X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 176
Przesłano:

Scenariusz zajęć dla kl. II metodą projektu. Bogactwo, piękno i tradycje gór - podsumowanie

Termin realizacji: maj
Temat zajęć: Bogactwo, piękno i tradycje gór – podsumowanie.
Zrealizowane bloki tematyczne poprzedzające powyższy temat:
1)Górskie krajobrazy
2)Zwierzęta i roślinność górska
3)Na górskim szlaku
4)Ludzie gór

Cele:
Uczeń:
- rozpoznaje kierunki na mapie;
- umie odczytywać na mapie wysokości wzniesień;
- umie wskazać na mapie trzy główne pasma górskie: Karpaty, Sudety i Góry
Świętokrzyskie;
- poprawnie pisze nazwy geograficzne;
- skutecznie porozumiewa się i współpracuje w pracy grupowej;
- słucha wypowiedzi innych osób;
- czyta teksty ze zrozumieniem;
- inscenizuje przeczytany tekst;
- opowiada poznane legendy o górach;
- opowiada o życiu i zwyczajach zwierząt;
- uzupełnia tekst z lukami o zwierzętach górskich;
- zna zależność flory i fauny od wysokości n.p.m.;
- rozumie konieczność prawnej ochrony unikatowych krajobrazów i zwierząt;
- umie narysować góry uwzględniając piętra roślinności Tatr;
- potrafi nazwać piętra roślinności Tatr;
- umie dopasować głosy zwierząt do rysunków;
- układa i pisze zdania oznajmujące;
- wie, jak się zachować podczas wycieczki w góry;
- rozumie, jakie są zagrożenia dla zdrowia i życia w przypadku nie stosowania
się do zasad bezpiecznego poruszania się po górach;
- umie wyróżnić krajobrazy Polski;
- umie opowiedzieć o działalności ratowników TOPR-u;
- wie, czym zajmuje się alpinista;
- umie podpisać nuty, zagrać i zaśpiewać melodię „W murowanej piwnicy”;
- potrafi ułożyć melodię do przyśpiewki góralskiej;
- zna nazwy części garderoby górala i góralki;
- rozpoznaje muzykę góralską;
- umie zatańczyć i zaśpiewać „Trojaka”;
- śpiewa, gra na dzwonkach chromatycznych i inscenizuje piosenkę pt. "W góry
pod chmury";
- rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie
100 o tematyce górskiej.

Metody: projektu, słowna, oglądowa, praktycznego działania, mapa myśli, drama.
Formy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: magnesy do tablicy, magnetofon CD, płyta z nagraniem piosenki „W góry pod chmury”, kaseta z nagraniem „Trojaka”, dzwonki chromatyczne dla każdego ucznia, karty z zadaniami dla poszczególnych grup, mapa fizyczna Polski, 4 miniaturowe kontury mapy Polski,4 karty pracy z zadaniami o tematyce górskiej, materiały pomocnicze na temat zwierząt górskich występujących w Polsce przyniesione przez dzieci, tekst z lukami, nuty do melodii „W murowanej piwnicy”, tekst Ł.Smyrskiego napisany gwarą góralską, 4 kolorowanki górala i góralki, kolorowa ilustracja górala i góralki, klej, 1 kartka brystolu, pastele, karta pracy dotycząca dopasowania głosów zwierząt do przedstawionych rysunków, rekwizyty do inscenizacji wybranej legendy o górach, paski papieru do układania haseł, czysta kartka papieru do napisania czym zajmuje się alpinista, paski papieru z wyrazami (do mapy myśli), karty pracy dla każdego ucznia z zadaniami z treścią o tematyce górskiej do pracy domowej, wystrój sali o tematyce górskiej: prace dzieci, ilustracje gór, chat góralskich, górali w strojach góralskich, itp.

Program realizowany na podstawie podręczników Wydawnictwa DIDASKO „Ja, Ty – My” Joanny Białobrzeskiej – klasa II, część 4 i 4M.

Przebieg lekcji:

1.Wprowadzenie do tematu – podanie celów zajęć:
- Czym zajmowaliśmy się w ciągu miesiąca?
- O czym rozmawialiśmy?
- Pokażemy, czego nauczyliśmy się.
2. Rozdanie przewodniczącym każdej z grup kart z zadaniami.
- ciche czytanie przez grupy zadań;
- sprawdzenie zrozumienia poleceń przez dzieci.
3. Praca w grupach 4 – osobowych:

Grupa I

1. Wymień i pokaż na mapie pasma górskie w Polsce. Wymień ich najwyższe szczyty i wysokości.
2. Pokoloruj mapkę Polski uwzględniając niziny, wyżyny i góry.
3. Rozwiąż zadania z treścią.

Grupa II

1. Wymień poznane zwierzęta górskie.
2. Opowiedz ciekawostki związane z wybranym przez Ciebie zwierzęciem żyjącym w górach.
3. Uzupełnij tekst z lukami:

Kozice żyją w ………………………….Żywią się…………………… Ich ulubioną porą roku jest …………………., gdyż……………………………………………………………………. Mają doskonały węch i …………………….Samice żyją…………………………………….,a samce prowadzą tryb…………………….
Rogi kozic służą ………………………………………………………………………………………………………………….
Znanym górskim gryzoniem jest………………………………………. Lubi ………………………………. Latem dużo je, aby………………………………………. Żywi się……………………………. Innymi znanymi górskimi zwierzętami są:……………………………………………………………………….

Grupa III

1. Podpisz nuty melodii : „W murowanej piwnicy”.
2. Zagraj melodię na dzwonkach i zaśpiewaj z tekstem.
3. Ułóż przyśpiewkę góralską do podanego tekstu.
4. Przyklej części nazw garderoby górala i góralki w odpowiednich miejscach ilustracji.
5. Pokoloruj stroje góralskie.

Wyrazy do wycięcia i naklejenia na ilustrację górala i góralki:

kapelusz pas portki parzenica cucha kierpce odziewaczka

gorset kanafojka zapaska

Tekst do przyśpiewki:

Idą se owiecki koło polanecki,
nie widno owcarza ani owcarecki.
Idą se owiecki tą stawieńską percią,
nie widno juhasa, ino zwońce zbercą. ( Łukasz Smyrski )

Grupa IV

1. Narysuj góry uwzględniając piętra roślinności Tatr.
2. Nazwij piętra roślinności Tatr.
3. Dopasuj głosy zwierząt do rysunków.

Grupa V

1. Jakie znasz legendy o górach?
2. Opowiedz je krótko, o czym opowiadają?
3. Przedstaw inscenizację dowolnej legendy o górach.

Grupa VI

1. Czym zajmuje się alpinista?
2. Ułóż hasła dotyczące bezpiecznych wędrówek po górach.
3. Przepisz je na paskach papieru.

4. Prezentacja poszczególnych grup – dzieci odczytują wykonane zadania, pokazują prace - nauczyciel eksponuje na wystawce prac dzieci. Wykonaną na brystolu przez dzieci z grupy IV ilustrację gór przyczepia magnesami na środku tablicy. Dzieci słuchają efektów prac każdej z grup, jeśli trzeba – dopowiadają.
5. Przerwa śródlekcyjna – wspólne zaśpiewanie, inscenizowanie i zagranie na dzwonkach chromatycznych piosenki pt. "W góry pod chmury".

6. Podsumowanie:

- Nauczyciel odsłania kartki z hasłami i przyczepia na tablicy: Rysy, Tatry,
Karpaty, Park Narodowy, Sudety, świstak, kozica, regiel dolny, regiel
górny, piętro kosówki, hale, turnie, kierpce, pas, cucha, zapaska, kanafojka,
odziewaczka, gwara, szarotka, Królestwo Olbrzymów, alpinista, turystyka górska, TOPR, halny wiatr, góral, Zakopane.

- Tworzenie mapy myśli:
Dzieci z poszczególnych grup wyszukują i dopasowują na tablicy hasła dotyczące swoich zadań i przyczepiają wokół rysunku gór (wyeksponowanego wcześniej przez nauczyciela na tablicy);

- Nagrodzenie dzieci – zatańczenie ulubionego tańca „Trojaka”;
- Ocena dzieci;
- Rozdanie kart z zadaniami o tematyce górskiej – praca domowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.