X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 16148
Przesłano:
Dział: Języki obce

Gry i zabawy matematyczne w języku angielskim - gimnazjum

CEL OGÓLNY:
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się słownictwem matematycznym w języku angielskim

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- poznaje i utrwala angielskie słownictwo z kategorii nauka,
- tłumaczy tekst matematyczny z języka angielskiego,
- formułuje określenia matematyczne i odpowiedzi do rozwiązanych zadań w języku angielskim,
- rozumie proste wypowiedzi ze słuchu,
- konstruuje wypowiedź ustną w języku angielskim,
- korzysta ze słownika angielsko-polskiego.

METODY PRACY :
- burza mózgów,
- metoda problemowa,
- gry dydaktyczne,
- metoda oglądowa,

FORMY PRACY:
- praca grupowa

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: plakat z napisem „MATH”, tablica, karteczki ze słowami angielskimi, lotki, kserokopie, słowniki angielsko-polskie, plansza z cyframi.

CZAS : 45 min.


Przebieg lekcji

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
• Powitanie, sprawdzenie listy obecności
• Zapoznanie z celami lekcji

ROZGRZEWKA JĘZYKOWA
• Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje plakat z napisem „ MATH”. W określonym czasie maja wypisać jak najwięcej słów, które kojarzą im się z matematyką. Nauczyciele przydzielają punkty.

1. Nauczyciel rozdaje grupom kserokopie z wykreślanką . Po wykreśleniu słów związanych z żywnością uczniowie muszą odnaleźć 5 słów matematycznych i podać ich polskie odpowiedniki.
2. Przedstawiciele grup rzucają lotkami do tablicy z różnymi wyrazami w języku angielskim. Jeśli uczeń trafi w słowo matematyczne otrzymuje punkt.
3. Uczniowie otrzymują kserokopie z matematyczną definicją. Korzystając ze słowników tłumaczą tekst. Nauczyciel przyznaje grupom punkty.
4. Uczniowie rozwiązują 2 zadania matematyczne w języku angielskim. Każda z grup formułuje odpowiedź w języku polskim i angielskim.
5. Uczniowie przyglądają się przez minutę na planszę z cyframi. Po zakryciu planszy muszą odpowiedzieć na pytania nauczyciele:
- How many numbers „1” were on the board ? (Ile było “1”?)
- How many numbers “2” were on the board ?(Ile było “2”?)
- How many numbers bigger than 2 were on the board? ( Ile było liczb większych niż 2?)
- How many even numbers were on the board ? (Ile było liczb parzystych?)

PODSUMOWANIE

• ( If time ) Uczniowie zapisują jak najwięcej słów na literę P związanych z matematyką. Korzystając ze słownika tłumaczą zapisane słowa. Nauczyciel przyznaje grupom punkty.
• Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.