X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1640
Dział: Gimnazjum

Scenariusz "Turnieju wiedzy o lesie"

Metody:
- słowna
- oglądowa
- praktyczna

Forma pracy: zespołowa

Czas zajęć: 45 min.
Uczestnicy: uczniowie Zespołu Edukacyjnego Gimnazjum Nr 3 Specjalnego w Gostyninie

A. Cele poznawczo-kształcące:
- poznanie reguł i zasad turnieju,
- zainteresowanie dzieci problematyką ochrony środowiska,
- kształcenie koncentracji uwagi,
- kształcenie umiejętności współpracy w zespole.

B. Cele wychowawcze:
- wdrażanie do dyscypliny i porządku,
- pobudzanie uczucia szacunku i umiłowania przyrody ojczystej,
- wdrażanie do godnego współzawodnictwa.

C. Cele rewalidacyjne:
- rozwijanie logicznego myślenia,
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- rozwijanie wyobraźni,
- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadania,
- pobudzanie dzieci nieśmiałych do działania,
- wyciszanie dzieci nadmiernie pobudzonych.

Przebieg zajęć:

1. Część wstępna - podział dzieci na dwie pięcioosobowe drużyny, przedstawienie zasad i reguł turnieju oraz sposobu punktacji.
2. Część główna - przystąpienie do poszczególnych konkurencji:
a) Piętra roślinności w lesie – zaznaczenie na planszy właściwych warstw lasu (drzewa, podszyt, runo leśne), zapisanie dwóch przedstawicieli świata roślinnego występujących w każdej z warstw.
b) Powiedzenia – połączenie nazw zwierząt leśnych z różnymi cechami charakteru ( chytry jak lis, mądry jak sowa, pracowity jak mrówka, itp.).
c) Zwierzęta leśne – spośród kilkunastu ilustracji wybrać zwierzęta występujące w polskich lasach i nazwać je).
d) Konkurencja sportowa – wyścig (skoki żabką – naśladowanie ruchu żabki)
e) Rodzaje liści – dopasowywanie liści o różnych kształtach do nazw drzew, z których pochodzą.
f) Puzzle – ułożenie z puzzli hasła „ Dbajmy o to wszyscy, by nasz las był zdrów i czysty”.
g) Pożywienie zwierząt – do masek przedstawiających różne leśne zwierzęta należy dopisać ich ulubione przysmaki (zając – marchew, niedźwiedź – miód).
h) Konkurencja sportowa – wyścig (dokarmianie wiewiórek – przenoszenie orzecha na łyżce trzymanej w ustach).
i) Kwiaty pod ochroną – spośród 12 kwiatów należy wybrać te, które są pod ochroną (przylaszczka, sasanka, krokus, przebiśnieg, zawilec).
j) Parki Narodowe – na mapie Polski należy umieścić w odpowiednich miejscach etykiety z nazwami parków.
k) Kalambury – naśladowanie zwierząt w taki sposób, aby drużyna podała prawidłową odpowiedź.
l) Pytania z kapelusza – losowanie kartek z pytaniami dotyczącymi lasu i jego mieszkańców (Ptak, który pomaga w zwalczaniu korników, nazywany jest „lekarzem drzew”. Dlaczego nie wolno pozostawiać w lesie śmieci, a szczególnie szkła? W jaki sposób dokarmiamy zimą leśne zwierzęta? Wymień nazwy trzech drzew iglastych. itp.)
m) Konkurencja sportowa – wyścig (slalom między słupkami – gonimy uciekającego zająca)

3. Podsumowanie - podliczenie punktów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, podziękowanie za udział w turnieju i dobrą zabawę.

Środki dydaktyczne: plansza z piętrami lasu, etykiety z nazwami zwierząt i cechami charakteru, etykiety z nazwami drzew, liście, puzzle, maski zwierząt, ilustracje, kwiaty, mapa Polski, etykiety z nazwami parków, kapelusz, kartki z pytaniami, orzechy, łyżki, słupki, flamastry, tablica z punktami, nagrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.