X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16140
Dział: Gimnazjum

Konkurs "Przyjaciel Ziemi" - regulamin i test

Szkolny konkurs,, Przyjaciel Ziemi”

Imię i nazwisko........................................klasa................

Masz przed sobą do rozwiązania test składający się z 18 pytań. W pytaniach zamkniętych zaznacz jedną odpowiedź znakiem „X”. W przypadku pomyłki zakreśl ją w kółko i postaw „X” przy właściwej.Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 24punkty. Powodzenia!

1) Który zestaw zawiera wyłącznie nazwy gatunków zwierząt znajdujących się w Polsce pod całkowitą ochroną (0-1p):
a) jesiotr zachodni, szczur wędrowny, modliszka, b) zaskroniec zwyczajny ,kozica górska, bocian czarny,
c) kuropatwa, żółw błotny, wróbel domowy , d) jeż, salamandra plamista, zając szarak

2) Który zestaw zawiera wyłącznie nazwy gatunków roślin znajdujących się w naszym kraju pod ochroną (0-1p):
a) pełnik europejski, stokrotka, konwalia majowa, b) pokrzywa zwyczajna, kosodrzewina, grążel żółty,
c) grzybień biały, limba, widłak goździsty, d) cis pospolity, widłak wroniec, mniszek lekarski

3) Ile jest w Polsce parków narodowych? (0-1p):
a) 18, b) 23, c) 22, d) 24

4)Zwiększanie się ilości dwutlenku węgla w atmosferze jest przyczyną (0-1p):
a) kwaśnych deszczy, b) efektu cieplarnianego, c) eutrofizacji wód, d) dziury ozonowej

5) Dzikie wysypiska śmieci mogą być przyczyną (0-1p):
a) zanieczyszczeń wód gruntowych, b) skażenia gleb, c) zanieczyszczeń wód płynących,
d) wszystkich wymienionych zjawisk

6) Który punkt zawiera czynności mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej(0-1p):
a) stosowanie żarówek energooszczędnych, b) ogrzewanie urządzeniami z termostatem,
c) wyłącznie świateł w pustych pomieszczeniach, d) każdy punkt zawiera te czynności

7) Efekt cieplarniany to (0-1p):
a) efekt powstający w wyniku opadu ciepłego lub kwaśnego deszczu
b) inaczej efekt szklarniowy charakteryzujący się tym, że pod wpływem promieniowania UV powstają w ozonosferze ,,dziury”, przez które ucieka ciepło
c) efekt ogrzewania się kuli ziemskiej na skutek zatrzymywania przez gazy cieplarniane promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię
d) efekt ochładzania się klimatu na Ziemi wskutek pochłaniania ciepła przez gazy cieplarniane

8) Dzień Ziemi obchodzony jest (0-1p):
a) 17 października, b) 5 czerwca, c) 14 września, d) 22 kwietnia

9) Który z wymienionych odpadów ulegnie w niedługim czasie biodegradacji (rozłoży się) (0-1p):
a) plastikowa butelka, b) metalowa puszka po napoju, c) obierki z ziemniaków, d) papierowa torebka

10) Podaj nazwy parków narodowych leżących na terenie województwa lubelskiego (0-2p):
........................................

11) Wymień odnawialne źródła energii (0-2p):
a)...................................b)..................................c)................................d).............................

12) Wymień sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (0-2p):
a)........................................
b)........................................

13) Do surowców wtórnych należy (0-1p):
a) szkło, b) plastik, c) metal, d) wszystkie wymienione

14) Z podanych organizmów utwórz łańcuch pokarmowy, podpisz producenta, drapieżcę i roślinożercę (0-2p):
mysz, żaba, mucha, zboże, lis, człowiek, szczupak, biedronka, glony

15) W podanym łańcuchu pokarmowym kornik jest (0-1p):
dąb → kornik → dzięcioł → lis
a) konsumentem II rzędu, b) producentem, c) konsumentem I rzędu, d) destruentem

16) Recykling to (0-1p):
a) inaczej obieg wody w przyrodzie
b) wytwarzanie z odpadów nowych przedmiotów
c)cykle biogeochemiczne związane z obiegiem pierwiastków
d) wyniszczanie gleb

17) Tlenki siarki i tlenki azotu emitowane do atmosfery dają w połączeniu z wodą (0-1p):
a) efekt cieplarniany b) efekt szklarniowy c) kwaśne opady d) eutrofizację wód

18) Wymień skutki kwaśnych opadów (0-3p):
a)........................................
b)........................................
c)........................................


SZKOLNY KONKURS „PRZYJACIEL ZIEMI”

Cele konkursu:
o Propagowanie zachowań proekologicznych
o Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
o Uwrażliwianie na piękno przyrody
o Zachęcanie do poszukiwania wiedzy z różnych źródeł informacji

REGULAMIN KONKURSU:
1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I- III gimnazjum i przebiega w formie indywidualnej.
2) Konkurs ma formę pisemnego zestawu zadań składających się z : zadań otwartych i zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności dotyczące podanych niżej zagadnień (treści).
3) Zainteresowani uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa do dnia ......marca ........ r. do p. ................ .
4) Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomem i oceną (cząstkową) z chemii, geografii lub biologii.
5) Konkurs odbędzie się dnia............... o godz......... w sali nr ...

Konkurs obejmuje zagadnienia:
1. Źródła zanieczyszczeń powietrza i jego skutki ( efekt cieplarniany, smog, kwaśne opady, dziura ozonowa)
2. Sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
3. Źródła zanieczyszczeń wód i metody ochrony
4. Przyczyny degradacji i uszkodzeń gleby oraz sposoby jej ochrony
5. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
6. Surowce wtórne, recykling
7. Ogólne informacje o parkach narodowych Polski (obecna ilość, parki naszego województwa)
8. Łańcuchy pokarmowe organizmów, chronione gatunki roślin i zwierząt w Polsce

Serdecznie zapraszam
Anita Spyrka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.