X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1595
Przesłano:

Konspekt zajęć w klasie II integracyjnej: "Dary Mikołaja"

Blok tematyczny: Sprawiamy radość innym.


Temat zajęć: Dary Mikołaja.

Cel główny: Poznanie mikołajkowych tradycji. Uczeń swobodnie wypowiada się na temat zwyczajów związanych z mikołajkami.

Cele operacyjne :
- kształcenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem
- kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanego tekstu i ilustracji
- doskonalenie umiejętności liczenia
Uczeń:
- zna tradycje związane z mikołajkami
- wyodrębnia w utworze postaci i zdarzenia
- samodzielnie redaguje zdania na określony temat
- poprawnie wypowiada się o podarunkach od Mikołaja
- ocenia postępowanie bohatera
- płynnie i poprawnie czyta tekst
- respektuje znaki przystankowe
- ustala kolejność zdarzeń w utworze
- uzupełnia zdania wyrazami określającymi cechy bohatera
- układa i zapisuje zdania na dany temat
- poprawnie udziela odpowiedzi na zadawane pytania po przeczytaniu tekstu, lub obejrzeniu ilustracji oraz dobiera odpowiednie ilustracje do treści czytanki
- rozwija pamięć i uruchamia swoją twórczą wyobraźnię
- pracuje samodzielnie

Formy pracy:
Przy pomocy nauczyciela wspomagającego, indywidualna, grupowa

Metody:
Słowna, czynna, ćwiczeń praktycznych,

Środki dydaktyczne:
Karta pracy do języka polskiego,
karta pracy matematyczna,
tekst „ O świętym Mikołaju”,
kaseta CD
"Wesoła szkoła. Klasa II"


Przebieg zajęć:

1. Przywitanie

2. Przypomnienie zajęć z poprzedniej lekcji.

3. Wprowadzenie do tematu aktualnych zajęć.

4. Wyjaśnienie poleceń związanych z prowadzoną lekcją

5. Wysłuchanie piosenki pt. „ Przyjedź do nas , Mikołaju”, określanie nastroju piosenki

6. Samorzutne wypowiedzi uczniów o podarunkach od Mikołaja.

7. Wysłuchanie wzorowego czytania „ Opowieści o świętym Mikołaju”(zał.1, podręcznik, str. 14-15)

8. Omówienie treści przeczytanego tekstu. Odpowiedzi na pytania. Wyszukiwanie fragmentów tekstu na określony temat.

9. Ustalanie kolejności zdarzeń. Numerowanie obrazków. Wymyślanie brakującego tytułu do ilustracji (zał.2, karta pracy 11, ćw. 1)

10. Wyrażanie stosunku do bohatera opowieści. Cechy określające bohatera. (zał.3, karta pracy 11, ćw.2,3)

11. Kolorowanie rysunku według kodu i omawianie go (zał.4, karta pracy 11, ćw.4)
12. Redagowanie zdań na temat: „ Mój wymarzony prezent od Mikołaja”
13. Matematyczna zagadka ( zał.5, karta matematyczna – wesoły bałwanek)
14. Kolorowanie rysunku Mikołaja (zał.6, rysunek Mikołaja)
15. Podsumowanie dnia i samoocena.
Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.