X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16535
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Projekt "Zostań melomanem". Zajęcia artystyczne dla klas I gimnazjum

Zajęcia artystyczne dla klas I gimnazjum
"Zostań melomanem"
Autor: mgr Sylwia Kubiak- Dobrowolska
Nauczyciel muzyki w gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

Poniższy projekt ściśle wiąże się z realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego , zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. Zajęcia artystyczne są naturalnym rozwinięciem wiedzy przekazywanej podczas zajęć muzyki w klasie I gimnazjum.
Podstawa programowa przewiduje na III etapie nauczania umożliwienie uczniowi udziału w zajęciach artystycznych, wiadomo jednak iż nie każdy uczeń jest uzdolniony muzycznie a jednak przejawia chęć poznawania muzyki. Udział w zajęciach daje uczniowi możliwość rozszerzenia zakresu jego zainteresowań pogłębienia wiedzy muzycznej i aktywnego obcowania z tzw. kulturą wysoką. Ze względu na położenie geograficzne uczniowie naszego gimnazjum mogą brać udział w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na skalę kraju. Dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej powoduje że z łatwością mogą osobiście poznać najważniejsze placówki kulturalne w Polsce.

Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie i rozszerzenie nauki w klasie poprzez uświadamianie w jaki sposób świat dźwięków i obrazów, które zewsząd człowieka otaczają a często niestety bombardują, wpływa na jego życie wewnętrzne, na jego psychikę, a w konsekwencji na wybory dokonywane w życiu społecznym.

CELE OGÓLNE

Podstawowym celem niniejszego programu jest :
- rozwijanie zainteresowań i wrażliwości ucznia na kulturę muzyczną swojego miasta, regionu, kraju
- rozbudzenie własnych artystycznych zainteresowań
- kształtowanie postaw świadomego odbiorcy sztuki
- kształtowanie umiejętności uzasadniania własnych sądów estetycznych i zachowań
- aktywny odbiór dzieł artystycznych w tym przede wszystkim muzycznych
- rozwijanie własnych zainteresowań i zamiłowań muzycznych
- umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki już od samego początku edukacji
- kształtowanie postaw patriotycznych ze względu na czynne uczestnictwo w kulturze

CELE SZCZEGÓŁOWE

- rozwijanie zainteresowań i wrażliwości ucznia na kulturę muzyczną poprzez obcowanie z twórcami i ich arcydziełami sztuki światowej
- rozbudzenie artystycznych zainteresowań i ukształtowanie świadomego odbiorcy muzycznego poprzez czynne uczestniczenie w życiu kulturalnym stolicy
- kształtowanie i rozwijanie poprzez uczestnictwo młodzieży wrodzonej wrażliwości artystycznej
- kształcenie umiejętności uzasadniania własnych sądów i wyciągania wniosków dotyczących wysłuchanych utworów muzycznych oraz dyskutowanie na temat artyzmu ich wykonania.
- prezentacja najbardziej wartościowych pozycji światowej literatury muzycznej, operowej i baletowej
- aktywny odbiór dzieł muzycznych przez świadome słuchanie i wypowiadanie się na temat wysłuchanej muzyki ( umiejętność posługiwania się słownictwem muzycznym)
- rozwijanie własnych zainteresowań i zamiłowań muzycznych
- umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki już od samego początku edukacji szkolnej
- odnajdowanie własnej tożsamości narodowej poprzez odkrywanie polskich tradycji kulturalnych , narodowych i patriotycznych
- poznawanie innych kultur poprzez tradycyjną muzykę ludową innych krajów europejskich i krajów egzotycznych

METODY REALIZACJI

Zajęcia artystyczne „Zostań melomanem” - młodzież podczas zajęć czynnie uczestniczy w życiu muzycznym stolicy – jest tu zastosowana metoda prezentacji
Słuchanie muzyki to jedna z podstawowych metod połączona najczęściej z analizą muzyczną dzieła.
W procesie nauczania będę wykorzystywać:
Metoda poszukująca - uczniowie samodzielnie wyciągają wnioski na podstawie usłyszanego utworu muzycznego
Metoda aktywizująca - rozumiana jako wskazówki, sposoby działania, które pomogą uczniom pogłębić zainteresowania, przyswoić nową wiedzę według zasady stopniowania trudności - rozłożenie zagadnień na czynniki i stopniowe wprowadzanie coraz trudniejszych elementów aż do uzyskania pożądanego efektu
Metoda dyskusji - będzie wykorzystywana w oparciu o materiały zaprezentowane podczas zajęć

REALIZACJA MATERIAŁU

Zajęcia będą prowadzone w blokach 3,4,5i 6 godzinnych- w sumie 36 godzin lekcyjnych w ciągu roku- co pozwoli na pełne zrealizowanie tematu podczas jednych zajęć. Przewiduję, iż planowane terminy realizacji mogą ulegać przesunięciom ze względu na dobór repertuaru odpowiadającego potrzebom edukacyjnym na poziomie gimnazjalnym.

ROZKŁAD MATERIAŁU


5h Październik
"Świat opery-opera bez tajemnic"
Przybliżenie spektaklu operowego jako gatunku muzycznego, części składowe sposób przedstawiania akcji dramatycznej Opowiedzieć o genezie przedstawienia operowego, wymienić części składowe tego gatunku przedstawić sylwetki znanych śpiewaków operowych polskiej sceny narodowej (Teatru Wielkiego)
5h Listopad
"Świat tańca-balet bez tajemnic"
Przybliżenie spektaklu baletowego jako gatunku muzycznego, części składowe sposób przedstawiania akcji dramatycznej Opowiedzieć o genezie przedstawienia baletowego, wymienić części składowe tego gatunku przedstawić sylwetki wybitnych tancerzy i choreografów polskiej sceny narodowej (Teatru Wielkiego)
4h Grudzień
"Filharmonia Narodowa-koncert symfoniczny w Sali Koncertowej Poznawanie miejsc kultury narodowej związanych z muzyką-Filharmonia Narodowa, wysłuchanie koncertu w wykonaniu orkiestry symfonicznej oraz solisty –instrumentalisty Wskazać położenie Filharmonii Narodowej, opisać skład orkiestry symfonicznej. Zna podstawowe zasady obowiązujące podczas koncertów muzyki klasycznej. Potrafi opisać i rozpoznać słuchem brzmienie instrumentu solowego
2h Grudzień
" Filharmonia Narodowa- wykład wprowadzający do koncertu symfonicznego"
Poznanie genezy utworów, sylwetek twórczych kompozytorów oraz ścieżki kariery i dokonań scenicznych wykonawców Krótko opowiedzieć o planowanym koncercie, przedstawić jego program określając sylwetki twórców i wykonawców
3h+ 3h Styczeń/ Luty
"Ośrodki życia kulturalnego w mojej dzielnicy" Poznawanie ośrodków kulturalnych położonych na terenie dzielnicy – gminy Warszawa Wesoła związanych z muzyką- Miejski Ośrodek Kultury w Wesołej- koncerty muzyki klasycznej Wskazać położenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej, opisać rodzaje działalności artystycznej prowadzonej w ośrodku.
Poznawanie artystów muzyków działających na terenie gminy umiejętność wypowiedzenia się na temat wysłuchanego koncertu
4h Marzec
"Recital jako forma koncertu publicznego"
6h Kwiecień
"Śladami Chopina"
„Chopin i utwory jego muzyczne" –wizyta w Żelazowej Woli
Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez wybitnie polski charakter twórczości F. Chopina ( piękno i specyfika folkloru Polski).Wskazać polskie inspiracje w muzyce Fryderyka Chopina
Wymienić podstawowe gatunki twórczości Chopina
Rozpoznawanie słuchem najważniejszych kompozycji. Umiejętność powiązania najważniejszych faktów z życia F. Chopina z twórczością oraz sytuacją społeczno-polityczną Polski
4h Maj
"Operetka kontra musical"
3h Czerwiec
"Chopin w Łazienkach Królewskich"
Koncert monograficzny w formie otwartego recitalu fortepianowego


PODSUMOWANIE

Muzyka zawsze oddziaływała na człowieka w sposób wyjątkowo silny i już w czasach starożytnych człowiek uświadamiał sobie jej aspekty poznawcze i wychowawcze. W średniowieczu muzyka traktowana była jako przedmiot uniwersytecki o charakterze ścisłym i być może nie od rzeczy jest stwierdzenie akademików, że muzyka rządzi powstaniem świata i jego rozwojem, skoro chcąc nie chcąc żyjemy w jej obecności. Jest rzeczą niezwykle ciekawą i pouczającą prześledzić te związki muzyki i człowieka na przestrzeni dziejów i dać młodzieży możliwość znalezienia się w każdej "sytuacji muzycznej" po to, aby znając wielość dróg i rozumiejąc istotę muzycznej aktywności, później - w dorosłym życiu – mogła ona dokonać świadomych wyborów z bogatego zasobu kultury, która staje się coraz szerzej dostępna dzięki postępowi nauki i techniki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.