X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16518

Kariera żaby Żakliny. Konspekt zajęć integralnych "Dzień aktywności"

KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRALNYCH
DZIEŃ AKTYWNOŚCI – KLASA IA

Prowadząca zajęcia: Grażyna Nowak
Data: 16.12.2010r.
Temat bloku: Zapraszamy na film
Temat dnia: Kariera żaby Żakliny

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
- udzielanie poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
- kształtowanie umiejętności poprawnego pisania
- rozwijanie inwencji twórczej

Cele szczegółowe
Uczeń :
- obliczy działania matematyczne
- rozwiąże zagadki
- dokona analizy i syntezy wyrazów słuchowo-wzrokowej
- wyodrębni głoski i litery w wyrazie żaba
- prawidłowo zapisze litery ż Ż z zachowaniem kształtu i rozmieszczenia w
liniaturze
- zbuduje model głoskowy wyrazu
- odpowie na zadane pytania
- zakreśli poznaną literę w tekście
- odczyta proste wyrazy
- pokoloruje obrazek zgodnie z kodem kolorowym
- zaprojektuje sukienkę
- ozdobi literę Ż ż

Metody
- słowna-rozmowa, praca z tekstem
- oglądowa – pokaz, obserwacja
- działania praktyczne
- aktywizująca – burza mózgów

Formy pracy
- zbiorowa jednolita
- indywidualna jednolita, zróżnicowana

Środki dydaktyczne
- liczmany
- podręcznik „Gra w kolory”
- zagadki
- ilustracja żaby
- karta pracy matematyczna
- szablon sukienki dla żaby
- karta pracy z kodem kolorowym
- plastelina, papier kolorowy itp.
- modele dźwiękowej budowy wyrazów


Przebieg zajęcia

1.Obliczanie działań matematycznych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Zapisanie hasła.
2.Wprowadzenie w temat zajęć.
Nauczyciel przyczepia do tablicy odwrotną stroną rysunek żaby pocięty na 9 prostokątów. Numeruje w pionie za pomocą liczb, a w poziomie – liter.
Rozwiązywanie zagadek czytanych przez nauczyciela i odkrywanie kolejnych fragmentów obrazka.
3.Wprowadzenie liter ż, Ż na podstawie wyrazu żaba.
- synteza i analiza słuchowa wyrazów, w których wprowadzana litera występuje: nagłosie, śródgłosie i wygłosie
- zapoznanie uczniów z obrazem drukowanej, wielkiej i małej litery ż
- zapoznanie uczniów z obrazem pisanej, małej i wielkiej litery Ż ż połączonej z pokazem prawidłowego pisania liter ż Ż, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek pisania
- wyeksponowanie wyrazu podstawowego żaba
- analiza i synteza wyrazu podstawowego- wypowiadanie sylab oraz głosek
- liczenie głosek w wyrazie podstawowym
- budowanie modelu głoskowego wyrazu żaba za pomocą kolorowych kartoników ( spółgłoska- kolor niebieski, samogłoska kolor czerwony)
- liczenie samogłosek i spółgłosek w wyrazie żaba
4. Nauka pisania liter ż Ż
- pisanie dłonią w powietrzu i palcem na blacie ławki
- pisanie po śladzie liter ż Ż
- samodzielne pisanie liter ż Ż
- połączenia litery ż z samogłoskami
5. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela „Sławna żaba Żaklina”. Udzielanie przez uczniów odpowiedzi na zadane pytania.
6. Zakreślanie poznawanej litery ż Ż w tekście „Sławna żaba Żaklina”. Głośne odczytanie wyrazów z ż Ż.
7. Oferty pracy:
- kolorowanie obrazka za pomocą kodu kolorowego.
- projektowanie sukienki dla żaby Żakliny.
- ozdabianie litery ż
8. Prezentacja i ocena wykonanych prac.
9. Zabawy bieżne – wyścigi rzędów

Zapis w dzienniku
Wprowadzenie litery ż Ż na podstawie wyrazu żaba. Ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę wyrazów. Rozwiązywanie zagadek. Układanie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu „Sławna żaba Żaklina”. Wykonanie prac plastycznych związanych z literą ż. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Zabawy bieżne – wyścigi rzędów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.