X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1586
Przesłano:
Dział: Biblioteka

W królestwie książek: pierwsza wizyta w bibliotece - konspekt zajęć dla kl. I-III Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaczego

Czas trwania zajęć: 60 minut


CELE OGÓLNE:
1. Prezentacja biblioteki i omówienie jej podstawowych funkcji;
2. Zapoznanie z treścią utworu D. Wawiłow pt. „Trójkątna bajka”.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zadaniami biblioteki;
2. Przedstawienie biblioteki jako „królestwa książek”;
3. Prezentacja książek edukacyjnych i książek-zabawek ze zbiorów filii PBW w Zgierzu;
4. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
5. Kształtowanie umiejętności rozróżniania kształtów, cech i nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt);
6. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się;
7. Rozwijanie sprawności manualnych.


CELE OPERACYJNE:
Uczeń po zajęciach:
1. Zna podstawowe funkcje, jakie pełni biblioteka;
2. Potrafi wyjaśnić, dlaczego bibliotekę można nazwać „królestwem książek”;
3. Zna treść „Trójkątnej bajki” D. Wawiłow
4. Rozróżnia kształty i nazwy figur geometrycznych (koło, trójkąt);
5. Potrafi pokolorować ilustrację.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
1. Książki edukacyjne i książki-zabawki.
2. Wiersz D. Wawiłow pt. ”Trójkątna bajka”.
3. Wycięte z papieru trójkąty i koła.
4. Arkusze papieru, kredki.


METODY:
- czynna: zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń wykonywanych przez dzieci;
- słowna: żywego słowa, objaśnienia.


FORMY PRACY:
- indywidualna;
- zbiorowa.


PRZEBIEG SPOTKANIA:

1. Zaproszenie do czytelni, powitanie uczniów.

2. Podanie tematu zajęć.

3. Prezentacja biblioteki – omówienie najważniejszych zadań, jakie pełni placówka.

4. Prezentacja najciekawszych książeczek dla dzieci.

5. Przedstawienie biblioteki jako „królestwa książek”.

6. Odczytanie historii o innym królestwie – przedstawionym w „Trójkątnej bajce” D. Wawiłow.
Przed odczytaniem wiersza nauczyciel wręcza uczniom wycięte z papieru figury geometryczne (koła i trójkąty). Podczas słuchania utworu uczniowie podnoszą do góry odpowiednio trójkąt lub koło.

„Trójkątna bajka”

Była raz sobie skała
bardzo dziwna, TRÓJKĄTNA,
stał na tej skale pałac,
bardzo dziwny, TRÓJKĄTNY.
W pałacu tym na tronie
bardzo dziwnym, TRÓJKĄTNYM,
zasiadał król w koronie
bardzo dziwnej, TRÓJKĄTNEJ,
i patrzył z okna wieży
bardzo dziwnej, TRÓJKĄTNEJ,
na dzielnych swych rycerzy
bardzo dziwnych, TRÓJKĄTNYCH.

Aż kiedyś raz dworacy
na szczerozłotej tacy
przynieśli mu śniadanie
wykwintne niesłychanie -
a było to nieduże
zwyczajne jajko kurze,
bardzo dziwne,
OKRĄGŁE!
I krzyknął król:
,,No wiecie!
Toż to prawdziwa bajka!
Pomyśleć, że na świecie
są takie cudne jajka!
Więc niech mi odtąd wszędzie
OKRĄGŁYM wszystko będzie!"
Dworacy - nieboracy
zabrali się do pracy
i w ciągu jednej chwili
jak kazał, tak zrobili.
I odtąd stała skała
bardzo dziwna, OKRĄGŁA,
a na tej skale pałac
bardzo dziwny, OKRĄGŁY,
w pałacu zaś na tronie
bardzo dziwnym, OKRĄGŁYM,
zasiadał król w koronie
bardzo dziwnej, OKRĄGŁEJ,
i patrzył z okna wieży
bardzo dziwnej, OKRĄGŁEJ,
na dzielnych swych rycerzy
bardzo dziwnych, OKRĄGŁYCH.

7. Samodzielne wykonanie ilustracji obrazującej treść utworu „Trójkątna bajka”.

8. Zaproszenie uczniów na „wycieczkę” do magazynu bibliotecznego.

9. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.