X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1587
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Zarys dziejów książki - konspekt zajęć dla przedszkolaków (6-latków)

KONSPEKT ZAJĘĆ ZREALIZOWANYCH W BIBLIOTECE

Czas trwania: 60 minut


CEL GŁÓWNY:
• zapoznanie dzieci z historią pisma i książki od początków do współczesności.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
• zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami pisma, jakimi posługiwali się ludzie, w zależności od czasu i miejsca, w którym żyli;
• omówienie materiałów i narzędzi pisarskich, używanych do wytwarzania książek;
• zapoznanie uczniów z różnymi formami, jakie na przestrzeni wieków przybierała książka;
• przedstawienie charakterystycznych cech książki rękopiśmiennej i książki drukowanej;
• kształtowanie umiejętności plastycznych.


CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń potrafi:
• wymienić poszczególne rodzaje materiału, z którego wykonane były karty książek;
• wymienić narzędzia pisarskie, jakimi posługiwano się w różnych epokach;
• ozdobić inicjał;
• wskazać różnice między książką rękopiśmienną a drukowaną.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Kartki z inicjałami służącymi do pokolorowania przez dzieci;
• Modele książki w różnych postaciach: zwój papirusowy, arkusz papirusu, tabliczki gliniana i woskowa, średniowieczny kodeks;
• Różnego rodzaju narzędzia pisarskie: rylce, ptasie pióra;
• Książki dla dzieci.


METODY:
• oparta na słowie – wykład, objaśnienia,
• oparta na oglądzie – pokaz,
• oparta na działaniu – ćwiczenia wykonywane przez dzieci.


FORMY:
• zbiorowa;
• indywidualna.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Powitanie uczniów, zaproszenie do czytelni.
• Podanie tematu zajęć.
• Omówienie poszczególnych etapów w dziejach pisma i książki.
• Omówienie i zaprezentowanie różnych form książki oraz narzędzi i materiałów pisarskich przy wykorzystaniu przedmiotów odwzorowujących poszczególne postacie książki: zwój papirusowy, arkusz papirusu, tabliczki gliniana i woskowa, średniowieczny kodeks z bogato zdobioną okładką i imitacją średniowiecznych stronic wewnątrz, rylce, ptasie pióra.
• Prezentacja ciekawych książeczek dla dzieci.
• Zajęcia plastyczne : Każdy uczeń otrzymuje arkusz papieru, na którym został wydrukowany kontur inicjału imienia ucznia. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie i ozdobienie inicjału.
• Podsumowanie zajęć: Dzieci wymieniają różnice między książką rękopiśmienną a drukowaną.
• Na zakończenie zajęć bibliotekarz zaprasza uczniów na wycieczkę do magazynu bibliotecznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.