X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 17953

Rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych o zwierzętach. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6. Scenariusz zajęć w klasie I

Scenariusz zajęć w klasie I - edukacja matematyczna

Temat : Rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych o zwierzętach. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6.
Cel główny: rozwiązywanie i układanie prostych zadań tekstowych
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi dodawać i odejmować na konkretach lub w pamięci w zakresie 6
-rozwiązuje proste zadanie tekstowe i układa treść zadania do wskazanego działania i ilustracji
- czynnościowo przedstawia treść zadania
-układa działania matematyczne stosując znaki = - + i cyfry i je zapisuje
- zna cyfry 1 – 6
-potrafi rozwiązać zagadki o zwierzętach , zna ich nazwy i wygląd
- wie, które ze zwierząt zapadają lub nie zapadają w sen zimowy
- porównuje liczebność zbiorów i potrafi zastosować znaki >,<,=
- myśli logicznie
- rozwija umiejętności manualne, koncentrację uwagi
- słucha poleceń nauczyciela i je wykonuje
-aktywnie uczestniczy w grach i zabawach

Metody: praktycznego działania, słowna, aktywizująca- ćwiczenia uaktywniające
Formy: praca zbiorowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: karty dydaktyczne, bibuła, ilustracje zwierząt i ich domów, liczmany do demonstracji na tablicy oraz kartoniki z cyframi i znakami matematycznymi

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i podanie celu zajęć
2. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach
-odnajdywanie ilustracji zwierząt i umieszczanie ich na tablicy
- tworzenie zbiorów zwierząt:
1. Zasypiają na zimę
2. Nie zasypiają
- Tworzenie zapisu przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów: zwierząt zapadających w sen zimowy i nie zapadających w sen zimowy i przedstawienie zapisu za pomocą cyfr i znaku matematycznego
3. Samodzielne wykonanie ćwiczenia w kartach pracy – tworzenie zbiorów zwierząt i wykonanie zapisu matematycznego
4. Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem w liczeniu
- Pomożemy niedźwiedziowi dojść do gawry. Będę pokazywała cyfrę, a wy musicie najpierw policzyć ile kroków trzeba wykonać. N. pokazuje np. cyfrę 3 i mówi: Liczba kroków ma wynosić o 1 mniej niż wskazuje cyfra, o 1 więcej niż wskazuje cyfra.
5. Rozwiązywanie zadań matematycznych z treścią.
Zadanie 1
Wiewiórka miała 3 orzechy w dziupli. Przyniosła jeszcze 3 orzechy. Ile razem orzechów miała wiewiórka w dziupli?
N. mówi zadanie i przypina liczmany na tablicy.
Uczniowie tworzą kulki z bibuły (orzechy) i przyklejają na karcie pracy obok rysunku wiewiórki. Przeliczają liczmany. Układają odpowiedz do zadania.
N. A jakie działanie ułożymy do zadania?
Wybrany uczeń podaje odpowiedz i układa działanie na tablicy
Uczniowie zapisują rozwiązanie w kartach pracy.
Zad. 2
Wiewiórka niosła do dziupli 6 orzechów . Po drodze zgubiła 2 orzechy. Ile orzechów zostało wiewiórce?
N. Demonstruje zadanie na tablicy. Uczniowie manipulują „orzechami” wykonanymi z bibuły, przyklejają odpowiednia ilość liczmanów obok wiewiórki.
Podają rozwiązanie i odpowiedz do zadania.
6. Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem koncentracji uwagi
Uczniowie słuchają piosenki „Dobranoc misiu” i poruszają się w kole. Na słowo „człapie” wykonują przysiady, a na klaśnięcie zmieniają kierunek ruchu
Zad. 3
Niedźwiedź miał w gawrze 6 słoików miodu. Oddał przyjacielowi 2 słoiki. Ile słoików miodu zostało niedźwiedziowi?
N. demonstruje zadanie na tablicy , a uczniowie przyklejają odpowiednią liczbę słoików w karcie pracy. Podają rozwiązanie do zadania i zapisują je w kartach pracy.
Zad. 4
Niedźwiedź miał 4 słoiki miodu. Dostał od przyjaciela jeszcze 2 słoiki. Ile słoików ma niedźwiedź razem?
Samodzielnie rozwiązują zadanie. Przyklejają obrazki - słoiki z miodem i piszą rozwiązanie. Podają odpowiedź ustnie.
Zad.5
Dostają karty pracy z rysunkiem zwierzątka i działaniem .
N. A kto spróbuje samodzielnie ułożyć zadanie o zwierzątku do obrazka i działania, które jest zapisane w karcie ?
U. podają treść zadań.
7.Podsumowanie zajęć. Ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.