X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 17969
Przesłano:

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego "Twórczość Juliana Tuwima"

R E G U L A M I N
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Twórczość Juliana Tuwima – słowem i pędzlem malowana”

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie ogłasza konkurs pod hasłem
„Twórczość Juliana Tuwima – słowem i pędzlem malowana”


ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie.

CELE KONKURSU:
• przybliżenie uczestnikom konkursu utworów Juliana Tuwima
• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności
• prezentacja własnych dokonań twórczych
• poszukiwanie nowych środków wyrazu

ADRESACI KONKURSU:
• Uczniowie klas I – VI szkół podstawowych w następujących kategoriach :
- I grupa – klasy I – III
- II grupa – klasy IV – VI.

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:
• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).
• Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
• Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

TERMIN:
• Termin oddania prac upływa 22.03.2013r. (prace prosimy przesyłać lub dostarczać do Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie, Niedźwiada 43, 99-400 Łowicz).
• Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 prace w danej grupie wiekowej.


OCENA PRAC:
• Prace oceniane będą w następujących kategoriach :
- I grupa – klasy I – III
- II grupa – klasy IV - VI
• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.04.2013 r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie.
• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów i w lokalnych mediach.

OPIS PRAC:
• Nauczyciel / opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy. W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
• Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym

Imię i nazwisko ........................................ kl. ............
Adres placówki ........................................
........................................
Nazwisko opiekuna ........................................
Tytuł utworu ........................................
Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów wg załączonego wzoru

Postanowienia końcowe :
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę.
• Praca powinna być wykonana samodzielnie.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
• Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.
• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji organizatorów.

Zapraszamy do udziału!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.