X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16315

Powroty ptaków - zajęcia zintegrowane

Imię i nazwisko: Edyta Cmoch
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Temat zajęć: Powroty ptaków.
Kl. II
Zakres edukacji:
matematyczna: odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, przeliczanie w zakresie 20,
polonistyczna: swobodne wypowiedzi o powracających ptakach, czytanie wiersza „Bociany” z podziałem na role, uzupełnianie zdań opisujących bociana pisownia wyrazów z „ó” wymiennym,
społeczno-przyrodnicza: rozpoznawanie i nazywanie ptaków powracających wiosną do Polski,
muzyczna: rozwijanie aparatu głosowego poprzez ćwiczenia nad dykcją
i prawidłowym oddechem, naśladowanie głosem śpiewu ptaków.
Umiejętności kluczowe podlegające diagnozie: czytanie z podziałem na role, umiejętność współpracy w zespole.


INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ

ETAP ZAJĘĆ

CELE
PRZEBIEG ZAJĘĆ
UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE
I WPROWADZENIE Zachęcenie do aktywnej pracy w grupach poprzez:
- nadanie grupom nazw,
- zabawę (angielskie zagadki, czyli „kalambury”). 1.Nadanie grupom nazw: I gr. „czerwony”, II gr. „długi”, III gr. „cienkie”, IV gr. „potężne”.
2.Obliczanie działań na odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – praca dwójkami.
- Po skończeniu zadania odkrycie haseł, które powstały poprzez uporządkowanie rosnąco wyników działań.
- Otrzymane hasła: „bociany”, „żabki”, „jeże”, „niedźwiedzie”
- Pokazanie przez poszczególne grupy za pomocą pantomimy nazw zwierząt.
3.Uświadomienie tematu zajęć.
Komunikacja n-u , u-u.
Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
Podejmowanie zadań.
Pełnienie ról.

II OPRACOWANIE TEMATU ZAJĘĆ
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dostrzeganie związków treści utworu z ilustracją.
1.Rozmowa na temat zwierząt, które budzą się ze snu zimowego.
2.Pytania nauczyciela ukierunkowane na uzyskanie odpowiedzi: które ptaki wracają do nas na wiosnę (bociany, jaskółki, skowronki, szpaki, dudki).
- Rozpoznawanie ptaków na ilustracjach (praca zespołowa).
3.Ciche i głośne czytanie wiersza „Powroty ptaków”.
Pytania kierowane do dzieci:
- Z kim rozmawiał bocian ?
- Dlaczego bociany chcą wracać z Afryki do Polski ?
4.Zestawienie treści wiersza z ilustracją – elementy humorystyczne ilustracji.
- Wypowiedzi dzieci w oparciu o treść wiersza i ilustrację. Komunikacja n-u ,u-u.
Posługiwanie się posiadanymi wiadomościami.
Współpraca w zespole.
Odpowiedzialność za decyzje własne i zespołu.
Umiejętność dobierania odpowiednich słów i zwrotów.
Prezentacja swojej opinii.

III PREZENTACJA
Kształcenie umiejętności czytania z podziałem na role.
Wdrażanie do pełnienia powierzonej roli.
Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
1.Przypomnienie wiadomości:
- Co to jest dialog ?
- Ile potrzeba osób do przeprowadzenia rozmowy ?
2.Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela.
3.Ustalenie, jakie postacie rozmawiają ze sobą, ile ich jest, ile potrzebnych jest osób, aby przeczytać ten wiersz z podziałem na role.
4.Czytanie z podziałem na role (po uprzednim, samodzielnym przydziale ról przez grupy).
Komunikowanie się w grupie. Tworzenie zaufania w grupie.
Czytanie z podziałem na role.
Komunikacja n-u , u-u.

IV ZASTOSOWANIE Wdrażanie do uważnej pracy w czasie zajęć.
Kształcenie umiejętności zgodnej pracy w zespole.
Utrwalenie wiadomości na temat pisowni wyrazów - ćwiczenia.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
1.Układanie z rozsypanek wyrazowych pytań i odpowiedzi na pytania w związku z treścią wiersza (praca w grupach).
2.Ustne opisywanie wyglądu bociana w oparciu o ilustrację umieszczoną na tablicy.
3.Uzupełnianie brakującymi przymiotnikami zdania z opisem bociana (odszukiwanie brakujących przymiotników umieszczonych w widocznych miejscach w klasie).
4.Rozmowa na temat pisowni wyrazów z „ó” wymiennym na podstawie wyrazu „dziób” i innych wyrazów.
Rozwiązywanie problemu.Komunikacja n-u , u-u.
Umiejętność podejmowania decyzji.Odpowiedzialność za decyzje własne i decyzje zespołu.Praktyczne zastosowanie zdobytej wcześniej wiedzy.Współdziałanie w zespole.

V REFLEKSJA
Zwrócenie uwagi na piękno wiosennej przyrody.
Rozwijanie aparatu głosowego poprzez ćwiczenia nad dykcją i prawidłowym oddechem.
Naśladowanie śpiewu ptaków.
1.Przypomnienie nazw ptaków, które powróciły do nas na wiosnę.
2.Odpowiedzi dzieci na pytania:
- Z czym kojarzy wam się wiosna ?
- Czy jest to przyjemna pora roku i dlaczego ?
- Czy należy cieszyć się z tego, że ptaki wracają do naszego kraju na wiosnę ?
3.Zabawa pt. „Śpiewające ptaszki”.
4.Ocena pracy grupowej (prezentowanie swoich opinii przez uczniów).
5.Podsumowanie pracy zespołowej, ogłoszeniezwycięzców.
6.Wręczenie symbolicznych nagród.
Komunikacja n-u , u-u.Porozumiewanie się w różnych sytuacjach.Prezentowanie swojej opinii.Konfrontacja z opinią innych.Wczuwanie się w sytuacje innych.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

PROWADZENIE: mgr Edyta Cmoch , nauczyciel SP nr 23 w Rzeszowie
KLASA: II
TEMAT: Powroty ptaków.
ZAKRES EDUKACJI:
-matematyczna: odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego , przeliczanie w zakresie 20,
-polonistyczna: swobodne wypowiedzi o powracających ptakach, czytanie wiersza pt. „Bociany” z podziałem na role, uzupełnianie zdań opisujących bociana, pisownia wyrazów z „ó” wymiennym,
-społeczno- przyrodnicza: rozpoznawanie i nazywanie ptaków powracających wiosną do Polski,
-muzyczna: rozwijanie aparatu głosowego poprzez ćwiczenia nad dykcją i prawidłowym oddechem, naśladowanie głosem śpiewu ptaków.

CELE OPERACYJNE:

Po zajęciach uczniowie:

wiedzą: -jak nazywają się i jak wyglądają ptaki powracające do nas na wiosnę,
-jakie postacie występują w wierszu,
-co to jest dialog,
-jaka jest reguła pisowni wyrazów z „ó” wymiennym,
-na czym polega praca w grupach,
-że wiosną przyroda budzi się do życia,
rozumieją:- słowne i pisemne polecenia nauczyciela,
-potrzebą zgodnego komunikowania się w zespole,
-dlaczego ptaki powracają do nas na wiosnę,
-zasadę pisowni wyrazów z „ó” wymiennym,
potrafią:- rozpoznać najczęściej spotykane ptaki powracające do nas wiosną,
-przeczytać wiersz z podziałem na role,
-układać odpowiedzi na pytania,
-uzupełniać zdania brakującymi wyrazami,
-poprawnie pisać wyrazy z „ó” wymiennym,
-odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
-przeliczać w zakresie 20,
-współdziałać i współpracować w grupie podczas rozwiązywania zadań i sytuacji problemowych.

METODY PRACY: słowne (rozmowa, dyskusja, czytanie ), problemowa, działalności praktycznej.
FORMY PRACY: praca w grupach jednolita i zróżnicowana i w dwójkach jednolita, praca
indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik- kształcenie zintegrowane „Wesoła szkoła”, matematyczna układanka z hasłem, ilustracje ptaków, rozsypanka wyrazowa, zdania do uzupełniania, losy z nazwami ptaków.

PRZEBIEG ZAJĘĆ I WPROWADZENIE

1.Przedstawienie grup i podanie ich nazw:
gr. I „czerwony”,
gr. II „długi”,
gr. III „cienkie”,
gr. IV „potężne”.
2.I cz. zadania
Obliczanie przez poszczególne grupy działań na odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego- praca dwójkami. Po zakończeniu zadania grupy zgłaszają gotowość do prezentacji wyników działań.
(Każda grupa otrzymuje po 4 punkty za prawidłowe rozwiązanie zadań matematycznych).
II cz. zadania
Dzieci w grupie porównują swoje wyniki, układają je rosnąco i odczytują hasło umieszczone na odwrocie kartki z działaniami.
- Otrzymane hasłato: „bociany”, „żabki”, „jeże”, „niedźwiedzie”.
- Grupy wybierają swoich przedstawicieli, którzy za pomocą pantomimy starają się zademonstrować wygląd i zachowanie danego zwierzątka.
(Ta grupa , która jako pierwsza odgadnie nazwę prezentowanego zwierzątka otrzymuje jeden punkt.).
3.Zapoznanie uczniów z tematem zajęć, nawiązanie do wcześniejszej zabawy.
- Kilka zwierzątek przywitało się z nami podczas zabawy, więc porozmawiamy teraz o zwierzętach, które budzą się ze snu zimowego i o ptaszkach, które powracają do nas na wiosnę.

II OPRACOWANIE TEMATU ZAJĘĆ
1.Rozmowa na temat zwierząt, które budzą się ze snu zimowego.
- Czy pamiętacie, jakie zwierzęta zapadły w sen zimowy ?
(np. niedźwiedzie, żabki, borsuki, ślimaki, świstaki)
- Podobnie jak zwierzęta „powracają” do nas ze snu zimowego, tak i ptaki przylatują z ciepłych krajów. Kto pamięta jak nazywają się te ptaki?
(bociany, jaskółki, skowronki, szpaki, dudki)
2.Rozpoznawanie ptaków na ilustracjach umieszczonych na tablicy – praca zespołowa.
(Nauczyciel przywiesza kolejno ilustracje, a dzieci w grupach po konsultacji zgłaszają gotowość i wymieniają nazwy ptaków. Która grupa odgadnie jako pierwsza, otrzymuje
1 punkt).
3.Ciche i głośne czytanie przez uczniów wiersza pt. „Bociany”.
Pytania kierowane do dzieci:
- Z kim rozmawiał bocian ?
- Dlaczego bociany chcą wracać z Afryki do Polski ?
4.Zestawienie treści wiersza z ilustracją – elementy humorystyczne ilustracji.
- Co przedstawia ilustracja ?
- Czy jest ona zgodna z treścią wiersza ?
- Jakie elementy humorystyczne, śmieszne można zaobserwować na tej ilustracji ?
5.Wypowiedzi dzieci w oparciu o treść wiersza i ilustracji.

III PREZENTACJA
1.Przypomnienie wiadomości:
- Co to jest dialog ?
- Ile potrzeba osób do przeprowadzenia rozmowy ?
2.Słuchanie wiersza „Bociany” czytanego przez nauczyciela.
3.Ustalenie, jakie postacie rozmawiają ze sobą, ile ich jest, ile potrzebnych jest osób, aby przeczytać ten wiersz z podziałem na role (postacie: bocian, bocianowa, dziecko I, dziecko II)
4.(Praca w grupach).
Grupy samodzielnie przydzielają role poszczególnym osobom.
5.Głośne czytanie wiersza z podziałem na role przez wszystkie grupy.
(Po odczytaniu wiersza grupy same oceniają poprawność przeczytanego tekstu, przydzielając sobie odpowiednią ilość punktów).

IV ZASTOSOWANIE
1.Układanie z rozsypanek wyrazowych pytań i odpowiedzi na pytania w związku z treścią wiersza (praca w grupach).
Każda grupa dostaje dwie koperty. W kopercie nr 1 jest rozsypanka wyrazowa, po ułożeniu której powstaje pytanie. W kopercie nr 2 jest rozsypanka z odpowiedzią na pytanie z koperty nr 1. Po ułożeniu zdań grupy zgłaszają swoją gotowość.
(Która grupa zgłosi się pierwsza i odczyta poprawnie ułożone pytanie i odpowiedź, ta dostaje największą ilość punktów).
I miejsce – 4 pkt.
II miejsce – 3 pkt.
III miejsce – 2 pkt.
IV miejsce – 1 pkt.
2.Ustne opisywanie bociana w oparciu o ilustrację umieszczoną na tablicy.
3.Uzupełnianie brakującymi przymiotnikami zdania z opisem bociana (odszukiwanie przymiotników umieszczonych w widocznych miejscach w klasie – praca w grupach).
Każda grupa dostaje kopertę, w której znajduje się niekompletny opis bociana – brak przymiotników. Jest to sytuacja problemowa, dzieci muszą wymyślić, skąd wziąć brakujące wyrazy (wyrazy te to nazwy grup).
Która z grup odgadnie i uzupełni jako pierwsza, ta otrzymuje największą ilość punktów.
4.Rozmowa na temat pisowni wyrazów z „ó” wymiennym na podstawie wyrazu „dziób” i innych wyrazów.
- Który z wyrazów z opisu bociana zawiera trudność ortograficzną z „ó?.
- Dlaczego wyraz „dziób” piszemy przez „ó?.
- Jakie znacie inne wyrazy, w których „ó” wymienia się na „o” ?

V REFLEKSJA
1.Odpowiedzi dzieci na pytania:
- Z czym kojarzy wam się wiosna ?
- Czy jest to przyjemna i wesoła pora roku ? (Dlaczego ?)
- Czy należy cieszyć się z tego, że ptaki powróciły do nas ?
2.Zabawa pt. „Śpiewające ptaszki”.
Dzieci losują karteczki z nazwą ptaszka. Odczytują ją nie pokazując swoim kolegom. Nauczyciel informuje dzieci:
- są 4 grupy ptaków (wróble, bociany, kukułki i kruki)
- ustala z dziećmi, jakie wydają one odgłosy.
Dzieci naśladując odgłosy ptaków, które wylosowały odszukują swoją gromadkę.
Po odszukaniu grup dzieci swoimi ptasimi głosami, na znak nauczyciela śpiewają melodię „Wlazł kotek na płotek” (powstaje chór ptaków).
3.Liczenie zdobytych punktów przez poszczególne grupy – podsumowanie pracy zespołowej, ogłoszeni zwycięzców.
4.Ocena pracy grupowej (prezentowanie swoich opinii przez uczniów).
5.Wręczenie symbolicznych nagród.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.