X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1771
Przesłano:

Wyodrębnienie elementów fantastycznych w opowiadaniu Sue Inman "Krokodyle łzy". Wprowadzenie liter Ł, ł

Blok tematyczny: Jak ciekawie spędzać długie wieczory.

Cele ogólne:

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
- rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem
- doskonalenie techniki głośnego czytania
- poznanie znaczenia pojęcia krokodyle łzy
- wprowadzenie liter ł, Ł
- doskonalenie syntezy i analizy słuchowej
- doskonalenie techniki rachunku pamięciowego
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
- kształtowanie umiejętności przestrzegania norm i zasad podczas pracy

Cele operacyjne:

- słucha uważnie nauczyciela i wypowiedzi klegów
- odpowiada zwięźle na pytania
- formułuje wypowiedzi na podany temat
- czyta ze zrozumieniem
- słucha ze zrozumieniem czytanego przez nauczyciela tekstu
- wie, co to znaczy zwrot krokodyle łzy
- potrafi zapisać litery ł, Ł , wyrazy i zdania z poznanymi literami
- dodaje i odejmuje w zakresie 9
- rozwiązuj rebusy matematyczne
- przestrzega norm i zasad podczas pracy
- wykonuje ilustracje inspirowane tekstem literackim

Metody (według R. Więckowskiego): problemowa, dyskusji

Formy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:

opowiadanie Sue Inman "Krokodyle łzy", podręcznik "Ja i moja szkoła" część 4. Klasa I, nakrywki białe, czerwone i niebieskie, karty pracy z tekstem, rysunek ławki, litery drukowane, ruchomy alfabet, rebus matematyczny, farby plakatowe, pędzle, kartony, taśma klejąca, magnesy


Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie do treści bajki "Krokodyle łzy" (załącznik nr 1).

2 + 5 = 7 K
3 – 2 =1 R
8 – 3 = 5 O
9 – 2 = 7 K
2 + 3 = 5 O
8 – 6 = 2 D
6 + 3 = 9 Y
9 – 5 = 4 L
6 – 3 = 3 E
4 + 2 = 6 Ł
1 + 7 = 8 Z
5 + 4 = 9 Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9
R D E L O Ł K Z Y

2.Czytanie na dywanie - słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania Sue Inman "Krokodyle łzy".
3.Analiza treści opowiadania.
- O czym jest opowiadanie?
- Co zobaczyła pani Małgorzata, kiedy zbliżała się do swojej ulubionej ławki?
- Co zrobił krokodyl?
- W jaki sposób próbowała pocieszyć go Pani Małgorzata i czy jej się to udało?
- Kto jeszcze próbował pocieszyć krokodyla i w jaki sposób?
- O co zapytała krokodyla Agatka?
- Czego bało się zwierzę?
- Jak n a to zareagowali wszyscy zebrani wokół ławki?
- Co zrobiła pani Małgorzata?
- Co wydarzyło się następnego dnia?
- Co to znaczy płakać krokodylimi łzami?
4.Rozmowa z dziećmi na temat świta realnego i fantastycznego
a)wyjaśnienie pojęć: świat realny, świat fantastyczny – wyodrębnienie elementów realnych i fantastycznych,
b)wypowiedzi dzieci na temat wyobrażanych sobie sytuacji.
5.Wykonania ilustracji do opowiadania Krokodyle łzy.
6.Wystawa prac i omówienie.
7.Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu (załącznik nr 2).
Krokodyl siedzi na ławce. On głośno płacze. Pani Małgorzata próbuje go pocieszyć. A to klaun i muzyk. Oni płaczą. Im nie udało się rozweselić krokodyla. Pani Małgorzata zaprosiła wszystkich na sok.
8.Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu.
9.Pokaz drukowanych liter ł, Ł i wyszukiwanie ich ww. tekście.
10.Czytanie przez chętnych uczniów tekstu Krokodyl...
11.Analiza słuchowa wyrazu ławka.
- Gdzie rozgrywała się akcja opowiadania? (zawieszenie na tablicy rysunku ławki)
- Ile słyszysz głosek w wyrazie ławka?
- Jakie to głoski? (ułożenie schematu z białych nakrywek na tablicy)
- Ile słyszysz spółgłosek ? Jakie? (zastąpienie niebieskimi nakrywkami)
- Ile słyszysz samogłosek? Jakie? (zastąpienie czerwonymi nakrywkami)
- Po czym poznajemy, ze to samogłoska?
13.Samodzielne układanie schematu i modelu wyrazu ławka przez uczniów.
14.Wyklaskanie sylab.
15.Ułożenie wyrazu ławka z liter drukowanych (na tablicy).
16.Analiza wzrokowa wyrazu
- Ile jest liter w wyrazie?
- Wymień kolejne litery.
- Które litery umiemy już zapisać?
- Której jeszcze nie umiemy zapisać?
17.Pokaz wielkiej i małej litery pisanej.
18.Podpisanie wyrazu ławka literami pisanymi na tablicy i na ławkach (ruchomy alfabet).
19.Analiza porównawcza dwóch podpisów.
20.Pokaz pisania wielkiej i małej litery pisanej.
21.Ćwiczenia w pisaniu (w powietrzu, gumka po ławce).
22.Pokaz pisania liter ł, Ł w liniaturze.
23.Pisanie nowych liter w podręczniku (str.21) i w zeszycie do wzoru nauczyciela.
24.Kontrola analizy i syntezy słuchowej
- łzy, ławka, Małgorzata, płacz, połknąć, małpa, włosy, supełek, podłoga, stół (układanie modeli wyrazów)
- O jakim wyrazie myślę?
m-a-s-ł-o, p-ó-l-k-a, ł-ó-ż-k-o, W-r-o-c-ł-a-w, p-ch-ł-a, ż-o-ł-ę-dzi-e, k-a-ł-u-ż-a, ł-o-s-o-ś, z-a-s-ł-o-n-k-a, s-a-ł-a-t-a
25.Tworzenie sylab poprzez połączenie głoski "ł" z samogłoską

a ą
e ę
u ł i
y ó
o

26.Tworzenie wyrazu z utworzonymi sylabami poprzez dodanie głoski lub sylaby.
27.Podsumowanie lekcji
- Co nowego poznaliście na dzisiejszych zajęciach?
- Jaka to litera?
- Zapisz ją na tablicy?
- Podaj wyraz rozpoczynający się głoską ł.
- Podaj wyraz, gdzie głoskę ł słychać w środku.
- Podaj wyraz, gdzie głoskę ł słychać na końcu.
- Co to znaczy krokodyle łzy?
28. Ocena aktywności uczniów.Załącznik nr 1

2 + 5 = 7 K
3 – 2 =1 R
8 – 3 = 5 O
9 – 2 = 7 K
2 + 3 = 5 O
8 – 6 = 2 D
6 + 3 = 9 Y
9 – 5 = 4 L
6 – 3 = 3 E
4 + 2 = 6 Ł
1 + 7 = 8 Z
5 + 4 = 9 Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9
R D E L O Ł K Z Y


Załącznik nr 2

Krokodyl siedzi na ławce. On głośno płacze. Pani Małgorzata próbuje go pocieszyć. A to klaun i muzyk. Oni płaczą. Im nie udało się rozweselić krokodyla. Pani Małgorzata zaprosiła wszystkich na sok.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.