X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16021
Dział: Gimnazjum

Pytania testowe do konkursu "220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja"

1. Obrady Sejmu Czteroletniego odbywały się w latach:
a) 1787-1791
b) 1788-1792
c) 1789-1793
2. Jak brzmiała oficjalna nazwa Konstytucji 3 Maja:
a) Ustawa Rządowa
b) Ustawa Zasadnicza
c) Ustawa Sejmowa
3. Autorami Konstytucji 3 Maja byli:
a) Stanisław August Poniatowski, Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki
b) Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj
c) Szczęsny Potocki, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj
4. Marszałkami w czasie Sejmu Wielkiego byli:
a) Stanisław Małachowski, Kazimierz Nestor Sapieha
b) Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj
c) Ignacy Potocki, Seweryn Rzewuski
5. Konstytucja 3 Maja została uchwalona:
a) na Wawelu w Krakowie
b) na Zamku Królewskim w Warszawie
c) w Łazienkach w Warszawie
6. Konstytucja 3 Maja była:
a) pierwszą na świecie
b) pierwszą w Europie, drugą na świecie
c) drugą w Europie
7. Konstytucja 3 Maja została uchwalona w roku:
a) 1791
b) 1771
c) 1781
8. Zgodnie z Konstytucją 3 Maja tron Polski miał być dziedziczny dla dynastii:
a) Piastów
b) Jagiellonów
c) Saskiej – Wettinów
9. Konstytucja 3 Maja :
a) zniosła podział na Koronę i Litwę
b) utrzymała podział na Koronę i Litwę
c) wprowadziła podział na Koronę i Litwę
10. Konstytucja 3 Maja pozbawiła prawa głosu:
a) szlachtę gołotę
b) szlachtę zagrodową
c) szlachtę folwarczną
11. W myśl Konstytucji władzę prawodawczą stanowił:
a) dwuizbowy Sejm wybierany na dwuletnią kadencję
b) jednoizbowy Sejm wybierany na czteroletnią kadencję
c) jednoizbowy Sejm wybierany na dwuletnią kadencję
12. Władzę wykonawczą sprawował:
a) król i Senat
b) król i izba poselska
c) Straż Praw na czele z królem
13. Zgodnie z Konstytucją 3 Maja ministrów mianował:
a) król
b) Sejm
c) sejmiki szlacheckie
14. W następstwie uchwalenia Konstytucji 3 Maja :
a) Rzeczpospolita przekształciła się w monarchię konstytucyjną
b) utworzono państwo demokratyczne
c) Rzeczpospolita stała się monarchią absolutną
15. Konstytucja 3 Maja utrzymała:
a) sejmiki elekcyjne i relacyjne
b) sejmiki elekcyjne
c) sejmiki relacyjne
16. Konstytucja 3 Maja znosiła:
a) liberum veto, a zachowywała wolną elekcję
b) wolną elekcję, a zachowywała liberum veto
c) wolną elekcję i liberum veto
17. Zgodnie z Konstytucją Sejm liczył:
a) 100 posłów
b) 204 posłów
c) 460 posłów
18. Postanowienia Konstytucji zostały obalone w 1792 roku wskutek konfederacji:
a) barskiej
b) targowickiej
c) warszawskiej
19. Zgodnie z Konstytucją 3 Maja Sejm Konstytucyjny miał odbywać się co:
a) 25 lat
b) 10 lat
c) 20 lat
20. Zasada: „ Rex regnat sed non gubernat” oznaczała:
a) król panuje , ale nie rządzi
b) król panuje i rządzi
c) król panuje a lud rządzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.