X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 175
Przesłano:

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli nauczania zintegrowanego

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2005 / 2006

1. Ewaluacja "Kart szkolnych osiągnięć ucznia” - analiza zapisów umiejętności z poszczególnych edukacji.
Termin : sierpień.
Odpowiedzialni : nauczyciele nauczania zintegrowanego.

2. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Termin : wrzesień
Odpowiedzialni : nauczyciele nauczania zintegrowanego.

3. Doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiadomości poprzez udział
w instytucjonalnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Termin : cały rok szkolny
Odpowiedzialni : cały zespół

4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez :
• prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli oraz rodziców
• prowadzenie szkoleń dla członków zespołu oraz całej Rady Pedagogicznej
• wygłaszanie referatów ( ,,Ocenianie wspierające w nauczaniu zintegrowanym” , "Niepowodzenia szkolne uczniów uwarunkowane jego sytuacją rodzinną”
• opracowanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w poszczególnych klasach (badanie tempa czytania i pisania, czytania ze zrozumieniem, testu kompetencji ucznia klasy III )
• organizowanie szkoleń dla wszystkich nauczycieli prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz inne instytucje doskonalące nauczycieli (według harmonogramu poradni oraz możliwości finansowych gminy )
Termin : cały rok
Odpowiedzialni : wszyscy nauczyciele zespołu

5. Ewaluacja ,,Kart oceny opisowej za I semestr” w poszczególnych klasach.
• ujednolicenie zapisów dotyczących umiejętności i wiadomości z danej edukacji
• ujednolicenie zapisów pod względem graficznym
Termin : I semestr
Odpowiedzialni : cały zespół

6. Propagowanie konkursów i otaczanie opieką uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i gminy.
• konkursy plastyczne
• konkursy recytatorskie
• konkursy ortograficzne
• konkursy matematyczne
• konkursy wiedzy ekologicznej
Termin : cały rok
Odpowiedzialni : cały zespół

7. Przygotowanie imprez i uroczystości zgodnie z harmonogramem szkolnym
i z własnej inicjatywy :
• ślubowanie klasy I
• mikołajki
• zabawa karnawałowa
• pierwszy dzień wiosny
• akademie środowiskowe (Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka itp. )
• Dzień Dziecka
• Gminny Konkurs Wiedzy o Otaczającym Świecie ,, Mistrzowie Wiedzy ” "OMNIBUS 2006 ”
Termin : cały rok
Odpowiedzialni : cały zespół

8. Organizowanie wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych.
Termin : według harmonogramu planu wychowawcy klasowego.
Odpowiedzialni : wychowawcy klas

9. Analiza dostępnych na rynku wydawniczym podręczników szkolnych do nauczania
zintegrowanego, dokonanie wyboru książek na następny rok szkolny, przekazanie
informacji rodzicom.
Termin : kwiecień, maj 2006 rok.
Odpowiedzialni : wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów klas
IV – VI.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.