X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16185
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program edukacyjny zajęć koła języka niemieckiego

Program edukacyjny

Wir sind froh, wir sind fit.
Lernst du mit?

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Niniejszy projekt edukacyjny dotyczy realizacji zagadnień z zakresu nauczania języka niemieckiego w klasach IV-V szkoły podstawowej w ramach zajęć koła języka niemieckiego. Stanowi poszerzenie wiedzy z zakresu krajoznawstwa, zagadnień leksykalnych, gramatycznych oraz podstawowych sprawności językowych. Jest spójny z podstawą programową dotyczącą nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej.
Założyłam, iż realizacja projektu odbywać się będzie przez cały rok szkolny i towarzyszyć jej będą konkursy języka niemieckiego, wystawy oraz dzień języka niemieckiego.
Zakładam, iż po zakończeniu realizacji projektu przeprowadzę jego ewaluację, korzystając z ankiety ewaluacyjnej własnego projektu, dostosowanej do treści niniejszego programu.

CEL GŁÓWNY:
Rozwijanie kompetencji językowych ucznia

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznanie państw obszaru niemieckojęzycznego
Kształtowanie postawy opartej na tolerancji i szacunku dla ludzi o odmiennej kulturze, tradycji i obyczajach
Zdobywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeszłości w celu budowania pokojowej przyszłości
Poznanie obyczajów i tradycji państw niemieckojęzycznych (Ostern, Weihnachten, Karneval, Advent)
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji
Nauczanie poprzez zabawę
Rozwijanie podstawowych sprawności językowych (mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie, krajoznawstwo)

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
Uczeń rozwinął podstawowe kompetencje językowe
Uczeń zna państwa obszaru niemieckojęzycznego
Uczeń zna obyczaje i tradycje państw tego obszaru
Uczeń potrafi pracować w grupie
Uczeń potrafi pracować samodzielnie, poszukiwać potrzebnych mu informacji
Uczeń potrafi dokonać prezentacji własnych umiejętności, prac oraz osiągnięć

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:
Dzień języka niemieckiego
Realizacja projektu „Poznaj kraje niemieckojęzyczne”
Szkolny klub Pfote
Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu


OPIS FORM REALIZACJI PROGRAMU

I. Projekt „Poznaj kraje niemieckojęzyczne” 2011/20012

FORMA REALIZACJI I CELE

Herbst im Park - Ausstellung
Kształtowanie wyobraźni dziecka
•Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych prac podczas wystawy
•Utrwalanie poznanego słownictwa z zakresu der Herbst
Rund um die Kartoffel - Projekt
•Uwrażliwienie dziecka na nowy język
•Stymulowanie aktywności, spontaniczności, zapewnienie dobrego kształtu w dalszym kształceniu
•Zapoznanie z legendą o św. Marcinie
•Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć podczas wystawy
Willkommen in Betlehem
•Poznanie obyczajów i tradycji Bożego Narodzenia w Niemczech
•Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
•Nauczanie poprzez zabawę
„Osterhas, Osterhas“...
•Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
•Nauczanie poprzez zabawę
•Motywowanie do pracy poprzez pochwałę
•Poznanie obyczajów i tradycji Wielkanocy w Niemczech
•Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
•Nauczanie poprzez zabawę
Advent, Advent - projekt
•Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych prac podczas wystawy
•Utrwalanie poznanego słownictwa z zakresu Advent
•Uwrażliwienie dziecka na nowy język
•Stymulowanie aktywności, spontaniczności, zapewnienie dobrego kształtu w dalszym kształceniu
•Zapoznanie z legendą o św. Marcinie
•Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć podczas wystawy
Karneval - projekt
•Kształtowanie wyobraźni dziecka
•Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych prac podczas wystawy
•Utrwalanie poznanego słownictwa z zakresu Karneval
•Uwrażliwienie dziecka na nowy język
•Stymulowanie aktywności, spontaniczności, zapewnienie dobrego kształtu w dalszym kształceniu
•Zapoznanie z tradycją karnawału w Niemczech
•Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć podczas wystawa
Dzień języka niemieckiego
•Rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
•Kształtowanie prawidłowej wymowy
•Zapoznanie z dziecięca piosenką niemieckojęzyczną
•Utrwalenie oraz sprawdzenie zdobytych wiadomości i sprawności językowych
•Nauka poprzez zabawę

II. SZKOLNY KLUB PFOTE
PLAN PRACY 2011/2012


III. SZKOLNY KONKURS NA NAJORYGINALNIEJSZĄ KARTKĘ I ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA KLAS IV- VI
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

IV. DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
SCENARIUSZ DJN

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU:
• Program przeznaczony jest do realizacji w klasach
IV-V szkoły podstawowej. Treści programu dostosowane
są do potrzeb dzieci i wymogów współczesnej szkoły.
• Zajęcia odbywają się w ramach koła języka
niemieckiego.
• Zajęcia odbywać się będą w sali szkolnej, sali
gimnastycznej.

Treści projektu zawierają zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, regionalnej, czytelniczo – medialnej.

SPOSOBY OCENIANIA UCZNIA:
Z uwagi na charakter przedmiotu najbardziej odpowiednie są zadania praktyczne (badany uczeń wykonuje pracę, nauczyciel obserwuje i ocenia efekty jego pracy). Kartkówki i prace klasowe zastąpię odpowiednio przygotowanymi zadaniami, sprawdzającymi umiejętności uczniów (karta pracy, krzyżówka, rebus, gra dydaktyczno-leksykalna). Będą one poprzedzone realizacją przygotowanych przeze mnie cyklów przykładów i ćwiczeń. Podczas ćwiczeń będę obserwowała i gromadziła informacje dotyczące :
- samodzielności w rozwiązywaniu zadań
- współpracy w grupie
- umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej i
sprawności praktycznych.

EWALUACJA PROGRAMU:
Ewaluacja służy dwóm celom:
• pomaga sprawdzić jakość (użyteczność, efektywność,
skuteczność) projektu
• pomaga udoskonalić projekt (wskazując możliwości
poprawy)

UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE:
W toku realizacji projektu uczeń zdobędzie następujące umiejętności ponadprzedmiotowe:
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność prezentacji własnych osiągnięć
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM:
• gry symulacyjne
• gry dydaktyczno – leksykalne
• zajęcia praktyczne (prace ręczne)
• wystawy, prezentacje
• przedstawienia
• konkursy

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU:
Program zakłada następujące działania wspomagające:
• wykonanie wystawy Kastanieniguren
• wykonanie pieczątek kartoflanych
• wykonanie gazetki tematycznej Advent, Weihnachten,
Ostern, Karneval
• zorganizowanie konkursu szkolnego
• zorganizowanie dnia języka niemieckiego


Program napisała:

Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.