X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19046
Przesłano:

Kontrakt z opiekunem stażu

miejscowość, data
.......................
KONTRAKT
DOTYCZĄCY ZASAD WSPÓŁPRACY POMIĘDZY OPIEKUNEM STAŻU A NAUCZYCIELEM UBIEGAJĄCYM SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Strony zawierające kontrakt:
opiekun stażu- ........................................
nauczyciel kontraktowy (stażysta) - ........................................

CELE:

Opiekun stażu:
- pomoc nauczycielowi kontraktowemu w osiągnięciu awansu zawodowego
- samorealizacja

Nauczyciel kontraktowy:
- zdobycie awansu zawodowego
- rozwój osobisty

ZADANIA:

Wstępne:

Opiekun stażu:
- zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego

Nauczyciel kontraktowy:
- zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
- przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego na okres stażu

Realizacyjne:

Opiekun stażu:
- udział w spotkaniach instruktażowych (konsultacjach)
- prowadzenie zajęć otwartych i ich omawianie
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
- wskazywanie fachowej literatury
- dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem własnym
- zachęcanie do stosowania technologii komputerowej
- pomoc w autorefleksji i dokonywaniu samooceny
- systematyczny nadzór nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego.

Nauczyciel kontraktowy:
- zwracanie się o pomoc do opiekuna stażu
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
- prowadzenie zajeć w obecności opiekuna stażu
- omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć
- systematyczne uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- uczestnictwo w WDN
- śledzenie na bieżąco literatury fachowej
- realizacja i systematyczne dokumentowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego

Końcowe:

Opiekun stażu:
- pomoc w zgromadzeniu dokumentacji i opracowaniu sprawozdania z realizacji stażu
- opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego

Nauczyciel kontraktowy:
- zgromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

ZASADY WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ:

- cykliczne spotkania na konsultacjach (przynajmniej raz w miesiącu)
- zaufanie, szczerość, życzliwość, dyskrecja i wzajemny szacunek
- otwartość na problemy i trudności nauczyciela stażysty
- doradztwo jako podstawa wzajemnych kontaktów

USTALENIA KOŃCOWE:

- za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
- opiekun stażu służy zawsze swoją pomocą a nauczyciel kontraktowy może zawsze liczyć na jego wsparcie
- kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb za zgodą obu stron
- strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.........................................
podpis opiekuna stażu, podpis nauczyciela kontraktowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.