18 Arkusz badania dokumentów

5. Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi
Ad. 6, 10, 13, 16, 17
Kwestionariusz pytań - do wywiadu, Notatka z wywiadu

6. Ankieta dla nauczycieli
Ad. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Ankieta

7. Ankieta dla uczniów
Ad. 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17
Ankieta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.