X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16195
Przesłano:
Dział: Języki obce

Praca na stanowiskach samodzielnego uczenia się na lekcji języka niemieckiego "Stationenlernen"

PRACA NA STANOWISKACH SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO „STATIONENLERNEN”


„Stationenlernen” czyli praca na stanowiskach samodzielnego uczenia się należy do otwartej formy lekcji. Forma ta daje możliwość utrwalenia lub powtórzenia materiału gramatycznego i leksykalnego. W klasie zostają utworzone stacje, które są ponumerowane. Na każdej stacji uczniowie mają do wykonania określone zadania. Wszystkie rozwiązania zostają zapisane na Kartach Pracy.
Przed lekcją:
- uczniowie zostają przez nauczyciela poinformowani, jakiego zakresu materiału będą dotyczyć zadania do wykonania na poszczególnych stacjach,
- nauczyciel dzieli uczniów na grupy,
- nauczyciel planuje zadania na każdą stację,
- nauczyciel przygotowuje obowiązkowe i nieobowiązkowe stacje
- nauczyciel przygotowuje Karty Pracy
W czasie lekcji:
- nauczyciel wyjaśnia uczniom na czym polegają zadania na każdej stacji
- nauczyciel informuje uczniów o funkcji Kart Pracy,
- nauczyciel wymienia, które stacje są obowiązkowe, a które nieobowiązkowe
- nauczyciel jest obserwatorem, nie ingeruje w rozwiązywanie przez uczniów zadań.
Po lekcji:
- nauczyciel sprawdza Karty Pracy i notuje uwagi dotyczące rozwiązań,
Na następną lekcję nauczyciel rozdaje poprawione Karty Pracy.

Wprowadzając tę formę pracy, chciałam przede wszystkim odejść od schematu lekcji powtórzeniowej. Moja lekcja nie miała charakteru sprawdzającego, więc podczas pracy uczniowie mogli korzystać z zeszytów przedmiotowych oraz podręcznika.
Lekcja, w której zastosowałam tą formę pracy, odbyła się w grupie 20 osobowej w klasie piątej. Miała ona charakter lekcji powtórzeniowej po pierwszym rozdziale podręcznika „der,die, das Neu V”. W rozdziale tym uczniowie poznawali dni tygodnia i przedmiotów szkolnych oraz uczyli się odmiany nieregularnych czasowników ( sprechen, lesen, sehen).

PRZEBIEG LEKCJI

W klasie zostało utworzonych sześć stacji. Pięć stacji było obowiązkowych, jedna stacja szósta była nieobowiązkowa. Każda stacja miała swój numer i na każdej stacji znajdowały się zadania do wykonania przez uczniów .Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Nauczyciel wyjaśnił uczniom zadania do wykonania na poszczególnych stacjach. Uczniowie otrzymali Karty Pracy na których notowali rozwiązania zadań. Po wykonaniu wszystkich zadań na stacjach uczniowie oddawali nauczycielowi Karty Pracy. Na następną lekcję nauczyciel oddał uczniom poprawione Karty Pracy.

Opis stacji

Stacja 1
Cele: uczeń potrafi zastosować właściwy szyk wyrazów w zdaniu
Materiały: karteczki z pojedynczymi wyrazami
Sprawność: pisanie/czytanie
Uczniowie układają cztery zdania z rozsypanki wyrazowej. Na obiegówce zapisują zdania.

Stacja 2
Cele: uczeń potrafi:
-przyporządkować obrazek do odpowiedniej czynności
- zrozumieć tekst pisany.
Materiały: obrazki z wybranymi czynnościami, podpisy do obrazków.
Sprawność: czytanie ze zrozumieniem
Uczniowie przyporządkowują obrazek podpisowi. Na obiegówce zapisują litery podporządkowane numerom zdań.

Stacja 3
Cele: uczeń potrafi:
- na podstawie rysunków nazwać przedmioty szkolne,
- poprawnie zapisać nazwy przedmiotów szkolnych.
Materiały: obrazkowy plan lekcji
Sprawność: pisanie
Uczniowie uzupełniają zapisane na obiegówce zdanie na podstawie obrazkowego planu lekcji.

Stacja 4
Cele: uczeń potrafi:
- udzielić odpowiedzi na postawione pytania.
- zapisać poprawnie odpowiedź.
Materiały: zapisane na kartce pytania.
Sprawności: pisanie
Uczniowie odpowiadają na pytania. Udzielają odpowiedzi na obiegówce.

Stacja 5
Cele: uczeń potrafi w odpowiedniej formie odmienić czasowniki nieregularne.
Materiały: 5 zdań zapisanych na kartce.
Sprawność: pisanie
Uczniowie piszą na obiegówce odpowiednio odmienione czasowniki.

Stacja 6
Cele: uczeń potrafi wymienić przedmioty szkolne i je zapisać.
Materiały: karton z pędzelkiem w środku.
Sprawność: pisanie
Uczniowie przez dotyk rozpoznają przedmiot, który znajduje się w pudełku i piszą na obiegówce przedmiot szkolny, z którym ten przedmiot im się kojarzy.

KARTA PRACY UCZNIA
Laufzettel zum Thema „Schule”
Gruppe....................................
Namen........................................
Vornamen........................................


Station 1
Bilde die Sätze! Utwórz zdania!

1........................................
2........................................
3........................................
4........................................

Station 2
Ordne die Bilder den Sätzen zu! Przyporządkuj obrazki zdaniom!
1. ...........................
2. ........................
3. ...........................
4. ........................
5. ........................
6. ...........................

Station 3
Ergänze! Uzupełnij!
Eva hat am Dienstag........................................
........................................

Eva hat am Mittwoch ..................

Station 4
Antworte auf die Fragen! Odpowiedz na pytania!
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................

Station 5
Ergänze die Verben! Uzupełnij czasowniki!
1. .................................
2. ..............................
3. ..............................
4. .................................
5. .................................

Station 5
Welches Schulfach ist das? Jaki to przedmiot?
....................................

Dzięki takiej formie zajęć uczniowie uczą się pracować samodzielnie. Uczniowie sami określają tempo pracy na poszczególnych stacjach. Nauczyciel na podstawie obserwacji może dokonać oceny poziomu wiedzy uczniów. Dużą zaletą tej formy zajęć jest to, że wszyscy uczniowie aktywnie biorą udział w lekcji. Biorąc po uwagę fakt, że uczniowie nie lubią rutyny w czasie lekcji ta otwarta forma zajęć jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.