X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16282

Zabawa w teatr. Scenariusz zajęcia zintegrowanego w klasie I

KLASA: I A SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
DATA: CZAS TRWANIA: 8/00-10/35
TEMAT OŚRODKA: CO NAS BAWI, UCZY, CIESZY
TEMAT DNIA: ZABAWA W TEATR
ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
CELE OGÓLNE :
-poszerzanie słownictwa uczniów o nazwy związane z teatrem
-wyrabianie umiejętności wypowiadania pełnym zdaniem,
-kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
-doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20.
-kształcenie sprawności manualnych,
-rozwijanie wyobraźni uczniów( zabawa w teatr).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:

SFERA POZNAWCZA:
-bogaci słownictwo o wyrazy związane z teatrem,
-wymienia nazwy ludzi ( zawody) pracujących w teatrze, podaje jakie wykonują czynności,
-podaje nazwy lalek występujących w przedstawieniach dla dzieci ( kukiełka, pacynka, marionetka).

SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
-opowiada o swoich wrażeniach związanych z teatrem,
-twórczo bawi się w teatr,
-uzupełnia zdania podanymi wyrazami,
-zachowuje czujność ortograficzną,
-wyszukuje w tekście wyrazów związanych z teatrem,
-dobiera podpisy do zdjęć i zapisuje je,
-słucha uważnie czytanego przez nauczyciela tekstu, odpowiada na pytania dotyczące tego tekstu,
-rozpoznaje tytuły bajek po wysłuchanych fragmentach i ilustracjach,
-dodaje i odejmuje w zakresie 20,
-rozwiązuje zadania z treścią na dodawanie i odejmowanie do 20,
-wykonuje kukiełkę do scenek teatralnych,
-śpiewa poznaną piosenkę

SFERA WYCHOWAWCZA:
-zachowuje porządek w miejscu pracy,
-współpracuje w grupie,
-uważnie słucha wypowiedzi innych,
-podaje jak należy zachować się w teatrze,

METODY:
-słowna- rozmowa,
-działań praktycznych,
-oglądowa,

FORMY PRACY:
-zbiorowa,
-indywidualna jednolita
-grupowa,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Zagadka, nagrania radiowe spektakli teatralnych, ilustracje do bajek, puzzle przedstawiające ilustracje do bajek, prezentacja multimedialna” Teatr lalek”,
karty pracy z zadaniami matematycznymi, liczmany do ilustracji zadań, korale do liczenia, kartki z nazwami zawodów i wykonywanymi czynnościami , szablony do wykonania kukiełek, teatrzyk, dyplomy dla aktywnych uczniów.

Zapis w dzienniku:
Rozpoznawanie po wysłuchanych fragmentach i na ilustracjach tytułów bajek i spektakli dla dzieci. Wypowiedzi uczniów na temat ich wrażeń z oglądania przedstawienia teatralnego. Nazywanie różnych rodzajów lalek występujących w przedstawieniach teatralnych na podstawie prezentacji multimedialnej. Wypowiedzi uczniów na podstawie wysłuchanego tekstu „Jak w teatrze”W. Widłaka” i „Ale teatr” M. Brykczyńskiego” Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Wykonanie kukiełek . Wymyślanie i prezentowanie scenek teatralnych za pomocą samodzielnie wykonanych kukiełek – zabawa w teatr.

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ

1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania najbardziej aktywni otrzymują dyplom.
Wspólne powitanie za pomocą „Iskierki”
2. Nawiązanie do tematu zajęć. Wspólne rozwiązanie zagadki.
Jak się nazywa taki budynek, w którym zobaczysz scenę kurtynę? Krzesła tam stoją rząd za rzędem, a ja tam bajki oglądać będę.
TEATR
3. Oglądanie prezentacji multimedialnej prezentującej spektakle teatralne i rodzaje lalek grających w spektaklach dla dzieci ( pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka, lalka cieniowa ).
4. Wypowiedzi dzieci jakie przedstawienia teatralne oglądały, czy występowali tam aktorzy, czy lalki. Uczniowie mówią na temat ich wrażeń podczas oglądania przedstawień teatralnych.
Jakie bajki oglądaliście?
Kto występował?
Jak nazywają się ludzie, którzy odgrywają role w teatrze?
Jak to się dzieje, że lalki ożywają na scenie?
Co wam się najbardziej podobało?
5. Rozpoznawanie tytułów bajek, spektakli dla dzieci na podstawie ilustracji i fragmentów wysłuchanych bajek czytanych przez nauczyciela lub wysłuchanych z nagrań radiowych.
- Nauczyciel czyta lub włącza fragment bajki, dzieci rozpoznają, co to za bajka i dobierają do niej ilustrację.
„Czerwony Kapturek”, „Kot w butach”, „Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Calineczka”, „Księżniczka na ziarnku grochu”.
- Nauczyciel rozdaje puzzle z ilustracjami różnych bajek. Dzieci w grupach układają puzzle i odgadują tytuł bajki :
„ Śpiąca królewna”, „Pinokio”, „Trzy świnki” , „Mała Syrenka”, „Królowa Śniegu”, „Królewna Śnieżka”, „Koziołek Matołek” .
6.Uzupełnianie zdań o teatrze. Pisownia wyrazów z „rz”.
Ćw.1i 2 str.64
W teatrze oglądamy przedstawienie.
Grają tu aktorki, aktorzy i lalki.
My też możemy urządzić przedstawienie.
Wykorzystamy różne rekwizyty.
7. Przerwa śródlekcyjna – Pląs „Miczitanka”
8.Słuchanie opowiadania Wojciecha Widłaka „Jak w teatrze” oraz wiersza Marcina Brykczyńskiego „ Ale teatr”.
Wypowiedzi ukierunkowane pytaniami nauczyciela.
- Co dzieci chciały przygotować dla swojej pani?
- Dlaczego im to się nie udało?
- Co się stało w teatrze za sprawą chochlika?
- Co to jest budka suflera?
- W jaki sposób udało się uporządkować wydarzenia na scenie teatru?
- Jaki mógłby być dalszy ciąg opowiadania?
Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów. Pokazanie na zdjęciach co to jest: budka suflera, widownia, scena, loża. rekwizyty.
9. „Kto pracuje w teatrze ?” – dobieranie nazw zawodów do wykonanych czynności.
aktor Dobiera aktorów.
sufler Gra na scenie.
reżyser Projektuje dekoracje.
scenograf Podpowiada aktorom.
Dzieci dobierają zawody i czynności wykonywanych osób.
( Na tablicy i na kartkach).
Wklejenie kartek do zeszytu.
10. Wspólnie rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących dodawania i odejmowania w zakresie 20.
Zad.1
Calineczka zerwał 8 niebieskich i 4 żółte kwiaty. Ile kwiatów zerwała Calineczka?
8+4=12
Odp.: Calineczka zerwała 12 kwiatów.
Zad. 2
Jaś i Małgosia dostali od Baby Jagi 16 pierników. Dzieci zjadły 8 pierników. Ile pierników mu zostało?
16-8= 8
Odp.: Zostało mu 8 pierników.
Zadania są ilustrowane na tablicy. Nauczyciel zapisuje podane przez dzieci rozwiązanie i odpowiedź. Dzieci malują lub skreślają elementy na kartach pracy pod zadaniami. Piszą rozwiązanie i odpowiedź.
11. Próby samodzielnego rozwiązania zadań tekstowych dotyczących dodawania i odejmowania w zakresie 20.
Zad. 3
Mama włożyła do koszyczka Czerwonego Kapturka 9 śliwek
i 6 jabłek. Ile owoców włożyła mama do koszyczka?
Zad. 4
Macoch kazała Kopciuszkowi pozmywać 15 talerzy. Kopciuszek pozmywał już 7 talerzy. Ile talerzy jeszcze musi pozmywać?
Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania. Zapisują odpowiedzi.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań.
Zapisuje na tablicy rozwiązania i odpowiedzi.
12. Przypomnienie piosenki „Lekcja rysunków”
13. Samodzielne wykonanie kukiełek, które zagrają w scenkach przygotowanych przez dzieci w parach.
Dzieci wybierają szablony postaci, odrysowują, wycinają, malują. Przyklejają do wykałaczki.
14. Wymyślanie scenek teatralnych z wykorzystaniem wykonanych kukiełek.
15. Prezentowanie w parach lub małych grupach scenek teatralnych z wykorzystaniem wykonanych kukiełek.
16.Utrwalenie wiadomości dotyczących teatru.
Wyszukiwanie w tekście wyrazów związanych z teatrem.
Ćw.3 str. 65.
Podpisywanie zdjęć przedstawiających kurtynę, scenę i widownie, odpowiednimi wyrazami. Ćw.4 str.65
Sprawdzenie przez nauczyciela poprawności wykonania zadania.
17. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania do 20 – malowanka matematyczna.
18.Podsumowanie zajęć.
Rozmowa na temat „Jak należy się zachowywać w teatrze”
Czego nie należy robić?”
19. Praca domowa – dokończyć malowankę matematyczną.
Nauczyć się czytać opowiadanie „Jak w teatrze”.
20.Nagrodzenie najaktywniejszych uczniów. Wręczenie dyplomów „Przyjaciel teatru.”

BIBLIOGRAFIA
Kitlińska – Pięta H. , Orzechowska Z. – Scenariusze zajęć całodniowych klasa I, część 3. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej – ŻAK Warszawa 2000.
„Matematyka – klasa 1 – karty pracy” OFICYNA WYDAWNICZA „IMPULS” Kraków 2002 r.
Książka nauczyciela – Nowe już w szkole cz. 4. warszawa 2010r.
„Scenariusze zajęć integralnych dla klas I – III” - WOM Poznań 1998r.
„Zintegrowana edukacja w klasach I – III” – red. E. Misiorna i E. Ziętkiewicz WOM Poznań 1999 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.