X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 16029

Scenariusz lekcji bibliotecznej "Szlakiem bajek i baśni, czyli pierwsze spotkanie z biblioteką"

Scenariusz lekcji bibliotecznej w klasie I

Temat: Szlakiem bajek i baśni, czyli pierwsze spotkanie z biblioteką.

1. Cele ogólne:

- Zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną oraz jej zbiorami przeznaczonymi dla uczniów klas młodszych.
- Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki.
- Przygotowanie do samodzielnego wyboru książki.
- Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

2. Cele operacyjne

Uczeń:
- pamięta godziny pracy biblioteki
- zna zasady poszanowania książek
- zna pojęcia: biblioteka, bibliotekarz, karta książki, karta czytelnika
- potrafi zachować się w bibliotece zgodnie z jej regulaminem
- umie samodzielnie dokonać wyboru książki do czytania
- potrafi rozpoznać książkę z biblioteki po jej oznakowaniu
- potrafi zachować się w czasie zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami pracy w grupie

3. Metody pracy:

- pogadanka
- pokaz
- ćwiczenia praktyczne

4. Środki dydaktyczne:

makiety zamków (bajka o Kopciuszku, Śpiącej Królewnie); chata Baby Jagi (bajka o Jasiu i Małgosi); rekwizyty (z modeliny): pantofelek, jabłko, wrzeciono, pierniczek; koperty z zagadkami; plansze z napisami: książka, biblioteka, bibliotekarz; plansze z tytułami bajek; plansza z godzinami otwarcia biblioteki; wystawka książek dla młodszych uczniów; wzór karty czytelnika, powiększona karta książki; zakładki do książek; krzyżówka (hasło KSIĄŻKI); wiersz: J. Huszczy Skarga książki; tamburyn

5. Formy pracy:

- indywidualna
- grupowa
- zespołowa


Przebieg zajęć

1. Faza wstępna

Powitanie, sprawdzenie obecności; w tle słychać muzykę relaksacyjną. Nauczyciel zapisuje temat.

2. Faza pierwsza

Nauczyciel podaje temat i krótko objaśnia cele lekcji. Dzieli klasę na grupy.
Uczniowie losują kolorowe wizytówki w kształcie: koła, kwadratu, trójkąta, prostokąta.

3. Faza druga
. Nauczyciel zaprasza uczniów na wędrówkę po krainie bajek i baśni.

4. Faza trzecia

Nauczyciel informuje uczniów, ze pod koniec lekcji dowiedzą się jak zachować się w bibliotece i jak samodzielnie dokonać wyboru książki do czytania.

5. Faza czwarta

Nauczyciel objaśnia, że na dzieci czekają różne zagadki do rozwiązania i zadania do wykonania. Prosi, aby dzieci utworzyły pociąg i zaprasza w podróż do krainy bajek i baśni.
Dzieci ustawiają się za nauczycielem w wagoniki wg kształtu wizytówek; najpierw kwadraty, potem kółeczka, trójkąty, a następnie prostokąty.

6. Faza piąta

Uczniowie maszerują wokół sali w takt rytmu wybijanego na tamburynie.
Zatrzymują się przy makiecie zamku Kopciuszka.
Nauczyciel odnajduje kopertę z zadaniem dla uczniów, ukrytą w zamku. Jednocześnie pokazuje rekwizyt – pantofelek.

Uczniowie rozwiązują zagadki:

- Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek?
- Choć nie ma zamka ani kluczyka często otwierasz ją i zamykasz.
- W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków, bajek i opowieści.

Po odgadnięciu zagadek uczniowie odszukują plansze z napisem:
Kopciuszek i KSIĄŻKA.
Nauczyciel umieszcza je w widocznym miejscu, a uczniowie odczytują je głośno.

Wszyscy maszerują dalej, zatrzymują się obok makiety zamku Śpiącej Królewny. Nauczyciel odnajduje kolejną kopertę z zadaniami, pokazuje rekwizyt – wrzeciono. Objaśnia uczniom, co to jest wrzeciono.
Następnie odczytuje zagadki.

- Każda królewna, a tym bardziej ona, uważać winna na wrzeciona.

- 10 liter ma to słowo,
a na końcu jest w nim teka.
Książka tam na Ciebie czeka,
Coraz inna, coraz nowa,
Zwie się...”

Dzieci udzielają odpowiedzi, a dwoje z nich odnajduje plansze z napisami:
ŚPIĄCA KRÓLEWNA oraz BIBLIOTEKA.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom znaczenie słowa „biblioteka”.
Następnie umieszcza plansze pod poprzednimi i odczytuje je wspólnie z uczniami.

Wszyscy wyruszają w dalszą podróż. Zatrzymują się przy chacie Baby Jagi. Nauczyciel odnajduje kopertę z zagadkami i rekwizyt – pierniczek.

- Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie spotykają chatkę z pierniczka?
- Kto ma na półkach książek bez liku?
I dba o książki i czytelników?

Dzieci podają rozwiązanie zagadek, a dwoje uczniów odszukuje plansze z napisami:
JAŚ I MAŁGOSIA oraz BIBLIOTEKARZ.
Wszyscy odczytują je głośno i nauczyciel zawiesza je na tablicy.

- Nauczyciel informuje dzieci, iż podróż po krainie bajek kończy się i zaprasza ich do stoliczków.
- Dzieci – wagoniki odłączają się według następującej kolejności: prostokąty, trójkąty, kółka, kwadraty.
- Nauczyciel recytuje wiersz J. Huszczy „Skarga Książki”.
- Następnie prezentuje plansze z regulaminem biblioteki oraz godzinami jej otwarcia. Prosi chętnych do odczytania punktów regulaminu. Omawia zasady korzystania z biblioteki. Pokazuje i omawia kartę czytelnika i kartę ksiązki. Wyjaśnia, jak oznakowana jest książka z biblioteki, zapoznaje uczniów również ze sposobem wypożyczania.

7.Faza szósta

- Nauczyciel prosi uczniów o rozwiązanie krzyżówki z tytułami baśni. Zadaniem dzieci jest uzupełnienie diagramu – wklejenie brakujących wyrazów w odpowiednie miejsca. Dzieci pracują w grupach.
(KOPCIUSZEK, JAŚ FASOLA, JAŚ I MAŁGOSIA, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, ŚNIEŻKA, CZERWONY KAPTUREK, KRÓLOWA ŚNIEGU; hasło KSIĄŻKI)

J A Ś
M A Ł G O S I A
K R Ó L E W N A
C Z E R W O N Y
K R Ó L O W A

- Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów w grupach. Prezentuje prace dzieci.
- Następnie rozdaje uczniom kolorowe zakładki z hasłem :„Biblioteka szkolna czeka na Ciebie”. Nauczyciel prosi dzieci o wpisanie swojego imienia na zakładkach i ozdobienie ich naklejkami. W dalszej kolejności prosi dzieci o odegranie scenki: bibliotekarz i czytelnik.
Uczniowie prezentują swoje scenki.

8. Faza siódma

- Nauczyciel zaprasza dzieci do obejrzenia wystawy książek – bajek, baśni, wierszyków, opowiastek oraz lektur dla klasy I.
Dzieci oglądają książki, a nauczyciel zwraca uwagę na szatę graficzną oraz druk. Następnie prosi dzieci o odczytanie próśb książki i rozdaje je na karteczkach dzieciom, aby w klasie uczniowie wkleili je do zeszytu z języka polskiego.

Prośby książki

1. Myj ręce przed czytaniem.
2. Nie zaginaj rogów kartek- używaj zakładek.
3. Nie zwijaj książki w rulon.
4. Nie pisz i nie rysuj w książce.

- Na zakończenie zajęć uczniowie wypożyczają wybraną przez siebie książkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.