X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1646
Dział: Gimnazjum

Konspekt ośrodka pracy "Praca ludzi w różnych zawodach" realizowanego w Zespole Edukacyjnym Gimnazjum Specjalnego

Temat: Ciekawe zawody.

Forma organizacyjna: jednostka czterogodzinna – nauczanie całościowe.

Metody: oglądowe, słowne, praktyczne.

Cele:
a) poznawcze:
- poznanie różnych rodzajów zawodów,
- podanie podstawowych informacji związanych z wykonywaniem określonych czynności w danym zawodzie,
- oswajanie z obrazem graficznym słowa w postaci wyrazu na etykiecie,

b) kształcące:
- kształcenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
- kształcenie wyobraźni i logicznego myślenia,
- kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

c) cele rewalidacyjne:
- pobudzanie funkcji wzrokowych
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
- wzbogacanie zasobu słownictwa,
- usprawnianie manualne,
- doskonalenie techniki czytania i pisania,

d) cele wychowawcze:
- kształtowanie poglądu o potrzebie i ważności każdego zawodu,
- budzenie szacunku dla pracy,
- wdrażanie do pracowitości i samodzielności,
- wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej.
2. Ustalenie daty oraz określenie stanu pogody na kalendarzu, zapisanie informacji na tablicy i w zeszytach uczniów.
3. Ułożenie obrazków z puzzli, odszukanie postaci przedstawionej na obrazku i przypięcie ilustracji do tablicy.
4. Określenie nazw zawodów na podstawie obrazków.
5. Rozwiązanie zagadek, odczytanie wyrazów umieszczonych na etykietach, dopasowywanie etykiet do określonych obrazków.
6. Wypowiedzi związane z czynnościami wykonywanymi przez poszczególne osoby.
7. Uzupełnianie zdań z lukami.
8. Wybór przedmiotów związanych z danym zawodem, omówienie zastosowania i funkcji.
9. Wycinanie przedmiotów z kartonu i dopasowywanie ich do określonego zawodu, wklejanie do zeszytu.
10. Krzyżówka – wpisywanie haseł do diagramu, omówienie hasła głównego związanego z okazywaniem szacunku wobec pracy innych.
11. Uzupełnianie planszy przedstawiającej pracę ludzi w różnych zawodach, odczytywanie wyrazów, zapisywanie cyfr odpowiadających określonym postaciom.
12. Malowanie farbami obrazka konturowego.
13. Porządkowanie miejsca pracy.
14. Ocena zachowania uczniów i ich aktywności w ciągu dnia.
15. Omówienie sposobu wykonania pracy domowej.
16. Pożegnanie.

Pomoce dydaktyczne:
puzzle, obrazki, kalendarz, etykiety z nazwami zawodów, obrazki konturowe, farby, pędzle, kartki do indywidualnej pracy, krzyżówka, pudło z przedmiotami (książka, zdjęcie, strzykawka itp.), plansza przedstawiająca pracę ludzi w różnych zawodach., klej, nożyczki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.