X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15993
Przesłano:

Jesień w ogródku warzywnym. Konspekt zajęć zintegrowanych

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Temat bloku : JESIEŃ W OGRÓDKU WARZYWNYM

Temat dnia : Jesienne zbiory warzyw.

Miejsce : klasa I
Czas trwania zajęć : jeden dzień aktywności

Zapis w dzienniku : Rozwiązywanie zagadek o warzywach. Całościowe odczytywanie nazw warzyw. Poznanie wartości odżywczych warzyw. Wspólne śpiewanie 1 zwrotki i refrenu piosenki pt. „ Piosenka wesołej kapusty”. Porównywanie liczebności zbiorów. Układanie zadań i symulowanie rozwiązań. Poprawne używanie zwrotów – wewnątrz, na zewnątrz. Zabawa ruchowa „ Uwaga warzywo”. Wyklejanie warzyw kawałkami papieru kolorowego.

Cele główne :
- kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania warzyw, wskazywanie części jadalnych
- uświadomienie potrzeby spożywania warzyw
- bogacenie słownictwa uczniów
- kształcenie umiejętności wypowiedzi całymi zdaniami.
- doskonalenie sprawności manualnej
- utrwalenie umiejętności posługiwania się terminami : wewnątrz, na zewnątrz

Cele szczegółowe :
Uczeń :
- uważnie słucha czytanego tekstu
- rozwiązuje zagadki o warzywach
- wyodrębnia pierwsze głoski w nazwach warzyw
- śpiewa piosenkę pt. „Piosenka wesołej kapusty”
- porównuje zbiory
- posługuje się terminami : wewnątrz, na zewnątrz
- plastycznie przedstawia wybrane warzywo
- bierze czynny udział w zabawie ruchowej „Uwaga warzywo”

Cele operacyjne :
Uczeń :
- prawidłowo rozróżni i nazwie przynajmniej 8 warzyw
- co najmniej 85 % uczniów prawidłowo umieści warzywa wewnątrz i na zewnątrz koszyka
- wszyscy uczniowie wykonają pracę plastyczną pt. „Warzywa”

Metody :
- słowne : rozmowa, praca z tekstem
- oglądowe : pokaz, obserwacja
- działań praktycznych : ćwiczenia manualne, ruchowe, muzyczno- ruchowe

Formy :
- zbiorowa jednolita
- indywidualna jednolita
- indywidualna zróżnicowana - zespołowa

Środki dydaktyczne :
- tekst zagadek
- podpisy do warzyw
- naklejki w 4 kolorach (biały, pomarańczowy, zielony, żółty)
- płyta CD z nagraniem piosenki pt. „Piosenka wesołej kapusty”
- tekst piosenki
- kartoniki z obrazkami warzyw
- kartki z koszykami
- papier kolorowy, klej, sylwety warzyw
- kartoniki z napisem TAK NIE


Przebieg zajęć :

1. Rozwiązywanie zagadek o warzywach Stanisława Karaszewskiego.
2. Wyodrębnianie pierwszych głosek w nazwach warzyw.
3. Próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego powinniśmy jeść warzywa ?”, które z nich jemy na surowo, nazywanie i wskazywanie części jadalnych.
4. Zabawa ruchowa „Uwaga warzywo’
5. Porównywanie zbiorów, posługiwanie się terminami : wewnątrz, na zewnątrz
poleceniem nauczyciela oraz przyporządkowanie im nazw .
7. Połączenie w pary dwóch takich samych wyrazów określających warzywa.
8. Śpiewanie 1 zwrotki i refrenu piosenki pt. „Piosenka wesołej kapusty”
9. Praca plastyczna pt. „Warzywa” – wyklejanie warzyw małymi kawałkami papieru kolorowego z uwzględnieniem kształtu i koloru. 10. Ocena prac i podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.