X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16519
Przesłano:

Co wiemy o naszej Ojczyźnie? Konspekt zajęć zintegrowanych "Dzień aktywności"

Konspekt zajęć zintegrowanych
Dzień aktywności klasa IIa

Prowadząca zajęcia: Grażyna Nowak
Temat bloku: Majowe święta
Temat dnia: Co wiemy o naszej Ojczyźnie?

Cele ogólne:
● doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
● wdrażanie do poprawnego formułowania zdań
● doskonalenie techniki czytania
● bogacenie słownictwa związanego z wyrażaniem uczuć do kraju ojczystego
● doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie 100
● pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej

Cele szczegółowe:
● rozwiąże kartę pracy z zadaniami na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
● rozwiąże poprawnie krzyżówkę, plątaninkę, wykreślanki, kod matematyczny
● odczyta hasło
● głośno i wyraziście przeczyta wiersz
● odpowie na pytania dotyczące treści wierszy
● wymieni barwy znajdujące się na polskiej fladze
● powie jak wygląda godło naszego kraju
● zaśpiewa hymn narodowy
● pokoloruje flagę i godło Polski odpowiednimi kolorami
● ułoży puzzle mapy Polski
● zbuduje zdania i zapisze je w zeszycie
● wykona pracę plastyczną

Cele operacyjne:
● 90% uczniów pokoloruje flagę, godło i ułoży mapę Polski

Metody:
● słowne: rozmowa, praca z tekstem
● oglądowe: obserwacja pokaz
● praktyczne działanie
● aktywizująca – burza mózgów

Formy pracy:
● zbiorowa
● grupowa jednolita i zróżnicowana
● indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:
Karty pracy z krzyżówką, plątaninką, wykreślanką, kodem matematycznym, mapa Polski, mapa Europy, kolorowanka flagi i godła Polski, puzzle mapy, płyta z hymnem, tekst wierszy


Przebieg zajęć:
I Rozwiązanie zadań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
● Ocena pracy dzieci
II ● Rozwiązanie przez dzieci krzyżówki, plątaninki, wykreślanki, kodu matematycznego - praca w grupach. Odczytanie wspólnego hasła.
● Czytanie i omówienie wierszy „W domu ojczystym” Krystyny Parnowskiej oraz „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego.
● kierowane wypowiedzi na temat flagi, godła, hymnu, stolicy, rzek, państw graniczących z Polską
● Kolorowanie godła i flagi Polski.
● Przerwa śródlekcyjna
● Układanie mapy z pociętych puzzli. Naklejenie ich na kartę pracy.
● Wspólne ułożenie notatki i zapisanie jej do zeszytu.
● Ocena pracy dzieci
III Wyklejenie kolorowym papierem Syrenki Warszawskiej
● Ocena i wystawka prac dzieci

Zapis do dziennika: Swobodne i kierowane wypowiedzi uczniów na temat Ojczyzny na podstawie wierszy „W domu ojczystym”, „Barwy ojczyste” oraz zdobytych wiadomości. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Wspólne zredagowanie i zapisanie zdań o Ojczyźnie. Praca plastyczna wyklejenie papierem kolorowym Syrenki Warszawskiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.