X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1569
Przesłano:
Dział: Biblioteka

"Poznajemy bibliotekę" - konspekt zajęć dla klas I-III w ramach edukacji czytelniczo - medialnej

Kl. I-III

Czas trwania: 60 minut


CEL GŁÓWNY:
• zapoznanie uczniów z rolą biblioteki (na przykładzie Filii PBW w Zgierzu)

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• omówienie najważniejszych zadań Biblioteki (gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie zbiorów);
• omówienie głównych pomieszczeń Biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia, magazyn) i zwrócenie uwagi na funkcje, jakie pełnią;
• omówienie różnych rodzajów dokumentów gromadzonych przez Bibliotekę ze szczególnym uwzględnieniem roli książki;
• przedstawienie najważniejszych elementów budowy książki;
• rozwijanie zdolności plastycznych.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń potrafi:
• wymienić poszczególne pomieszczenia Biblioteki;
• wymienić główne funkcje Biblioteki;
• wymienić najważniejsze elementy budowy książki;
• ułożyć rozsypankę wyrazową (zdania związane z biblioteką);
• przyporządkować wyrazy związane z:
- biblioteką
- książką;
• wykonać rysunek przedstawiający bibliotekę.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Wiersz „Troski książki”;
• Książki dla dzieci;
• Czasopisma dla dzieci;
• Rozsypanka wyrazowa (4 zestawy);
• Kartki z wyrazami związanymi z biblioteką i książką (2 zestawy);
• Kartki, kredki.

METODY:
• oparta na słowie – wykład, objaśnienia,
• oparta na oglądzie – prezentacja,
• oparta na działaniu – ćwiczenia.

FORMY:
• zbiorowa,
• grupowa,
• indywidualna.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Wprowadzenie uczniów do czytelni, powitanie.

• Podanie tematu zajęć.

• Prezentacja biblioteki – omówienie najważniejszych zadań, jakie pełni placówka.

• Przedstawienie funkcji, jaką pełnią poszczególne pomieszczenia biblioteki.

• Odczytanie wiersza „Troski książki”. Rozmowa – jak należy traktować książki?

• Prezentacja czasopism i książek dla dzieci.

• Zabawa dydaktyczna: Rozsypanka wyrazowa.
Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy. Każda z grup otrzymuje kopertę z rozsypanką wyrazową. Zadaniem uczniów jest prawidłowe ułożenie zdań dotyczących biblioteki i książki.

Tekst 1. rozsypanki: Biblioteka to skarbnica wiedzy.
Tekst 2. rozsypanki: Książki należy szanować.
Tekst 3. rozsypanki: Książka jest twoim przyjacielem.
Tekst 4. rozsypanki: W bibliotece obowiązuje cisza.


• Zabawa dydaktyczna: Skojarzenia („słoneczko”).
Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy. Każda z grup otrzymuje kopertę, w której znajdują się wyrazy związane z biblioteką i książką. Zadaniem gr. I jest przyporządkowanie słów dotyczących biblioteki; gr. II wybiera słowa związane z książką. Uczniowie mają też możliwość przedstawienia własnych propozycji na czystych karteczkach.

Wyrazy związane z książką i biblioteką (każda grupa otrzymuje taki sam zestaw i samodzielnie dokonuje wyboru odpowiednich słów): autor, baśnie, bibliotekarz, czasopisma, czytanie, czytelnia, czytelnik, ilustracje, katalog, książki, księgarnia, magazyn, okładka, pisarz, spis treści, tytuł, wydawca, wypożyczalnia.

• Praca plastyczna: uczniowie wykonują rysunek przedstawiający bibliotekę.

• Spacer po bibliotece: Uczniowie zwiedzają poszczególne pomieszczenia biblioteki.

• Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymują pamiątkowe zakładki do książek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.