X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 17911
Przesłano:

Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Projekt ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013
W Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Bartoszycach


OBSZAR BADAWCZY – EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.

CEL EWALUACJI – zbadanie informacji, czy przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Pozyskanie informacji, w jaki sposób przedszkole stwarza warunki rozwoju psychofizycznego i zapewnia bezpieczeństwo dzieciom.

WYMAGANIE – Respektowane są normy społeczne.


PYTANIA BADAWCZE:

1. Jakie działania podejmowane w przedszkolu zapewniają bezpieczeństwo dzieci?
2. W jaki sposób analizuje się i ocenia działania wychowawcze przedszkola?


REALIZATORZY: nauczyciele

ODBIORCY WYNIKÓW: Rada pedagogiczna, Rodzice.


KRYTERIA EWALUACJI: Różnorodność działań podejmowanych przez przedszkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju psychofizycznego dzieci.
WSKAŹNIKI:
•zestawienie programów realizujących w przedszkolu tematykę dotyczącą norm społecznych, bezpieczeństwa i rozwoju psychofizycznego dzieci,
•zestawienie sposobów motywowania dzieci do zachowań pożądanych zgodnie z przyjętymi normami,
•zestawienie form stosowanych przez nauczycieli w celu niwelacji zachowań niepożądanych u dzieci,
•zestawienie sposobów pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
•opinia rodziców na temat wdrażania w przedszkolu norm społecznych, dbałości o bezpieczeństwo i rozwoju psychofizycznego dzieci oraz współpracy nauczycieli z rodzicami w tym zakresie.

ŹRÓDŁA INFORMACJI:
1.Dokumentacja przedszkola:
•przedszkolny zestaw programów,
•protokoły zebrań z rodzicami,
•plany miesięczne,
•dokumentacja dyrektora.


OSOBY:
•wybrani rodzice ( po 5 osób z każdej grupy).
•nauczyciele,
•specjaliści.METODY / NARZĘDZIA BADAWCZE:
•Ankieta -kwestionariusz ankiety do rodziców.
•Analiza dokumentów: plany miesięczne – arkusz analizy planów, protokoły zebrań z rodzicami – arkusz analizy protokołów, arkusz autoanalizy zadań nauczyciela przedszkola, dokumentacja dyrektora-arkusz informacyjny dyrektora.

Problemy badawcze
1.W jaki sposób przedszkole określa wymagania w zakresie zachowania dziecka i postaw wychowawczych?
2.W jaki sposób nauczyciele motywują dzieci do zachowań pożądanych zgodnie z przyjętymi normami?
3.W jaki sposób nauczyciele niwelują zachowania niepożądane u dzieci?
4.Jakie działania podejmują nauczyciele by zapewnić bezpieczeństwo i rozwój psychofizyczny dzieci?
5.W jaki sposób analizuje się i ocenia działania wychowawcze przedszkola?
6.W jaki sposób nauczyciele wdrażają dzieciom normy zachowań społecznych?
7.W jak sposób przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieci
8.W jaki sposób przedszkole wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych?
9.Przygotowanie wyników ewaluacji.
10.Prezentacja raportu.

Efekty ewaluacji:
1.Przedszkole posiada wypracowane normy i zasady właściwego
zachowania dziecka.
2.Nauczyciele mają wypracowane systemy motywujące do nabywania zachowań pożądanych zgodnie z przyjętymi normami.
3.W grupach przedszkolnych funkcjonuje system niwelowania zachowań niepożądanych..
4.Nauczyciele skutecznie wdrażają i realizują programy: wychowawczy i profilaktyczny.
5.Przedszkole analizuje i ocenia swoje działania wychowawcze oraz formułuje i modyfikuje wnioski z ocen działalności wychowawczej.
6.Nauczyciele mają wypracowane normy zachowań społecznych.
7.Przedszkole stwarza warunki do bezpiecznej zabawy i nauki.
8.W przedszkolu organizuje się różne formy wsparcia dla rodziców w celu niwelowania zachowań niepożądanych u dzieci.
9.Przedstawienie mocnych i słabych stron badanego obszaru w zespole i wypracowanie wniosków.
10.Zapoznanie nauczycieli z wnioskami.
Dyskusja i propozycja nowych rozwiązań
Metody zbierania danych:
1.Arkusz autoanalizy zadań nauczyciela przedszkola.
2.Arkusz autoanalizy zadań nauczyciela przedszkola.
3.Arkusz autoanalizy zadań nauczyciela przedszkola.
4.Analiza dokumentów: plany miesięczne- arkusz analizy planów miesięcznych.
5.Ankieta do rodziców.
6.Analiza dokumentacji : protokoły zebrań rodzicami –arkusz analizy protokołów. Ankieta do rodziców.
7.Arkusz informacyjny dyrektora. Ankieta do rodziców.
8.Ankieta do rodziców. Analiza dokumentacji : protokoły zebrań rodzicami –arkusz analizy protokołów.
9.Raport.
10.Raport.Próba badawcza:
1.Wszyscy nauczyciele.
2.Wszyscy nauczyciele i specjaliści.
3.Wszyscy nauczyciele i specjaliści.
4.Po 3 plany miesięczne z każdej grupy.
5.Po 5 rodziców z każdej grupy.
6.Wszystkie grupy przedszkolne.
7.Po 5 rodziców z każdej grupy.
8.Po 5 rodziców z każdej grupy.

Terminy działań i osoby odpowiedzialne ustalamy wg własnych potrzeb.

Opracowały:DanutaP.,JagienkaO.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.