X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16517
Przesłano:

Jaki powinien być dobry kolega? Konspekt zajęć integralnych "Dzień aktywności"

KONSPEKT ZAJĘĆ INTEGRALNYCH
DZIEŃ AKTYWNOŚCI – KLASA IIIA

Prowadząca zajęcia: Grażyna Nowak
Data: 25.02.2010r.
Temat bloku: Życzliwość na co dzień
Temat dnia: Jaki powinien być dobry kolega?

Cele ogólne
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozwijanie i bogacenie słownictwa uczniów
- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole
- rozwijanie inwencji twórczej dziecka

Cele szczegółowe

Uczeń:
- wykona zadania na mnożenie i dzielenie w zakresie 100
- napisze cechy charakteru dobrego kolegi
- nada tytuły zdarzeniom w opowiadaniu zgodnie z przebiegiem akcji
- wykona pracę plastyczną – ilustracje do zdarzeń
- przyporządkuje tytuł do obrazków
- uzupełni brakujące tytuły
- przedstawi scenkę dramową

Metody:
- słowna- rozmowa, pogadanka, praca z tekstem
- oglądowa- obserwacja, pokaz
- działania praktyczne
- aktywizująca – burza mózgów

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita
- indywidualna jednolita, zróżnicowana
- grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
- matematyczne karty pracy
- podręcznik
- blok rysunkowy
- karta pracy polonistyczna
- dwa pudełka
- dwa czerwone serduszka
- żółty arkusz papieru
- pocięte paski żółtego papieru

Zapis w dzienniku:
Dłuższe wypowiedzi na temat: „Jaki powinien być dobry kolega?” na podstawie własnych doświadczeń i czytanki pt. „Rękawiczki”. Wyodrębnienie postaci i zdarzeń w opowiadaniu oraz nadanie im tytułów. Wykonanie pracy plastycznej do odpowiednich zdarzeń. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.


Przebieg zajęć:

1.Wykonanie zadań na mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
2.Ćwiczenia dramowe. Wprowadzenie do zajęć– „Nie szata zdobi człowieka”.
"Nauczyciel przygotowuje dwa pudełeczka. Jedno jest bardzo ładne, a drugie brzydkie. W środku każdego z nich znajduje się takie samo czerwone serduszko. Zadaniem dzieci jest sprawdzenie tego, co jest w środku tych pudełek. Gdy okazuje się, że mają takie same środki, nauczyciel podsumowuje zabawę. Porównuje pudełko do ludzi, mówiąc, że to co w człowieku jest najważniejsze to charakter, talenty, szacunek do innych ludzi jest jak czerwone serduszko, na pierwszy rzut oka niewidoczny."
3.Wypowiedzi dzieci na temat cech dobrego kolegi. Umieszczenie słownictwa na tablicy. Omówienie pod względem ortograficznym. Przepisanie do zeszytu.
4.Głośne czytanie przez nauczyciela tekstu pt. „Rękawiczki” i jego omówienie.
5.Zbiorowe wyodrębnianie zdarzeń w opowiadaniu „Rękawiczki” i nadawanie im tytułów w formie zdań.
6.Wykonanie ilustracji do wydarzeń, które wylosowały dzieci. Praca w zespołach.
7.Odgadywanie tytułów wydarzeń na podstawie prac plastycznych. Przyporządkowanie podpisów do rysunków. Opowiadanie przebiegu akcji zgodnie z kolejnością zdarzeń.
8.Samodzielne uzupełnianie brakujących tytułów wydarzeń w kartach pracy.
9.Scenki dramowe ilustrujące wybrane zdarzenia.
10.Podsumowanie dnia i samoocena. Dobry kolega...
11.Praca domowa: Naucz się opowiadać według kolejności zdarzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.