X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16546
Przesłano:

Studium przypadku - charakterystyka badanego dziecka, opis problemów, oddziaływanie terapeutyczne

Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce


1.Charakterystyka badanego dziecka

Dziecko wykazujące problemy w nauce to Kasia – uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej.
Kasia urodziła się w 39 tygodniu ciąży. W skali Apgar otrzymała 8 punktów. Matka nie doznała żadnych urazów w czasie ciąży, jednak kilka razy chorowała. Stan dziecka po urodzeniu był dobry. Kasia miała problemy z chodzeniem. Później niż swoje siostry zaczęła mówić – dopiero w wieku 3 lat. Będąc dzieckiem Kasia niechętnie brała udział w zabawach polegających na układaniu klocków.
Dziecko pochodzi z rodziny pełnej. W skład rodziny wchodzi 5 osób. Kasia ma 2 starsze siostry, z którymi utrzymuje dobre relacje. Relacje z rodzicami przebiegają w sposób prawidłowy jak i również z nauczycielem. Dziecko jest otwarte, lubiane wśród swoich rówieśników. Nie jest zauważalna izolacja względem grupy. Rodzice Kasi mają wykształcenie zawodowe. Oboje pracują fizycznie. Ich warunki materialne są dobre. Rodzina posiada 3 pokojowe mieszkanie z kuchnią i łazienką. Dziecko dzieli pokój ze starszą siostrą. Kasia w pokoju ma wydzielone miejsce, w którym może odrabiać zadania domowe.
Kasia jest zaliczana do dzieci z trudnościami szkolnymi, stwierdzono u niej dysleksję rozwojową.

2. Opis problemów

Głównymi objawami świadczącymi o dysleksji rozwojowej są:
- dziecko ma trudności w czytaniu, robi to bardzo wolno, myli wyrazy o podobnym brzmieniu, często przestawia i opuszcza litery
- dziecko ma trudności w pisaniu ze słuchu i przepisywaniu tekstu, myli litery o podobnym
kształcie, podczas przepisywania tekstu opuszcza litery, wyrazy
- dziecko ma zaburzony poziom graficzny pisma
- dziecko niechętnie wypowiada się na lekcjach, posiada mały zasób słów, jej wypowiedzi są ubogie

3. Oddziaływanie terapeutyczne

a) Ćwiczenie mające na celu integrację wzrokowo-słuchowo- ruchową – ,,Leniwe Ósemki’’
Ósemka ma wielkie znaczenie dla doskonalenia widzenia oraz równowagi mózgu. Wpływa na koordynację ruchowo- wzrokową, orientację przestrzenną, poprawę gałek ocznych, usprawnienie czytania, pisania, rozumienia, pamiętania. Prawidłowo narysowana ósemka powinna być rysowana w kierunku od środka w lewo, w górę. Środek ósemki musi być na wysokości wzroku. Dziecko może ósemkę rysować w powietrzu wodząc za nią wzrokiem, na kartce papieru, tablicy. Dziecko może rysować je na przemian prawą i lewą ręką.

b) Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, analizę i syntezę wzrokową
- wszelkiego rodzaju układanki np. puzzle, domino
- wyodrębnianie różnic między obrazkami, dziecko ma za zadanie wskazać te różnice
- układanie wzorów z figur geometrycznych, dziecko ma za zadanie odtworzyć wzór wcześniej pokazany
- kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty
- uzupełnianie niekompletnych figur- dziecko otrzymuje karton z narysowanymi niekompletnymi figurami geometrycznymi, literami oraz wzór tych figur, zadaniem dziecka jest uzupełnienie figur
- wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie; dajemy dziecku duży kartonik z napisaną literą oraz kilka małych kartoników z różnymi pojedynczo wypisanymi literami; zadaniem dziecka jest znalezienie litery przedstawionej na dużym kartonie
- wyszukiwanie liter i sylab; zadaniem dziecka jest wyszukanie w otrzymanym tekście poznanych liter i sylab, zamalowuje je
- odwzorowywanie szlaczków, obrazków; rysujemy dziecku szlaczek, który przerysowuje mając go przed sobą
- szukanie wyrazów np. o jednakowej liczbie sylab, liter, z samogłoską w środku itp.

c) Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową
- liczenie wyrazów w zdaniu
- powtarzanie określonych wyrazów; wypowiadamy zdanie, a dziecko ma za zadanie powiedzieć jedno z występujących w nim słów, najdłuższy wyraz itp.
- budowanie zdania z podanym wyrazem; układanie zdania np. o zabawce, którą pokazujemy dziecku
- pokazując dziecku różne przedmioty, wypowiadamy pierwszą część słowa, zadaniem dziecka jest dokończenie go
- segregowanie obrazków według podanej głoski; dziecko otrzymuje obrazki jego zadaniem jest przedstawienie co na nich się znajduje; następnie prosimy dziecko, aby powiedziało, co słyszy na początku, na końcu nazwy- jaki dźwięk, jaką głoskę słyszy na początku słowa, na końcu
- mówimy zdanie, zadaniem dziecka jest policzenie ile w nim jest wyrazów
- mówimy głoski, zadaniem dziecka jest utworzenie z niego słowa
- mówimy sylaby, zadaniem dziecka jest utworzenie z nich słowa
- przygotowujemy dziecku sylaby napisane na kartkach, np. podobne- ma, mi, me lub różne- pe, la, ko rozkładamy dziecku sylaby z danej grupy a następnie je wypowiadamy, zadaniem dziecka jest wyszukać je

d) Ćwiczenia usprawniające motorykę dłoni, podnoszące poziom graficzny pisma
-ćwiczenie palców- otwieranie, zamykanie dłoni
- lepienie z plasteliny
- ugniatanie kul z gazet
- nawlekanie koralików na sznurek
- kopiowanie rysunków przez kalkę- wodzenie ołówkiem po wzorze, a potem malowanie
kredkami w obrębie konturu
- zbieranie drobnych elementów powierzchni np. grochu
- malowanie palcem maczanym w farbie
- wydzieranie i wycinanie kształtów z bibuły
- obrysowywanie szablonów od wewnątrz oraz zewnątrz
- łączenie wyznaczonych punktów linia ciągłą
- układanie z zapałek na kartonie figur wg podanego wzoru

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.