X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17957

Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I

Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska
Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.

Oddział przedszkolny w ........................................ w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie. Ośmioro z tych dzieci uczęszcza do przedszkola po raz pierwszy. Realizację programu rozpoczęłam od zapoznania dzieci ze środowiskiem szkolnym. W ciągu pierwszego półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz mowy i logicznego myślenia.
W tym roku szkolnym pracuję na Programie Wychowania Przedszkolnego „Ku dziecku ” Barbary Bilewicz- Kuźnia i Teresy Parczewskiej , którego podstawą teoretyczną jest koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, z której wynikają praktyczne cele edukacji : kształcenie i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnościach i zainteresowaniach, oraz konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia się. Pozwala to na dostosowanie treści do różnic indywidualnych i potrzeb wynikających z warunków środowiskowych dzieci oraz ułatwiało to planowanie i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej. Dzieci uczyły się swobody wypowiedzi, poznały wiele opowiadań, wierszy, inscenizacji. Uczyły się piosenek, tańców, zapoznały się z instrumentami perkusyjnymi. Doskonaliły sprawności manualne w czasie zajęć plastycznych i technicznych oraz sprawności ruchowe podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Dzieci sześcio i pięcioletnie przeszły wstępną diagnozę przedszkolną mającą na celu uzyskanie informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole oraz poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych.
Dzieci zapoznały się z graficznym wyglądem niektórych liter drukowanych i pisanych. Dokonywały analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów. Układały z alfabetu ruchomego proste wyrazy.
Z zakresu pojęć matematycznych dzieci poznały cyfry od 0 do 7. Dzieci zapoznały się z podstawowymi figurami geometrycznymi, doskonaliły określenia położenia przedmiotów, wielkości przedmiotów oraz ich ciężaru.
W ciągu I półrocza większość dzieci ( przede wszystkim sześcioletnie ) przyswoiła sobie założone cele i treści programowe. W grupie znajdują się jednak i takie, które wymagają pracy indywidualnej i zajęć wyrównawczych. Są to przede wszystkim dzieci pięcioletnie. Praca z tymi dziećmi dotyczy między innymi rozwijania gotowości do pisania i czytania, rozwijania narządów mowy (dzieci z wadami wymowy), wzbogacania słownika czynnego i biernego. Dotyczy to ........................................
W grupie znajdują się również dzieci, które szczególnie wyróżniają się spośród innych. Do tej grupy zalicza się 6-letnia ............................... oraz 5-letnia ................................, które znają większość liter , podejmują próby czytania oraz nie mają problemów z analizą i syntezą krótkich wyrazów.
Ze względu na małą liczbę dzieci, w tym roku szkolnym klasa I została połączona z oddziałem przedszkolnym. W klasie I uczy się 4 dzieci. Frekwencja w I półroczu wyniosła...............%. Program w tej klasie jest realizowany zgodnie z podstawą programową.
W tej grupie uczennicą wyróżniającą się pod względem nauki i zachowania jest ............................... Dziewczynka ta świetnie radzi sobie z wszystkimi założeniami programowymi, jest bardzo obowiązkowa, zawsze wykonuje dodatkowe prace domowe, poza tym jest bardzo koleżeńska i lubiana w grupie,. W klasie jest też dziecko, które ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, jest to ...................... Dziewczynka ta jest bardzo nieśmiała, wrażliwa i był okres, że w bardzo specyficzny sposób reagowała na stres. Jednak przy wsparciu ze strony pani Dyrektor, wychowawcy a także rówieśników udało się to przezwyciężyć. Pozostałe dwie osoby radzą sobie w sposób zadowalający. Zachowanie grupy nie budzi większych zastrzeżeń. Dzieci są aktywne i chętne do pracy. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.
Dzieci uczestniczyły w uroczystościach szkolnych . Duży wkład włożyły biorąc udział w akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka, a uczniowie z klasy I w Ślubowaniu I klasy oraz Sprzątaniu Świata Większość dzieci brała też udział w Jasełkach Bożonarodzeniowych.
W I półroczu dzieci korzystały z bezpłatnego dożywiania w postaci słodkiej bułki i mleka oraz uczestniczyły w wyjeździe na basen.
Współpraca z rodzicami układa się wspaniale. Zawsze można na nich polegać. Mamy chętnie pomagają w przygotowaniu każdej uroczystości. Rodzice są obecni na wszystkich zebraniach oraz w stałym kontakcie z nauczycielem.


Opracowała; Justyna Grabowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.