X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16376
Przesłano:

Części mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki) - utrwalenie i powtórzenie

Cele:
Uczeń
- zna zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem
- rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
- wyszukuje omawiane części mowy w zdaniach,
- układa zdanie z podanym wyrazem,
- uzupełnia tekst z lukami,
- stara się brać aktywny udział w zajęciach, współpracuje z grupą

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: ilustracje, kartoniki z wyrazami, karty ze zdaniami, karty pracy, kontury choinki.

Przebieg zajęć
1. Powitanie

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
• układanie hasła o tematyce świątecznej – wspólne rozwiązanie rebusu.

3. Praca w grupach ( przykładowe zadania do wykonania)
• utrwalenie wiadomości o zwyczajach bożonarodzeniowych – rozwiązanie krzyżówki z hasłami nazw zwyczajów bożonarodzeniowych,
• porządkowanie kartoników z wyrazami wg części mowy,
• dokonanie analizy zdania – określenie w zdaniu rzeczowników, czasowników, przymiotników,
• losowanie kartoników z wyrazami – określanie części mowy,
• pisanie zdań według podanego kodu, sekwencji np: przymiotnik + rzeczownik + czasownik,
• opisywanie danej ozdoby świątecznej za pomocą przymiotników,
• uzupełnianie tekstu z lukami, z wykorzystaniem podanych wyrazów (opis choinki),
• podsumowanie pracy w grupach.

4. Zabawa ruchowa na dywanie.

5. Samodzielne uzupełnianie karty pracy – rozpoznawanie rzeczowników, czasowników, przymiotników.

6. Ocena własnej pracy przez uczniów. Uzupełnianie kart samooceny.

7. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.