X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1678
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III: "Gromadzimy wiadomości o życiu bocianów"

KRĄG TEMATYCZNY: Kajtkowe przygody

Cele szczegółowe

UCZEŃ:
- wyróżnia ptaki zimujące w Polsce;
- korzysta z różnych źródeł wiedzy;
- umie poprawnie zapisać nazwy ptaków;
- gromadzi wiedzę na temat życia bocianów;
- wie, czym się odżywiają i gdzie gniazdują bociany;
- rozumie pojęcie "jajorodność";
- zna budowę jajka;
- naśladuje ruchy ptaków;
- śpiewa piosenkę "Bociek";
- umie z szablonu wykonać budkę dla ptaków;
- rozwiązuje zadanie tekstowe i dokonuje obliczeń w zakresie 1000;

Metody pracy wspierające aktywność ucznia:
- podająca
- słowna
- problemowa
- praktycznego działania

Środki dydaktyczne: globus, kartoniki z nazwami ptaków, ilustracje ptaków, tekst literacki dla każdego ucznia, koperta z zadaniem dla grup, surowe jajko kurze;

Formy organizacyjne: grupowa, zbiorowa jednolita i zróżnicowana;

Przebieg zajęć:

1. Powitanie rymowanką: "Wszyscy miło się witamy i do zajęć zapraszamy".

2. Zabawa w skojarzenia:
U. siedzą w kręgu, rzucają do siebie maskotkę. Ten, kto ją złapie, podaje wyraz kojarzący mu się z wyrazem WIOSNA.

3. Rozwiązywanie zagadek o ptakach
N. czyta zagadki. U. podają rozwiązania, szukają tego wyrazu na kartonikach, wpisują brakującą literę (trudność ortograficzną), uzasadniają ich pisownię, magnesami mocują kartonik do tablicy i odszukują ilustrację ptaka. Gdy wszystkie kartoniki z nazwami ptaków są zawieszone na tablicy, N. zadaje pytanie - zagadkę:
- Które z tych ptaków w Polsce nie zimuje i w ostateczności żaba na śniadanie mu smakuje? (BOCIAN)

4. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza H. Zdzitowieckiej pt.: (Bociany" (teksty powielone dla każdego dziecka).

5. Rozmowa na temat treści wiersza.

6. Głośne czytanie wiersza przez wybrane dzieci ze zwróceniem uwagi na właściwą intonację.

7. Utrwalenie piosenki "Bociek". Wyklaskiwanie rytmu.

8. Zabawa ruchowa "Bociany na łące"
Dz.- bociany chodzą po łące. Na klaśnięcie N. w dłonie naśladują bociana stojącego na jednej nodze.

9. Słuchanie opowiadania "Kuternoga".

10. Ćwiczenia dramowe inspirowane treścią opowiadania.

11. Praca w grupach.
Tworzenie grup poprzez "odliczanie" nazwami ptaków: skowronek, jaskółka, bociek, szpak. U. o takich samych nazwach ptaków dobierają się tworząc grupę. Przedstawiciele grup losują kopertę z tekstem i przydzielonym zadaniem. Czytają polecenie i odszukują w tekście odpowiedzi na pytania. Wybrana z grupy osoba prezentuje zdobyte informacje o życiu bocianów.

12. Obserwacja na globusie drogi bociana, jaką pokonuje z Afryki do Polski.

13. Wyjaśnienie pojęcia "jajorodność". Przeprowadzenie obserwacji jajka kurzego i jego budowy.

14. Zabawa ruchowa: chód bociana, skoki żab, bocian w locie.

15. Praca indywidualna zróżnicowana-zapisywanie notatki o życiu bocianów:
Poziom I - samodzielne układanie zdań na podstawie zgromadzonego słownictwa.
Poziom II – uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami.
Poziom III – układanie tekstu z rozsypanki zdaniowej.

16. Wykonanie z kartonu budki dla ptaków.

17. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z życiem bocianów.

18. Zadanie pracy domowej
- Z wiersza "Powrót bocianów" wypisz w tabeli poznane części mowy.
Naucz się pięknie czytać wiersz.
- Na podstawie zdobytych wiadomości o życiu bocianów, ułóż zadanie z treścią.
- Przynieś lekturę "Kajtkowe przygody".

19. Podsumowanie dnia - pochwalenie uczniów za ich aktywną pracę, ewaluacja zajęć i pożegnanie znanym okrzykiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.