X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17153
Przesłano:

Kontrakt nauczyciela kontraktowego starającego się o awans i opiekuna stażu

Czarna Białostocka, dn. .............................

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej
Kontrakt współpracy pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu


........................................ ........................................
podpis nauczyciela kontraktowego podpis opiekuna stażu
Opiekun wspiera nauczyciela w pracy z uczniami, pomaga w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Plan współpracy dotyczy realizacji planu rozwoju zawodowego napisanego w oparciu o akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku; Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Obowiązki nauczyciela kontraktowego Obowiązki opiekuna stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go opiekunowi. Zapoznanie podopiecznego z procedurą awansu. Udzielanie pomocy w tworzeniu planu rozwoju zawodowego
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli.
Konsultowanie się z opiekunem w przypadku wystąpienia kłopotów i trudności. Wspomaganie budowania i doskonalenie warsztatu pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej nauczyciela odbywającego staż.

Omawianie z opiekunem stażu realizowanych zadań Omawianie z podopiecznym realizowanych przez niego zadań.
Pomoc w budowaniu współpracy z innymi nauczycielami.
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z planem rozwoju Udzielanie wsparcia organizacyjnego w czasie trwania stażu. Kontrola dokumentacji
Przygotowanie się do podsumowania pracy związanej z realizacją planu rozwoju zawodowego i egzaminu końcowego. Pomoc podopiecznemu w przygotowaniach do egzaminu i autoprezentacji.
Przygotowanie projektu oceny stażu.

Formy współpracy.
1. Spotkania informacyjne – związane ze sprawami organizacyjnymi.
2. Spotkania diagnostyczne – określające potrzeby i napotkane trudności nauczyciela.
3. Spotkania problemowe i wspierające – poświęcone rozwiązaniu konkretnego problemu.
4. Zajęcia prowadzone, współprowadzone lub obserwowane
Ustalenia końcowe:
- za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
- opiekun stażu służy zawsze swoją pomocą a nauczyciel kontraktowy może zawsze liczyć na jego wsparcie
- kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb za zgodą obu stron
- strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.