X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16545
Przesłano:

Diagnoza dziecka z trudnościami w nauce

Diagnoza

Osoba badana: Karolina, lat 8, uczennica 2 klasy podstawowej

Przebieg badania:

Badanie przebiegało bardzo sprawnie. Dziecko wykazywało chęci do uczestniczenia w nim. Było bardzo zainteresowane poszczególnymi ćwiczeniami, które miało rozwiązać. Dziecko było zdyscyplinowane co bardzo ułatwiało pracę z nim. Dziecko było śmiałe, otwarte dzięki czemu przeprowadzone badanie można uznać za wiarygodne.

Wywiad z rodzicami:

Rodzice chętnie udzielali informacji na pytania zadawane przez mnie. Byli bardzo kontaktowi co dostarczyło mi wielu informacji.
Ciąża przebiegała prawidłowo, poród odbył się w warunkach naturalnych, bez żadnych komplikacji. Samopoczucie matki w czasie ciąży było dobre. Matka nie zauważyła żadnych niepokojących objawów w czasie ciąży. Rozwój dziecka od momentu poczęcia aż do stanu obecnego przebiegał bez żadnych zastrzeżeń.
Dziecko pochodzi z rodziny pełnej. Rodzice mają wykształcenie zawodowe. Rodzice posiadają stałą pracę. Warunki materialne rodziny są dobre. Warunki mieszkaniowe dziecka są bardzo dobre. Rodzina nie korzysta z pomocy świadczonej przez instytucje pomocy rodzinie. Dziecko ma dobre warunki do nauki , ma swój własny pokój. Dziecko posiada w domu pomoce naukowe, które pomagają mu w nauce. Rodzice z dzieckiem spędzają około 3 godziny dziennie. Dziecko nie sprawia trudności wychowawczych ani w domu ani w szkole.

Analizator wzrokowy

Ćwiczenie1
Test Tansley’a. Dziecko miało za zadanie przerysowywać figury z poszczególnych obrazków, które zostały mu przez mnie pokazane. Dziecko zaczęło rysowało figury na kartce od prawej do lewej strony. Pierwsza figura – okrąg, narysowana poprawnie. Druga figura – krzyż, narysowana poprawnie. Trzecia figura- kwadrat, narysowana poprawnie. Czwarta figura- X, narysowana poprawnie. Piąta figura- trójkąt, narysowana nieprawidłowo. Szósta figura- mały romb, narysowana poprawnie. Siódma figura- duży romb, narysowana nieprawidłowo. Dziecko nie zauważyło różnicy między wielkością rombów. Ósma figura- flaga, narysowana prawidłowo.
Podczas przeprowadzaniu testu zauważyłam występowanie u dziecka sinkinezi. Rysując wysuwa język. U dziecka występuje zmożone napięcie mięśniowe. Dziecko mocno ściska długopis w dłoni i pozostawia przebicia na drugiej kartce.

Ćwiczenie 2
Dziecku zostały pokazane dwa obrazki. Jego zadaniem było wskazać pięć różnic , które występują między tymi dwoma obrazkami. Dziecko wskazało dobrze, cztery różnice. Natomiast jednej nie zauważyło w ogóle.
Zauważyłam, że dziecko jest bardzo nachylone nad kartką. Jednak różnice były szybko wychwycone przez dziecko.

Ćwiczenie 3
Kolejne zadanie polegało na znajomości alfabetu przez dziecko. Znajomość liter przez dziecko jest bardzo dobra. Alfabet został płynnie powiedziany przez dziecko, bez momentów wahania. Nie zauważyłam żadnych problemów w tym zakresie .

Krótka przerwa

„Rozwieszanie bielizny” – dzieci stojąc w rozkroku unoszą ramiona w górę.

„Rozwijający się kwiatek” – dzieci naśladują cykl wzrostu roślinki przechodząc od pozycji siedzącej do pozycji stojącej z wyciągniętymi ramionami w górze.

Ćwiczenie 4
Dziecku zostało pokazane siedem obrazków. Jego zadaniem było powiedzieć z pamięci przedmioty, które zobaczyło na obrazku po kolei. Rozłożyłam obrazki przed nim i dałam mu chwilę czasu, aby zdążyło je zapamiętać. Drugi komplet obrazków miałam przed sobą. Po upływie danego mu czasu odwróciłam obrazki.
Dziecko miało problemy z tym zadaniem. Po kolei podało prawidłowo cztery przedmioty, które były na obrazkach. Drugi przedmiot w kolejności nie został w ogóle wymieniony przez dziecko.

Ćwiczenie 5
Dziecko miało za zadanie przeczytać wskazany przez mnie tekst. Kolejną częścią zadania było odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. Tekst był przeczytany płynnie przez dziecko. Zauważa ono znaki diaktryczne i interpunkcyjne. Nie zauważyłam, aby opuszczało litery lub wyrazy. Nie ma problemów z myleniem linijek. Kolejnym zadaniem dziecka było wskazanie w tekście następujących liter: d, b,r nie miało z tym żadnych problemów. Wyrazy, które zawierały podane litery zostały bardzo szybko wskazane przez dziecko.
Dziecko na pytania zadawane do tekstu odpowiedziało prawidłowo. Używało pełnych zdań udzielając odpowiedzi. W tym zakresie nie zauważyłam, aby miało jakieś problemy.

Cwiczenie 6
Kolejne zadanie dziecka polegało na tym, aby przepisało trzy zdania, które cały czas leżały przed nim. Dziecko bardzo starannie i powoli przepisywało wskazane przez mnie zdania. Przepisując czyta cicho co ma napisać. Zauważyłam występowanie u dziecka sinkinezi. Rysując wysuwa język. U dziecka występuje zmożone napięcie mięśniowe. Dziecko mocno ściska długopis w dłoni.

Ćwiczenie 7
Dziecko miało za zadanie napisać z pamięci trzy zdania. Miało chwilę czasu na zapoznanie się wzrokowe z podanymi zdaniami. Dziecko z zadaniem poradziło sobie w miarę poprawnie. W trzecim zdaniu wystąpiły jednak błędy.


Analizator słuchowy

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie
Zadaniem dziecka było napisanie z pamięci trzech zdań przez mnie odczytanych. Dziecko miało problem z zapamiętaniem podanych zdań. Dziecko prosiło i kilkakrotne powtarzanie zdań. Zauważyłam, że dziecko nie słyszy pewnych części mowy ( np. wykrzyknika, znaku zapytania ). Występują u niego pewne problemy z pomięcia. Występowały podczas pisania przez dziecko, współruchy np. obgryzanie długopisu.

Ćwiczenie
Kolejnym zadaniem dziecka, było zapamiętanie siedmiu wyrazów przeze mnie przeczytanych. Dziecko musiało wymienić je w takiej kolejności jakiej zostały mu przeczytane. Dziecko poprawnie w kolejności wcześniej podanej przez mnie wymieniło tylko trzy wyrazy. Miało duży problem z zapamiętywanie. Po pewnym czasie samo powiedziało, że podczas nauki musi wiele razy przeczytać zadany materiał, aby cokolwiek z niego zapamiętać.

Krótka przerwa

• Ćwiczenia oddechowe: głęboki wdech nosem, wydychając powietrze próba przewrócenia kartek w zeszycie.

"GIMNASTYKA”- dzieci maszerują w kole, mówią wiersz i ćwiczą zgodnie ze słowami:

"Gimnastyka to podstawa,
sport dla zdrowia ważna sprawa,
ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu, przysiad, skok” {wyskok w górę}.

Ćwiczenie
Dziecku został wystukany rytm przez mnie w postaci klaskanej. Zadaniem dziecka było powtórzenie usłyszanego dźwięku. Dziecku udało się powtórzyć usłyszany dźwięk dopiero po trzecim powtórzeniu. Dziecko ma problemy z zapamiętaniem usłyszanego dźwięku.


Analizator kinestetyczno- ruchowy

Badanie 1
Dziecko miało za zadanie najpierw stanąć na jednej nodze, pózniej skrzyżować ręce a następnie zamknąć oczy. Dziecko bardzo dobrze poradziło sobie z tym zadaniem nie było większych problemów z utrzymaniem równowagi.

Badanie 2
Zadaniem dziecka było wodzenie palcem po pokazanym przeze mnie wzorze. Zadanie zostało bardzo dobrze wykonane przez dziecko. Nie zauważyłam, aby miało z nim jakieś problemy.

Badanie 3
Dziecko miało za zadanie przejść po taśmie, którą wcześniej rozłożyłam na podłodze. Dziecko nie miało problemów z utrzymaniem równowagi. Zadanie zostało bardzo dobrze wykonane przez dziecko.


Orientacja przestrzenna

Badanie 1
Zadaniem dziecka było wskazywać to o co go poprosiłam. Dziecko miało za zadanie pokazać swoja prawą rękę, lewa nogę, moją lewą rękę, prawą nogę. Dziecko względem swojego ciała nie miało problemów ze wskazaniem tych części ciała o które je poprosiłam. Jednak zauważyłam, że ma problemy z rozróżnieniem mojej prawej i lewej nogi i ręki. Zadanie przez dziecko zostało wykonane w połowie prawidłowo.

Badanie 2
Zadaniem dziecka było określanie miejsca położenia misia. Misia położyłam , na stołku, pod stołkiem, nad stołkiem, obok stołka. Dziecko nie miało problemów z wykonaniem tego zadania. Następnie poprosiłam aby pokazało prawą rączkę , lewe oczko, prawą nożkę. Dziecko miało problemy z odróżnieniem lewych części od prawych części ciała misia.


Lateralizacja

Badanie 1
Poprosiłam dziecko, aby wycięło dany wzór z kartki papieru. Dziecko wzięło nożyczki do prawej ręki. U dziecka występuje dominacja prawej ręki.

Badanie 2
Poprosiłam dziecko, aby zaczęło podskakiwać na jednej nodze. U dziecka występuje dominacja lewej nogi.

Badanie 3
Położyłam butelkę guzikiem w środku na stole. Poprosiłam dziecko, aby ręce wzięła do tyłu a następnie powiedziało mi co widzi w butelce. U dziecka występuje dominacja lewego oka.

Badanie 4
Do tego badania wykorzystałam duża muszlę. Poprosiłam dziecko, aby sprawdziło czy słychać szum w muszli. U dziecka występuje dominacja lewego ucha.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.