X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16016
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z turnieju ekologicznego

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU EKOLOGICZNEGO
” Jestem obserwatorem przyrody mojej Gminy i jej opiekunem”

Dnia 6 maja 20.. roku w Gimnazjum ...... odbył się turniej ekologiczny pt.” ” Jestem obserwatorem przyrody mojej Gminy i jej opiekunem”.
Celem turnieju było:
- Uzyskanie najważniejszych informacji o naszej gminie Kotla, które umożliwią osobom z zewnątrz poznanie krajobrazu i ciekawych miejsc.
- Zwrócenie uwagi na ważne problemy związane z niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w środowisku.
- Uczenie odpowiedzialności i umiejętności reagowania na potrzeby środowiska naturalnego.
- Umiejętność pracy zespołowej, wspólne podejmowanie decyzji oraz umiejętność planowania pracy i zdobywania informacji.
W turnieju uczestniczyli wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Każda klasa zbierała materiały i informacje przez 8 tygodni, które należało zaprezentować w formie plakatu, prezentacji multimedialnej oraz sprawozdania. Zadania do realizacji:
1. Określenie krajobrazu naszej gminy.
2. Atrakcje turystyczne.
2. Jaki jest stan środowiska? Problemy ekologiczne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku.
4. Wyjaśnić potrzebę segregacji odpadów na naszym terenie.
5. Charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt naszej gminy.
6. Znaczenie lasu dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów Ziemi i naszego otoczenia.
7. Czy w naszej okolicy występują dzikie wysypiska śmieci.
Jury konkursu w składzie:
• Pani .................
oceniało
- oryginalność
- pomysłowość
- poprawność językowa
- adekwatność treści projektu do sformułowanego tematu i ustalonych celów
- sposób prezentacji

Jako pierwsze wystąpiły:
1. „ Ekoludki” - klasa I a
2. „ Leśna Trole” – klasa I b
3. „Leśna skrzaty” - klasa II a
4. „Zacisze domowe” - klasa III a
5. „Kasztaniaki” - klasa II b
6. „Duszki leśne” - klasa III b
7. „Zielone ludki” - klasa I c
8. „Ekobiedroneczki” - klasa III c
Forma prezentacji wszystkich zebranych informacji w klasach była bardzo ciekawa, Poszczególne miejsca: ........................................
Każda z klas otrzymała dyplom a trzy pierwsze klasy otrzymały wielkie pudła słodyczy sponsorowane przez p. Radosława Hajduka „Chata Polska” oraz p. Władysława Dula „ Cegielnia Kotla”.
Turniej był ciekawą lekcją o niekorzystnych zmianach zachodzących w środowisku oraz o przyrodniczych walorach naszej Gminy.

Organizator szkolnego turnieju
Renata Dobrowolska- Fischer

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.