X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16283
Przesłano:

Charytatywność i oszczędzanie. Scenariusz zajęć edukacji finansowej

Scenariusz zajęć edukacji finansowej prowadzonych w klasie II a Szkoły Podstawowej nr 75 im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku w ramach projektu „Moje pierwsze pieniądze”.

Prowadząca: Anna Świderska
Klasa: II a
Temat: Charytatywność i oszczędzanie.

Zakresy edukacji: edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczna.

Środki dydaktyczne: odtwarzacz DVD, prezentacja multimedialna, zeszyt ćwiczeń dla klas 2-3 „Moje pierwsze pieniądze” autorstwa M. Rudasz-Boryczko, M. Boryczko, foldery, ulotki organizacji charytatywnych, napis charytatywność, koperty z kategoriami wydatków, papierowe banknoty i monety.

Formy: zbiorowa, indywidualna, zespołowa.
Metody: pogadanka/dyskusja, problemowa, działań praktycznych.

Cele zajęć:
Uczeń:
- zna różne sposoby dysponowania pieniędzmi,
- potrafi wykorzystać pieniądze zgodnie z założonymi przez siebie
celami,
- potrafi uzasadnić w jaki sposób działa organizacja charytatywna,
- komunikuje się i współdziała w zespole w celu zaplanowania akcji
charytatywnej,
- zna finansowe aspekty funkcjonowania organizacji charytatywnej,
- współdziała w zespole w celu zaplanowania akcji pomocowej,
- rozpoznaje potrzeby innych i planuje działania w zespole,
- rozwija aktywne sposoby mówienia ( argumentowanie,
uzasadnianie, negowanie, potwierdzanie, wyjaśnienie, podawanie
przykładów ).

Pojęcia: akcja charytatywna, pomoc międzynarodowa.


Przebieg zajęć:

1. Prezentacja multimedialna - Co można zrobić z pieniędzmi?
2. Wspólne definiowanie pojęcia charytatywność ( co to są akcje
charytatywne? )
3. Praca w małych zespołach nad problemem ( karta pracy s.43 )
4. Prezentacja zadania domowego ( uczniowie prezentują zebrane
wcześniej informacje dotyczące akcji charytatywnych prowadzonych w kraju/regionie)
5. Rozmowa:
- Jak rozumiem pojęcia: pomoc, dzielenie się z innymi, bezinteresowność?
- Czy ktoś spotkał osobę potrzebującą pomocy lub był świadkiem jak ktoś jej udzielał?
- Czy każdy z uczniów wie, co to są akcje charytatywne?
- Która z zaprezentowanych akcji jest najpopularniejsza?
- Czy ktoś kiedyś pomagał w akcji charytatywnej?
Jak może wyglądać zaangażowanie w akcję charytatywną?
Różne cele, na które skierowane są akcje (ubóstwo, ludzie chorzy, bezpieczeństwo, zwierzęta, dzieci, pomoc międzynarodowa, ochrona środowiska naturalnego)
Różne formy działalności i pomocy (wolentariat, wpłaty, pisanie listów, debaty)
6. Pogadanka na temat charytatywności:
- Co się dzieje z pieniędzmi, które trafiają do organizacji charytatywnej?
- Skąd można wziąć pieniądze na akcję charytatywną?
- Jak inaczej niż za pomocą pieniędzy można pomagać charytatywnie?

7. Praca w zespołach nad planowaniem budżetu akcji charytatywnej.
Każda z pięciu grup:
- losuje numer pod, którym kryje się zadanie związane z niesieniem pomocy przez organizację charytatywną,
- przelicza budżet umieszczony w kopercie,
- tworzy listę wydatków (opłaty za lokal, telefon, wynagrodzenie, druk ulotek, pomoc bezpośrednia),
- wkłada w każdą kopertę reprezentującą kategorię wydatków tyle
banknotów i monet ile uważają za stosowne,
- prezentuje dokonane ustalenia i uzasadnia je.

8. Dyskusja:
- Jakie wydatki trzeba wziąć pod uwagę prowadząc akcję charytatywną?
- Które wydatki są ważniejsze a które mniej ważne?
- Które akcje wymagają większych wydatków a które mniejszych?
- Czy pomoc zawsze jest uzależniona od poniesionych wydatków?

9. Planowanie wsparcia dla akcji charytatywnej
(zadanie w zeszycie ćwiczeń s.44)

10. Prezentacja propozycji oraz wspólne ustalenie klasowej akcji
charytatywnej wraz z terminem realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.