X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 15859
Przesłano:

Pijmy wodę - na zdrowie!

Pijmy wodę - na zdrowie!

Cele dydaktyczne:
o Doskonalenie umiejętności uważnego czytania, słuchania
o Kształtowanie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń
o Uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego
o Kształtowanie postawy opiekuna przyrody
o Wdrażanie staranności i dokładności w pracy oraz wspólnego pokonywania trudności

Cele operacyjne:
Uczeń:
o umie wypowiadać się na podany temat
o potrafi zgodnie ustalić propozycje rozwiązania określonego problemu
o potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania
o potrafi powiedzieć co jest przyczyną zanieczyszczeń wody
o potrafi wyjaśnić jak powstaje woda gazowana
o umie wskazać skutki niedoboru wody w organizmie
o umie przeprowadzić proste doświadczenie i wyciągnąć z niego wnioski
o wie i rozumie jaką rolę spełnia woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt

Metody pracy:
o praca z tekstem
o rozmowa
o obserwacja
o ćwiczenia
o burza mózgów

Formy pracy:
o zbiorowa
o grupowa
o indywidualna zróżnicowana

Przebieg lekcji:

a) Powitanie.
b) Wprowadzenie: Praca z mapą. Skojarzenia z wyrazem woda.
c) Eksperyment pierwszy: Która woda jest czysta?
d) Odczytywanie informacji i ciekawostek zgromadzonych przez uczniów na temat wody.
e) Eksperyment drugi: Jak powstaje woda gazowana?
f) Prezentacja różnych rodzajów wody pitnej.
g) Podsumowanie zajęć: Przygotowanie audycji radiowej w formie wywiadu, na temat konieczności picia wody.
h) Zadanie pracy domowej.

a) Powitanie.

b) Wprowadzenie. Oglądanie ilustracji przedstawiających planetę Ziemię oraz mapy.
Praca z konturem mapy:
Zaznacz na niebiesko tyle części, ile na Ziemi zajmują morza i oceany, a kolorem brązowym pozostałe. Ile części przypada na lądy?
Uzupełnienie zdania znajdującego się na tablicy i przepisanie do zeszytu.
Mieszkamy na planecie, którą nazywamy Ziemia, a właściwie powinna się nazywać „woda”! Bo wody jest więcej. Gdyby całą powierzchnię Ziemi podzielić na 10 równych części, to aż 7 z nich zajmowałaby woda.
Nasze ciało zawiera dużo wody. Gdyby je podzielić na 10 części, to tak samo 7 z nich zajęłaby woda. Jak kula ziemska!

c) Eksperyment: Która woda jest czysta?
Dzieci są podzielone na grupy czteroosobowe. Na każdej ławce znajdują się 3 słoiki z wodą.
Do pierwszego słoika wsypujemy sól i mieszamy, w drugim słoiku robimy to samo z cukrem, natomiast w trzecim słoiku pozostawiamy czystą wodę. Na spodzie każdego słoika przyklejamy plaster z zapisanym numerem, aby można było rozpoznać, co się w nim znajduje. Dzieci przyglądają się wodzie w każdym z trzech słoików, wąchają ją i oceniają jej przezroczystość.
Wniosek 1: na pierwszy rzut oka wydaje się, że w każdym słoiku jest taka sama woda, wąchanie też nic nie mówi o czystości wody.
Następnie dzieci z zamkniętymi oczami przestawiają słoiki i próbują wskazać, w którym słoiku jest czysta woda.
Wniosek 2: nie można określić w którym słoiku jest czysta woda, ponieważ w każdym wygląda tak samo.

Podsumowanie doświadczenia:
Nie można z całkowitą pewnością stwierdzić czy woda jest czysta, czy też nie, biorąc pod uwagę tylko jej kolor lub zapach. Dlatego nie wolno nam pić wody z nieznanych źródeł, bo może być ona zanieczyszczona i nam zaszkodzić.

d) Odczytywanie informacji o wodzie zgromadzonych przez dzieci w domu.
Wybranie najważniejszych i umieszczenie na tablicy:
o Bez wody możemy przeżyć zaledwie kilka dni (3–6).
o Woda jest bardzo ważna, ponieważ ciało człowieka w dużej części składa się z wody.
o Woda jest składnikiem krwi.
o Składniki pożywienia, które wpływają na wzrost i rozwój organizmu (w tym witaminy i sole mineralne), po odpowiednich przemianach, są rozpuszczane w wodzie i rozprowadzane w naszych ciałach.
o Woda zabiera też z naszego organizmu zbędne produkty.
o Woda stanowi niezbędne uzupełnienie pokarmów,
o Woda bierze udział w wielu procesach zachodzących w organizmie,
o Wda bierze udział w odżywianiu komórek,
o Woda rozpuszcza składniki odżywcze (np. witaminy),
o Wda transportuje składniki odżywcze do komórek,
o Woda transportuje produkty przemiany materii (usuwa szkodliwe składniki),
o Woda nawilża i chroni (np. płuca, stawy, gałkę oczną),
o Woda reguluje temperaturę ciała.

e) Eksperyment: Jak powstaje woda gazowana?
Dzieci wydmuchują powietrze do wody i obserwują, jak powstają bąbelki. Tak powstaje woda gazowana. Powietrze wydychane z płuc to gaz o nazwie dwutlenek węgla. Podczas
produkcji wody gazowanej jest on wtłaczany do wody. Chociaż nie jest trujący, to nie służy zdrowiu, ponieważ może podrażnić żołądek i spowodować odbijanie.
Wniosek: Nie należy pić wody gazowanej! Do picia najlepsza jest woda mineralna lub źródlana.
Nie należy pić słodkich napojów gazowanych – znajduje się w nich bardzo dużo cukru, dwutlenek węgla, kofeina oraz niebezpieczny dla zdrowia kwas ortofosforowy.

f) Prezentacja różnych rodzajów wody pitnej.
Różnorodność: opakowań, pojemności, zawartości związków mineralnych, zakładów produkujących wodę mineralną.

g) Podsumowanie zajęć.
Podzielenie klasy na sześcioosobowe zespoły. Zespoły dzielą się na trzyosobowe grupy.
Każdy zespół otrzymuje 2 kartki formatu A3. Na jednym arkuszu będą zapisywane pytania na temat wody, a na drugim odpowiedzi.

h) Zadanie pracy domowej: Wykonanie karty pracy Pijmy wodę na zdrowie – zaprojektuj plakat zachęcający do picia wody. Zastanów się nad hasłem reklamowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.